บัตรโดยสารที่เป็นรางวัลของ Jetstar Japan (GK)

โปรดตรวจสอบข้อมูลด้านล่างนี้

เกิดข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อกับระบบการจอง เหตุผลที่เป็นไปได้:

 • เวลาผ่านไปกว่า 10 นาทีแล้วนับตั้งแต่การกระทำครั้งล่าสุดของคุณ
 • ไม่ได้ดำเนินการอย่างถูกต้อง

โปรดลองอีกครั้งในภายหลังตั้งแต่ต้น

โปรดตรวจสอบข้อมูลด้านล่างนี้

ข้อมูลที่คุณป้อนไม่ถูกต้อง

โปรดลองอีกครั้งในภายหลังตั้งแต่ต้น

 • โปรดเลือกเงื่อนไขที่ต้องการ แล้วคลิก "ค้นหา"
  ท่านจะไปต่อที่หน้าบริการเลือกเที่ยวบิน
 • *ในการเดินทางกับ Jetstar Japan ผู้โดยสารทั้งหมด รวมถึงเด็กและทารกที่เดินทางร่วมกับผู้ใหญ่ จะต้องแสดงหลักฐานยืนยันตัวตนที่มีภาพถ่าย ไม่สามารถใช้หลักฐานยืนยันตนที่หมดอายุแล้วได้ หลักฐานยืนยันตนที่สามารถใช้ได้มีดังนี้
  บัตร Juki ที่มีรูป (บัตรทะเบียนการเป็นผู้พำนักพร้อมภาพถ่าย) หนังสือเดินทาง ใบขับขี่ และบัตรนักเรียนที่ยังไม่หมดอายุ
 • *The Required Mileage for Domestic Zone A and B will be revised on/from June 1, 2022 (Ticketing date).
  For Award tickets booked and ticketed before May 31, the difference in Mileage may not be refunded if the change is made after June 1.
 • *การเลือกที่นั่งล่วงหน้าไม่สามารถใช้ได้กับบัตรโดยสารรางวัล Jetstar Japan.

以下の内容をご確認ください。

  กำหนดการเดินทาง

  สามารถจองบัตรโดยสารที่เป็นรางวัลสําหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศของ Jetstar Japan ผ่านทางโทรศัพท์

  เที่ยวบิน

  opens in new window Notice on selecting dates

  ขาออก
  Calendar

  teitle calender

  title month

  1 2 3 4 5 6 7

  次の3カ月

  前の3カ月

  閉じる

  ขาเข้า
  Calendar

  teitle calender

  title month

  1 2 3 4 5 6 7

  次の3カ月

  前の3カ月

  閉じる

  เลือกชั้นโดยสารและจำนวนผู้โดยสาร

  (อายุ 16 ขึ้นไป)
  (อายุ 12-15 ปี)
  (อายุ 2-11 ปี)