รางวัลคูปอง JAL

ไมล์สะสมที่จำเป็น

สามารถแลกไมล์สะสมได้ทีละ 10,000 ไมล์ โดยสามารถเริ่มต้นแลกได้ที่ 10,000 ไมล์
10,000 ไมล์ = ¥2,000 คูปอง JAL x 6 (เทียบเท่า ¥12,000)

ระยะเวลา

คูปอง JAL สามารถใช้ได้จนถึงวันสุดท้ายของเดือนที่ 13 โดยนับจากเดือนที่แลกไมล์สะสมเป็นคูปอง JAL
โปรดตรวจสอบระยะเวลาที่สามารถใช้ได้ที่พิมพ์อยู่ด้านหน้าคูปอง JAL แต่ละใบ
เมื่อคูปอง JAL หมดอายุแล้ว จะไม่สามารถใช้ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top