JAPAN AIRLINES

กฎการซื้อและการจองเที่ยวบินระหว่างประเทศ การจองและการซื้อเที่ยวบินระหว่างประเทศบนเว็บไซต์ JAL

สายการบินใดที่สามารถจองได้

สามารถจองเที่ยวบินระหว่างประเทศของ JAL บนเว็บไซต์นี้ได้

กลับไปที่ด้านบนสุด

ใครสามารถจองทางออนไลน์ได้บ้าง มีข้อจำกัดหรือไม่

จำนวนผู้โดยสารสูงสุดในการจอง

จำนวนของเด็กและทารก (*1) ที่อนุญาตให้เดินทางพร้อมกับผู้ใหญ่ 1 คน

กลับไปที่ด้านบนสุด

ค่าโดยสารใดสามารถจองผ่านออนไลน์ได้

กลับไปที่ด้านบนสุด

สามารถจองล่วงหน้าได้นานเท่าใด

กลับไปที่ด้านบนสุด

แผนการเดินทางใดสามารถจองผ่านออนไลน์ได้

กลับไปที่ด้านบนสุด

ส่วนเที่ยวบินใดที่สามารถจองผ่านออนไลน์ได้

ส่วนเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่นที่ให้บริการโดย JAL Group ส่วนเที่ยวบินอื่นที่รวมค่าโดยสารชั้นประหยัดของ JAL และส่วนเที่ยวบินทั้งหมดที่แสดงบนระบบการจอง

กลับไปที่ด้านบนสุด

การจองซ้ำซ้อน

เพื่อการจัดที่นั่งอย่างมีประสิทธิภาพให้กับผู้โดยสารให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ เจแปนแอร์ไลน์อาจยกเลิกการจองเมื่อผู้โดยสารทำการจองที่ขัดแย้งกันหลายครั้ง(*) ซึ่งไม่สามารถใช้เป็นแผนการเดินทางได้

กลับไปที่ด้านบนสุด

การเช้าชื่อรอ

เราไม่สามารถลงชื่อรอบัตรโดยสารที่ชำระเงินแล้วผ่านผ่านเว็บไซต์ของ JAL ได้
เปิดในหน้าต่างใหม่ข้อมูลและการจองเที่ยวบินระหว่างประเทศโดย JALสามารถทำสิ่งนี้ให้ท่านได้
* เราอาจไม่สามารถลงชื่อรอการชำระค่าโดยสารบางอย่างได้เนื่องจากข้อบังคับด้านค่าโดยสาร

กลับไปที่ด้านบนสุด

การเลือกที่นั่ง

ที่นั่งบนเที่ยวบินของ JAL Group สามารถเลือกได้ในขณะทำการจอง โดยขึ้นอยู่กับสถานะความว่างของที่นั่ง การจองบางชั้นบริการอาจไม่สามารถกำหนดที่นั่งได้ โปรดตรวจสอบเปิดในหน้าต่างใหม่ที่นี่เพื่อรายละเอียด

กลับไปที่ด้านบนสุด

คำขอเมนูพิเศษ

เที่ยวบินที่สามารถขอรับเมนูพิเศษ

เมนูพิเศษไม่มีให้บริการในเที่ยวบินต่อไปนี้

เที่ยวบินที่ไม่มีอาหารให้บริการ

ระยะเวลาหมดเขตการขอ

ผู้โดยสารที่มีสิทธิ์ใช้บริการ

กลับไปที่ด้านบนสุด

คำขอผ้าอ้อมแบบใช้แล้วทิ้ง

เที่ยวบินที่สามารถขอผ้าอ้อมแบบใช้แล้วทิ้ง

ระยะเวลาหมดเขตการขอ

ผู้โดยสารที่มีสิทธิ์ใช้บริการ

กลับไปที่ด้านบนสุด

จัดการการจองได้อย่างไร

 

สมาชิก JMB
เข้าสู่ระบบด้วยหมายเลข JMB และ PIN ที่ด้านบนสุดของหน้า แล้วเลือก “รายชื่อการสำรองที่นั่ง” จากเมนูสมาชิก

ไม่ใช่สมาชิก JMB
เลือก “จัดการการจอง” ที่ด้านบนสุดของหน้า แล้วเข้าสู่การจองด้วยข้อมูลที่ต้องการ

