JMB ไดมอนด์

JMB ไดมอนด์ คือระดับสมาชิกขั้นสูงสุดในโปรแกรม JMB FLY ON ซึ่งมาพร้อมบริการและสิทธิประโยชน์มากมายเพื่อให้คุณเพลิดเพลินกับการเดินทางได้อย่างเต็มที่

JMB ไดมอนด์

JMB ไดมอนด์ คือรางวัลที่ให้กับสมาชิก JMB ที่ตรงตามเกณฑ์เที่ยวบินที่เดินทางระหว่างปีปฏิทินก่อนหน้าจากเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมของ JAL กรุ๊ป หรือสายการบินของกลุ่มพันธมิตร oneworld อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

 • สมาชิก JMB ที่มีคะแนน FLY ON สะสมอย่างน้อย 100,000 คะแนน (รวมถึงคะแนน FLY ON 50,000 คะแนนในเที่ยวบินของ JAL กรุ๊ป) หรือ
 • สมาชิก JMB ที่เดินทางอย่างน้อย 120 เที่ยวบิน (รวมถึงเที่ยวบินของ JAL กรุ๊ปอย่างน้อย 60 เที่ยว) และมีคะแนน FLY ON 35,000 คะแนน
 • *เฉพาะเที่ยวบินที่เดินทางโดยมีค่าโดยสารที่มีสิทธิ์ในการสะสมไมล์ JMB จะถูกนับรวมกับจำนวนของเที่ยวบินทั้งหมดที่ร่วมรายการสำหรับสถานะ FLY ON
 • *การบริการของ JMB ไดมอนด์ ไม่สามารถใช้ร่วมกับบริการ JAL โกลเบิล คลับ
 • *โปรดทราบว่าบริการที่เสนอให้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

This page will open in a new windowInformation about requesting a status card

สมาชิก JMB FLY ON ยังจะได้รับบริการพิเศษจากสายการบินพันธมิตร oneworld

oneworld

สมาชิก JMB ไดมอนด์ จะสามารถใช้บริการ oneworld เอเมอรัลด์ ได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะระดับสมาชิก oneworld ได้ หน้านี้จะเปิดในหน้าต่างใหม่ที่นี่

คุณสามารถใช้บริการทั้งหมดที่ระบุไว้ด้านล่าง เมื่อเดินทางด้วยเที่ยวบินของสายการบิน JAL กรุ๊ป โดยการแสดงบัตรไดมอนด์ที่สนามบิน

บริการที่สอง:
Services that are available to members once your FLY ON status card arrives or your membership status is reflected in the JAL app until March 31 of the second year following status qualification

การเช็คอินก่อน

 • เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่นของ JAL กรุ๊ป เคาน์เตอร์เช็คอินชั้นเฟิร์สคลาสของ JAL*
  เคาน์เตอร์เช็คอินของ JAL โกลเบิล คลับ (JGC)
  เที่ยวบินระหว่างประเทศของ JAL เคาน์เตอร์เช็คอินสำหรับชั้นเฟิร์สคลาสของ JAL*
  เที่ยวบินของสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld เคาน์เตอร์เช็คอินพิเศษที่ระบุสถานะระดับสมาชิก oneworld ของคุณ
  • *หากไม่มีเคาน์เตอร์เช็คอินชั้นเฟิร์สคลาสของ JAL ที่สนามบิน โปรดใช้เคาน์เตอร์เช็คอินสำหรับชั้นธุรกิจของ JAL หรือเคาน์เตอร์เช็คอินของ JGC
  • *สิทธิพิเศษในการเช็คอินก่อนจะมีให้กับสมาชิก JMB ไดมอนด์ เท่านั้น
  • *อาจมีข้อจํากัดบางประการเมื่อเดินทางด้วยเที่ยวบินเช่าเหมาลําหรือเที่ยวบินร่วมบริการที่ดําเนินการโดยสายการบินอื่น ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก หน้านี้จะเปิดในหน้าต่างใหม่บริการที่ใช้ได้บนเที่ยวบินร่วมบริการ
 • oneworld เอเมอรัลด์

