บัตรโดยสารที่เป็นรางวัลของสายการบินพันธมิตร JMB

บัตรโดยสารที่เป็นรางวัลของสายการบินพันธมิตร JMB

  • โปรดเลือกเงื่อนไขที่ต้องการ แล้วคลิก "ค้นหา"
    ท่านจะไปต่อที่หน้าบริการเลือกเที่ยวบิน
  • *New bookings and booking changes for S7 Airlines Award Tickets have been suspended since October 25, 2022.

โปรดตรวจสอบข้อมูลด้านล่างนี้

เกิดข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อกับระบบการจอง เหตุผลที่เป็นไปได้:

  • เวลาผ่านไปกว่า 10 นาทีแล้วนับตั้งแต่การกระทำครั้งล่าสุดของคุณ
  • ไม่ได้ดำเนินการอย่างถูกต้อง

โปรดลองอีกครั้งในภายหลังตั้งแต่ต้น

โปรดตรวจสอบข้อมูลด้านล่างนี้

ข้อมูลที่คุณป้อนไม่ถูกต้อง

โปรดลองอีกครั้งในภายหลังตั้งแต่ต้น

เลือกสายการบินพันธมิตร

This page will open in a new window.โปรดติดต่อฝ่ายสำรองที่นั่งด้วยรางวัลจาก JMB สำหรับการใช้บริการสายการบินพันธมิตรที่ไม่ปรากฏในรายการ

รูปแบบการเดินทาง

เลือกเส้นทาง

  • *โปรดใส่ชื่อเมืองหรือรหัสเมือง 3 ตัวอักษรเป็นภาษาอังกฤษ

This page will open in a new window.สำหรับ "จุดหมายปลายทาง” โปรดป้อนข้อมูลเมืองที่ท่านจะต้องพักค้างคืนนานกว่า 24 ชั่วโมง

ส่วนเส้นทาง 1
Calendar

teitle calender

title month

1 2 3 4 5 6 7

次の3カ月

前の3カ月

閉じる

ส่วนเส้นทาง 2
Calendar

teitle calender

title month

1 2 3 4 5 6 7

次の3カ月

前の3カ月

閉じる

ส่วนเส้นทาง 3
Calendar

teitle calender

title month

1 2 3 4 5 6 7

次の3カ月

前の3カ月

閉じる

ส่วนเส้นทาง 4
Calendar

teitle calender

title month

1 2 3 4 5 6 7

次の3カ月

前の3カ月

閉じる

เลือกชั้นโดยสารและจำนวนผู้โดยสาร

อายุ 16 ขึ้นไป
อายุ 12-15 ปี
อายุ 2-11 ปี
อายุ 0-1 ปี
  • หมายเหตุ: หากข้อมูลการเดินทางของท่านมีเส้นทาง Deutsche Bahn AG โปรดติดต่อเราเพื่อจองการเดินทางพร้อมทารก หรือเมื่อท่านชำระค่าโดยสารเที่ยวบินระหว่างประเทศThis page will open in a new window.
  • หมายเหตุ: หากข้อมูลการเดินทางของท่านมีเส้นทางรถไฟ Haruka โปรดติดต่อเราเพื่อจองการเดินทางพร้อมทารก หรือเมื่อท่านชำระค่าโดยสารเที่ยวบินระหว่างประเทศThis page will open in a new window.