กลับไปที่ด้านบนสุด

รางวัลการอัพเกรดชั้นโดยสารระหว่างประเทศของ JMB

การใช้รางวัลการอัพเกรด คุณต้องซื้อบัตรโดยสารของเที่ยวบินก่อน แล้วจึงทำการอัพเกรดที่ด้านบนของหน้าตรงการเข้าสู่ระบบ
เกี่ยวกับรางวัลการอัพเกรดชั้นโดยสารระหว่างประเทศ JAL

หากไม่มีที่นั่งว่างสำหรับการอัพเกรดบนเที่ยวบินที่ขอ ชั้นของค่าโดยสารที่จ่ายไปจะได้รับการรองรับ แม้ว่าจะมีการคืนเงินบัตรโดยสารเนื่องจากไม่มีที่นั่งว่างสำหรับอัพเกรด ก็จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการยกเลิกและค่าธรรมเนียมการคืนเงิน

กลับไปที่ด้านบนสุด

การเปลี่ยนแปลงการจองและคืนเงิน

การเปลี่ยนแปลงการจอง

[ก่อนการเดินทางของท่าน]
การจองผ่านเปิดในหน้าต่างใหม่เว็บไซต์ของ JALสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนถึง 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง

[ระหว่างการเดินทางของท่าน]
การจองผ่านเว็บไซต์ของ JAL สามารถเปลี่ยนแปลงได้จนถึง 24 ชั่วโมงก่อนการออกเดินทางในเที่ยวบินถัดไปของท่าน หลังจากเปลี่ยนแปลงการสำรองที่นั่งของท่าน ท่านสามารถเลือกแก้ไขเที่ยวบินที่จะออกเดินทางใน 72 ชั่วโมงหรือมากกว่าได้

ตัวอย่าง:

* ไม่มีค่าธรรมเนียมการออกบัตรสําหรับการเปลี่ยนแปลงการสำรองที่นั่งของท่านผ่านทางเว็บไซต์

* หากระยะเวลาสําหรับการเปลี่ยนแปลงการสำรองที่นั่งของท่านผ่านทางเว็บไซต์ได้ผ่านไปแล้ว ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงผ่านทางเปิดในหน้าต่างใหม่ศูนย์บริการทางโทรศัพท์ได้
มีเปิดในหน้าต่างใหม่ค่าธรรมเนียมการออกบัตรสําหรับการเปลี่ยนแปลงที่ทำผ่านทางศูนย์บริการทางโทรศัพท์

* เราอาจไม่สามารถเปลี่ยนการชำระค่าโดยสารบางอย่างได้เนื่องจากข้อบังคับด้านค่าโดยสาร สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อเรา

การคืนเงิน

กลับไปที่ด้านบนสุด

ใครสามารถซื้อบัตรโดยสารได้บ้าง

ผู้โดยสารต้องตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้ในการซื้อบัตรโดยสารเที่ยวบินบนเว็บไซต์ JAL

1. ผู้โดยสารต้องทำการสำรองที่นั่งบนเว็บไซต์ JAL บนคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน
2. ผู้โดยสารต้องมีอีเมล

อย่างไรก็ตาม การจองที่มีเงื่อนไขต่อไปนี้ไม่สามารถซื้อบนเว็บไซต์ JAL ได้ โปรดติดต่อศูนย์ให้บริการทางโทรศัพท์ JAL เพื่อทำการจอง

กลับไปที่ด้านบนสุด

แผนการเดินทางใดสามารถซื้อได้

แผนการเดินทางที่ตรงกับเงื่อนไขด้านล่างทั้งหมด

1. แผนการเดินทางถูกจองบนเว็บไซต์ JAL บนคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน
2. ส่วนเที่ยวบินระหว่างประเทศหลักของแผนการเดินทางประกอบไปด้วยเที่ยวบินของ JAL Group

สำหรับรายละเอียด โปรดติดต่อศูนย์บริการทางโทรศัพท์ JAL
แม้ว่าจะตรงตามเงื่อนไขด้านบน แต่อาจเป็นไปได้ที่จะไม่สามารถซื้อเนื่องจากเหตุผลเช่น ระบบไม่สามารถคำนวณค่าโดยสารอัตโนมัติได้ ค่าโดยสารที่ไม่สามารถซื้อบนเว็บไซต์ JAL สามารถซื้อได้ที่ศูนย์ข้อมูลและสำรองที่นั่งเที่ยวบินระหว่างประเทศ JAL
โปรดเปิดในหน้าต่างใหม่คลิกที่นี่เพื่อติดต่อศูนย์บริการทางโทรศัพท์ JAL ท้องถิ่น

