จองบัตรโดยสารที่เป็นรางวัลระหว่างประเทศ

บัตรโดยสารที่เป็นรางวัลระหว่างประเทศของ JAL

  • โปรดเลือกเงื่อนไขที่ต้องการ แล้วคลิก "ค้นหา"
    ท่านจะไปต่อที่หน้าบริการเลือกเที่ยวบิน

เฉพาะเว็บไซต์ JAL เท่านั้น รางวัลบัตรโดยสารเช่าเหมาลำไปปาเลา การจอง รางวัลบัตรโดยสาร

โปรดตรวจสอบข้อมูลด้านล่างนี้

เกิดข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อกับระบบการจอง เหตุผลที่เป็นไปได้:

  • เวลาผ่านไปกว่า 10 นาทีแล้วนับตั้งแต่การกระทำครั้งล่าสุดของคุณ
  • ไม่ได้ดำเนินการอย่างถูกต้อง

โปรดลองอีกครั้งในภายหลังตั้งแต่ต้น

โปรดตรวจสอบข้อมูลด้านล่างนี้

ข้อมูลที่คุณป้อนไม่ถูกต้อง

โปรดลองอีกครั้งในภายหลังตั้งแต่ต้น

กำหนดการเดินทาง

ขาออก
Calendar

teitle calender

title month

1 2 3 4 5 6 7

次の3カ月

前の3カ月

閉じる

ขาเข้า
Calendar

teitle calender

title month

1 2 3 4 5 6 7

次の3カ月

前の3カ月

閉じる

  • ไม่สามารถรวมชั้นเฟิร์สคลาสกับชั้นโดยสารอื่นได้

ผู้โดยสาร

(อายุ 16 ขึ้นไป)
(อายุ 12-15 ปี)
(อายุ 2-11 ปี)
(อายุ 0-1 ปี)
  • หมายเหตุ: หากข้อมูลการเดินทางของท่านมีเส้นทาง Deutsche Bahn AG โปรดติดต่อเราเพื่อจองการเดินทางพร้อมทารก หรือเมื่อท่านชำระค่าโดยสารเที่ยวบินระหว่างประเทศThis page will open in a new window.
  • หมายเหตุ: หากข้อมูลการเดินทางของท่านมีเส้นทางรถไฟ Haruka โปรดติดต่อเราเพื่อจองการเดินทางพร้อมทารก หรือเมื่อท่านชำระค่าโดยสารเที่ยวบินระหว่างประเทศThis page will open in a new window.

เงื่อนไขการแลกรับรางวัลบนเว็บไซต์ของ JAL สามารถดูได้ This page will open in a new window.ที่นี่