การสะสมไมล์

  • ไมล์สะสมจากเที่ยวบิน
  • ไมล์สะสมจากการเข้าพักโรงแรม
  • ไมล์สะสมจากการซื้อสินค้า
  • ไมล์สะสมจากบริษัทพันธมิตรกับ JMB

บัตร JAL ชินกง แบงค์

ทุกการใช้จ่ายด้วยบัตร JAL ชินกง แบงค์ของคุณจะได้รับไมล์สะสม JMB โดยอัตโนมัติ

ผู้ที่มีสิทธิ์

ผู้ถือบัตร JAL ชินกง แบงค์

JAL Hang Seng Card      

การคำนวณไมล์สะสม

รับ 1 JALไมล์สะสมสำหรับทุกๆ การใช้จ่าย 50 เหรียญไต้หวันที่มียอดการใช้จ่ายเกินกว่า 3000 เหรียญไต้หวัน
ต่อรอบบิลการใช้จ่ายด้วยบัตร JAL ชินกงแบงค์
◆ ยอดการใช้จ่ายขั้นต่ำไม่ได้คำนึงว่าสมาชิกได้ทำการสมัครรับใบแจ้งยอดการใช้จ่ายแบบไม่มีการพิมพ์เอกสาร หรือการชำระยอดการใช้จ่ายแบบอัตโนมัติ
◆ การใช้จ่ายในสกุลเงินดอลลาร์ที่มีสิทธิ์ในการสะสมไมล์ ไม่รวมถึงยอดการใช้จ่ายสำหรับค่าภาษี ค่าดอกเบี้ย ค่าเบี้ยปรับ การเรียกคืนสินค้า
หรือการชำระค่าสาธารณูปโภค

  • การใช้จ่ายบางประเภทอาจไม่สามารถสะสมไมล์ได้ โปรดดูรายละเอียดและเงื่อนไขในการสมัครบัตร JAL ชินกงแบงค์ หรือติดต่อไปยังชินกงแบงค์

ข้อสงสัยเกี่ยวกับบัตรเครดิต

ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ JAL ชินกง แบงค์
เบอร์โทร: +886-2-2171-1055

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.