บัตรโดยสารที่เป็นรางวัลของ Jetstar Japan (GK)

โปรดตรวจสอบข้อมูลด้านล่างนี้

เกิดข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อกับระบบการจอง เหตุผลที่เป็นไปได้:

 • เวลาผ่านไปกว่า 10 นาทีแล้วนับตั้งแต่การกระทำครั้งล่าสุดของคุณ
 • ไม่ได้ดำเนินการอย่างถูกต้อง

โปรดลองอีกครั้งในภายหลังตั้งแต่ต้น

โปรดตรวจสอบข้อมูลด้านล่างนี้

ข้อมูลที่คุณป้อนไม่ถูกต้อง

โปรดลองอีกครั้งในภายหลังตั้งแต่ต้น

 • โปรดเลือกเงื่อนไขที่ต้องการ แล้วคลิก "ค้นหา"
  ท่านจะไปต่อที่หน้าบริการเลือกเที่ยวบิน
 • *ในการเดินทางกับ Jetstar Japan ผู้โดยสารทั้งหมด รวมถึงเด็กและทารกที่เดินทางร่วมกับผู้ใหญ่ จะต้องแสดงหลักฐานยืนยันตัวตนที่มีภาพถ่าย ไม่สามารถใช้หลักฐานยืนยันตนที่หมดอายุแล้วได้ หลักฐานยืนยันตนที่สามารถใช้ได้มีดังนี้
  บัตร Juki ที่มีรูป (บัตรทะเบียนการเป็นผู้พำนักพร้อมภาพถ่าย) หนังสือเดินทาง ใบขับขี่ และบัตรนักเรียนที่ยังไม่หมดอายุ
 • *การเลือกที่นั่งล่วงหน้าไม่สามารถใช้ได้กับบัตรโดยสารรางวัล Jetstar Japan.

以下の内容をご確認ください。

  กำหนดการเดินทาง

  สามารถจองบัตรโดยสารที่เป็นรางวัลสําหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศของ Jetstar Japan ผ่านทางโทรศัพท์

  เที่ยวบิน

  ขาออก
  Calendar

  teitle calender

  title month

  1 2 3 4 5 6 7

  次の3カ月

  前の3カ月

  閉じる

  ขาเข้า
  Calendar

  teitle calender

  title month

  1 2 3 4 5 6 7

  次の3カ月

  前の3カ月

  閉じる

  เลือกชั้นโดยสารและจำนวนผู้โดยสาร

  (อายุ 16 ขึ้นไป)
  (อายุ 12-15 ปี)
  (อายุ 2-11 ปี)