รางวัลคูปอง JAL

ข้อจำกัดการใช้งาน

 • มีข้อจำกัดบางประการสำหรับผู้ที่สามารถใช้คูปอง JAL รวมถึงสถานที่ที่ใช้ได้และเกณฑ์การใช้งานอื่นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือคูปอง JAL ที่มาพร้อมกับคูปอง JAL ของท่าน
 • การใช้คูปอง JAL และข้อจำกัดอื่นๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ
 • คูปอง JAL ไม่สามารถแลกเป็นเงินสดหรือคืนเงินได้
  ทั้งนี้จะไม่คืนเงินส่วนต่างในกรณีที่มูลค่าของคูปอง JAL สูงกว่าจำนวนที่ชำระ
  คูปอง JAL ที่นำไปขายหรือแลกมาจะไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป
  การคืนเงินของบัตรโดยสารเที่ยวบิน แพ็คเกจทัวร์ การซื้อสินค้าในเที่ยวบิน สินค้าสั่งซื้อทางไปรษณีย์ และการซื้ออื่นๆ ที่ชำระเงินด้วยคูปอง JAL จะคืนเงินโดยหักมูลค่าคูปอง JAL ออก หากท่านใช้คูปอง JAL ชำระเงินเต็มจำนวนหรือบางส่วนสำหรับบัตรโดยสารเที่ยวบินที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ และภายหลังต้องการเปลี่ยนการจอง จะต้องยกเลิกบัตรโดยสารและขอคืนเงิน โดยที่ข้อจำกัดข้างต้นจะนำมาใช้ เช่นเดียวกันกับแพ็คเกจทัวร์ที่จองไว้ จะต้องยกเลิกการจองก่อนการเปลี่ยนแปลง มูลค่าที่ชำระด้วยคูปอง JAL ไม่สามารถคืนได้ ไม่ว่าจะมีค่าธรรมเนียมการยกเลิกหรือไม่ โปรดทราบว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ถูกนำมาใช้ในกรณีที่ลูกค้าเป็นผู้ขอเปลี่ยนแปลงเท่านั้น
 • เมื่อแลกไมล์สะสมแล้ว ไม่มีการคืนไมล์สะสมกลับเข้าบัญชี JMB เดิม
  ไมล์สะสมที่ถูกหักออกจากบัญชี JMB เพื่อการขอแลกรางวัลคูปอง JAL จะไม่สามารถแลกคืนเข้าบัญชีเดิมได้ และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นรางวัลอื่นได้ โดยเงื่อนไขนี้จะนำมาใช้โดยไม่คำนึงถึงว่าการขอคืนเงินจะเกิดขึ้นก่อนหรือหลังการใช้คูปอง JAL
 • สำหรับสมาชิกในภูมิภาคญี่ปุ่นที่ได้ลงทะเบียน JALCARD Family Program ไว้แล้ว การแลกรางวัลโดยใช้ไมล์สะสมที่รวมกันในครอบครัวสามารถใช้ได้โดยสมาชิกหลัก คู่สมรสของสมาชิกหลัก ญาติภายในลำดับสองของสมาชิกหลัก และคู่สมรสของพี่/น้องของคู่สมรสของสมาชิกหลัก
  เปิดในหน้าต่างใหม่โปรดดูหมายเหตุเกี่ยวกับการแลกรางวัลด้วย JALCARD Family Program
 • เปิดในหน้าต่างใหม่สำหรับสมาชิกในภูมิภาคอื่นนอกจากญี่ปุ่น โปรดดูหมายเหตุเกี่ยวกับการแลกรางวัลด้วยการรวมไมล์ของ JAL Family Club

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top