กลับไปที่ด้านบนสุด

ระยะเวลาหมดเขตการซื้อ

การสำรองที่นั่งและซื้อจะสามารถทำได้จนกว่าเวลา 23.59 น. ของวันก่อนเที่ยวบิน หรือจนถึง 6 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางสําหรับเที่ยวบินเวลากลางคืนที่ออกเดินทางหลังจากเที่ยงคืน
เมื่อมีการร้องขอค่าโดยสารที่มีขอบเขตระยะเวลาการซื้อ โปรดดำเนินการร้องขอให้เสร็จสิ้นภายในขอบเขตระยะเวลาการซื้อของแต่ละค่าโดยสาร

กลับไปที่ด้านบนสุด

การชำระเงินด้วยบัตรเครดิต

สามารถใช้บัตรเครดิตต่อไปนี้สำหรับการชำระเงินทางออนไลน์:

JALCARD, Visa, MasterCard, American Express, Diners Club International, JCB, UATP

บัตรเครดิต

การชำระเงินจะคำนวณเป็นสกุลเงินท้องถิ่น (*) และคุณอาจต้องเสียค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามบัตรเครดิตของคุณ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ออกบัตรของท่าน
* การชำระเงินจะคำนวณเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐสำหรับการเดินทางออกจากอเมริกาเหนือและใต้ ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม และเป็นสกุลเงินยูโรสำหรับการเดินทางออกจากรัสเซียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

นอกจากนี้ เนื่องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน จำนวนเงินที่แปลงค่าอาจแตกต่างจากค่าธรรมเนียมของบริษัทบัตรเครดิต
สำหรับผู้โดยสารที่ใช้บัตร JAL card ราคาของบัตรโดยสารที่ซื้อในสกุลเงินต่างประเทศจะถูกแปลงเป็นสกุลเงินเยนโดยวิธีที่กำหนดไว้โดย Japan Airlines

เพื่อการซื้อทางออนไลน์ที่ปลอดภัย

เมื่อคุณซื้อบัตรโดยสารด้วยบัตรเครดิตผ่านเว็บไซต์ของเรา คุณอาจถูกขอให้ป้อนรหัสผ่านส่วนบุคคลบนหน้าที่ปลอดภัยสำหรับการตรวจสอบความถูกต้องเพื่อดำเนินการซื้อให้เสร็จสมบูรณ์

อะไรคือ เปิดในหน้าต่างใหม่การยืนยันโดยใช้รหัสความปลอดภัย
อะไรคือ เปิดในหน้าต่างใหม่รหัสรักษาความปลอดภัย

กลับไปที่ด้านบนสุด

วิธีการรับ e-ticket

กลับไปที่ด้านบนสุด

การออกใบเสร็จรับเงินทางเว็บ

กลับไปที่ด้านบนสุด

ประกาศสำคัญ

กลับไปที่ด้านบนสุด

การตั้งค่าคุกกี้

หากต้องการใช้ฟังก์ชันต่างๆ ของเว็บไซต์ JAL ในสภาพแวดล้อมคอมพิวเตอร์ที่มีการจำกัดการใช้คุกกี้ ควรตั้งค่าตัวเลือกเบราเซอร์ของคุณให้ยอมรับคุกกี้จาก URL (ที่อยู่) ต่อไปนี้เสมอ:

คำแนะนำสำหรับ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8

  1. 1. จากเมนู เครื่องมือ เลือก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต
  2. 2. คลิกแท็บ ความเป็นส่วนตัว และคลิกปุ่ม ไซต์
  3. 3. ป้อน URL ด้านบนในส่วน ที่อยู่ของเว็บไซต์ ครั้งละหนึ่งรายการ แล้วคลิก Allow หลังจากป้อนแต่ละรายการ
  4. 4. เมื่อลงทะเบียน URL ข้างต้นทั้งสี่แล้ว ให้คลิกปุ่ม ตกลง

กลับไปที่ด้านบนสุด

To Page top