บริการขอรับสัมภาระก่อน

 • สัมภาระของสมาชิก JMB ไดมอนด์ที่เดินทางกับ JAL กรุ๊ปหรือเที่ยวบินสมาชิกสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld จะได้ป้ายติดสัมภาระสำหรับสิทธิพิเศษสูงสุดในการรับสัมภาระก่อน

  • *บริการขอรับสัมภาระก่อนพร้อมให้บริการเฉพาะสมาชิก JMB ไดมอนด์ เท่านั้น
  • *บริการขอรับสัมภาระก่อนไม่พร้อมให้บริการเมื่อเช็คอินสัมภาระผ่านไปยังปลายทางจาก/ไปยังเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสายการบินอื่น
  • *อาจมีข้อจํากัดบางประการเมื่อเดินทางด้วยเที่ยวบินเช่าเหมาลําหรือเที่ยวบินร่วมบริการที่ดําเนินการโดยสายการบินอื่น ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก หน้านี้จะเปิดในหน้าต่างใหม่บริการที่ใช้ได้บนเที่ยวบินร่วมบริการ
  • *บริการนี้ไม่พร้อมให้บริการในเที่ยวบินที่ให้บริการโดยบริติช แอร์เวย์
 • oneworld เอเมอรัลด์

น้ำหนักสัมภาระเช็คอินพิเศษ

 • นอกเหนือจากน้ำหนักสัมภาระเช็คอินแบบมาตรฐานแล้ว สมาชิก JMB ไดมอนด์ ที่เดินทางด้วยเที่ยวบินของ JAL กรุ๊ป หรือเที่ยวบินสมาชิกสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld สามารถเช็คอินน้ำหนักสัมภาระพิเศษดังต่อไปนี้ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

  เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่นของ JAL กรุ๊ป สัมภาระที่อนุญาตมาตรฐาน + 20 กก.
  เที่ยวบินระหว่างประเทศของ JAL น้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตมาตรฐาน + สัมภาระเช็คอินเพิ่ม 1 ใบ (สูงสุด 32 กก. ต่อชิ้น)
  เที่ยวบินของสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld สัมภาระที่อนุญาตมาตรฐาน + สัมภาระเช็คอินเพิ่ม 1 ใบ หรือสัมภาระที่อนุญาตมาตรฐาน + 20 กก.

  หน้านี้จะเปิดในหน้าต่างใหม่ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับน้ำหนักสัมภาระที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย

  • *น้ำหนักสัมภาระเช็คอินพิเศษพร้อมให้บริการเฉพาะสมาชิก JMB ไดมอนด์เท่านั้น
  • *น้ำหนักสัมภาระเช็คอินมาตรฐานสูงสุดคือ 32 กก. ต่อชิ้น แม้ว่าจะเดินทางในชั้นประหยัดระหว่างประเทศของ JAL หรือชั้นประหยัดพรีเมียมก็ตาม
  • *น้ำหนักสัมภาระเช็คอินพิเศษอาจใช้ไม่ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภท ขนาด หรือน้ำหนักของสัมภาระ
  • *น้ำหนักสัมภาระเช็คอินพิเศษไม่พร้อมให้บริการเมื่อเช็คอินสัมภาระผ่านไปยังปลายทางจาก/ไปยังเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสายการบินอื่น
  • *อาจมีข้อจํากัดบางประการเมื่อเดินทางด้วยเที่ยวบินเช่าเหมาลําหรือเที่ยวบินร่วมบริการที่ดําเนินการโดยสายการบินอื่น ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก หน้านี้จะเปิดในหน้าต่างใหม่บริการที่ใช้ได้บนเที่ยวบินร่วมบริการ
 • oneworld เอเมอรัลด์

การเดินทางแทนผู้ที่สละสิทธิ์ก่อน

 • คุณจะสามารถใช้บริการเดินทางแทนผู้ที่สละสิทธิ์ก่อนเมื่อคุณรอที่นั่งจากเที่ยวบินของ JAL กรุ๊ป หรือจากเที่ยวบินสมาชิกสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld เพียงแสดงบัตรไดมอนต์ที่สนามบินในวันที่ออกเดินทาง

  • *สําหรับเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น เราจะใช้หมายเลขสแตนด์บายลำดับสูงสุด [S] ชุดเดิมกับชั้นเฟิร์สคลาส Class J และชั้นประหยัด
  • *การบริการนี้อาจไม่พร้อมให้ใช้งานในบางเที่ยวบิน และอาจไม่พร้อมให้บริการในกรณีสภาพอากาศเลวร้าย เช่น พายุไต้ฝุ่นหรือหิมะตกหนัก
  • *การบริการนี้ไม่พร้อมให้บริการเมื่อเดินทางในเที่ยวบินร่วมบริการที่ให้บริการโดยสายการบินอื่น
 • oneworld เอเมอรัลด์

ประตูตรวจสอบความปลอดภัยพิเศษ

 • ประตูตรวจสอบความปลอดภัยพิเศษสำหรับสมาชิก JMB ไดมอนด์ และ JGC พรีเมียร์ตั้งอยู่ที่อาคาร 1 สนามบินฮาเนดะ สนามบินอิตามิ สนามบินชิโตเสะแห่งใหม่ สนามบินฟุกุโอกะ และสนามบินนาฮะ
  หลังจากเช็คอินแล้ว โปรดเดินตรงไปยังประตูตรวจสอบความปลอดภัยพิเศษ

  • *สมาชิก JMB ไดมอนด์ และผู้ร่วมเดินทางอีกหนึ่งท่านสามารถใช้บริการประตูตรวจสอบความปลอดภัยพิเศษ
  • *สมาชิกที่มีสิทธิ์ใช้บริการ JAL Touch & Go สามารถเข้าใช้ห้องรับรองได้ทันทีหลังจากมาถึงที่สนามบิน
  • *ทางเข้า JAL โกลเบิล คลับ จะเปิดให้บริการเมื่อเดินทางบนเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่นของ JAL กรุ๊ป ที่ออกเดินทางจากอาคาร 1 สนามบินฮาเนดะ สนามบินอิตามิ สนามบินชิโตเสะแห่งใหม่ หรือสนามบินฟุกุโอกะ

  หน้านี้จะเปิดในหน้าต่างใหม่ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทางเข้า JAL โกลเบิล คลับ

 • oneworld เอเมอรัลด์

Priority Security Lane

 • By presenting a DIAMOND card and boarding pass, JMB Diamond members can use priority lanes at security checkpoints in certain airports.

  สนามบินที่ให้บริการนอกประเทศญี่ปุ่นอาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ หน้านี้จะเปิดในหน้าต่างใหม่เว็บไซต์กลุ่มพันธมิตร oneworld

  • *Priority security lanes can be used by the JMB Diamond member only.
 • oneworld เอเมอรัลด์

การขึ้นเครื่องบินก่อน

 • เมื่อแสดงบัตรไดมอนด์และเอกสารยืนยันการขึ้นเครื่อง คุณจะได้รับสิทธิ์ขึ้นเครื่องก่อนเวลาขึ้นเครื่องปกติในเที่ยวบินของ JAL กรุ๊ปและเที่ยวบินของสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld

  • *การขึ้นเครื่องบินก่อนมีให้บริการเฉพาะสมาชิก JMB ไดมอนด์ เท่านั้น
  • *บริการนี้อาจไม่พร้อมให้บริการในบางสนามบินหรือบางเที่ยวบิน
  • *สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับลำดับการประกาศขึ้นเครื่อง กรุณาดูลิงก์ต่อไปนี้
 • oneworld เอเมอรัลด์

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top