JMB ไดมอนด์

JMB ไดมอนด์ คือระดับสมาชิกขั้นสูงสุดในโปรแกรม JMB FLY ON ซึ่งมาพร้อมบริการและสิทธิประโยชน์มากมายเพื่อให้คุณเพลิดเพลินกับการเดินทางได้อย่างเต็มที่

JMB ไดมอนด์

JMB ไดมอนด์ คือรางวัลที่ให้กับสมาชิก JMB ที่ตรงตามเกณฑ์เที่ยวบินที่เดินทางระหว่างปีปฏิทินก่อนหน้าจากเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมของ JAL กรุ๊ป หรือสายการบินของกลุ่มพันธมิตร oneworld อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

 • สมาชิก JMB ที่มีคะแนน FLY ON สะสมอย่างน้อย 100,000 คะแนน (รวมถึงคะแนน FLY ON 50,000 คะแนนในเที่ยวบินของ JAL กรุ๊ป) หรือ
 • สมาชิก JMB ที่เดินทางอย่างน้อย 120 เที่ยวบิน (รวมถึงเที่ยวบินของ JAL กรุ๊ปอย่างน้อย 60 เที่ยว) และมีคะแนน FLY ON 35,000 คะแนน
 • *เฉพาะเที่ยวบินที่เดินทางโดยมีค่าโดยสารที่มีสิทธิ์ในการสะสมไมล์ JMB จะถูกนับรวมกับจำนวนของเที่ยวบินทั้งหมดที่ร่วมรายการสำหรับสถานะ FLY ON
 • *การบริการของ JMB ไดมอนด์ ไม่สามารถใช้ร่วมกับบริการ JAL โกลเบิล คลับ
 • *โปรดทราบว่าบริการที่เสนอให้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

This page will open in a new windowInformation about requesting a status card

สมาชิก JMB FLY ON ยังจะได้รับบริการพิเศษจากสายการบินพันธมิตร oneworld

oneworld

สมาชิก JMB ไดมอนด์ จะสามารถใช้บริการ oneworld เอเมอรัลด์ ได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะระดับสมาชิก oneworld ได้ หน้านี้จะเปิดในหน้าต่างใหม่ที่นี่

คุณสามารถใช้บริการทั้งหมดที่ระบุไว้ด้านล่าง เมื่อเดินทางด้วยเที่ยวบินของสายการบิน JAL กรุ๊ป โดยการแสดงบัตรไดมอนด์ที่สนามบิน

บริการที่สอง:
การบริการสำหรับสมาชิกเริ่มนับตั้งแต่ได้รับบัตรสถานะ FLY ON หรือสถานะสมาชิกมีผลในแอป JAL จนถึงวันที่ 31 มีนาคมของปีที่สองที่ได้รับสถานะ

การเช็คอินก่อน

 • เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่นของ JAL กรุ๊ป เคาน์เตอร์เช็คอินชั้นเฟิร์สคลาสของ JAL*
  เคาน์เตอร์เช็คอินของ JAL โกลเบิล คลับ (JGC)
  เที่ยวบินระหว่างประเทศของ JAL เคาน์เตอร์เช็คอินสำหรับชั้นเฟิร์สคลาสของ JAL*
  เที่ยวบินของสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld เคาน์เตอร์เช็คอินพิเศษที่ระบุสถานะระดับสมาชิก oneworld ของคุณ
  • *หากไม่มีเคาน์เตอร์เช็คอินชั้นเฟิร์สคลาสของ JAL ที่สนามบิน โปรดใช้เคาน์เตอร์เช็คอินสำหรับชั้นธุรกิจของ JAL หรือเคาน์เตอร์เช็คอินของ JGC
  • *สิทธิพิเศษในการเช็คอินก่อนจะมีให้กับสมาชิก JMB ไดมอนด์ เท่านั้น
  • *อาจมีข้อจํากัดบางประการเมื่อเดินทางด้วยเที่ยวบินเช่าเหมาลําหรือเที่ยวบินร่วมบริการที่ดําเนินการโดยสายการบินอื่น ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก หน้านี้จะเปิดในหน้าต่างใหม่บริการที่ใช้ได้บนเที่ยวบินร่วมบริการ
 • oneworld เอเมอรัลด์

บริการขอรับสัมภาระก่อน

 • สัมภาระของสมาชิก JMB ไดมอนด์ที่เดินทางกับ JAL กรุ๊ปหรือเที่ยวบินสมาชิกสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld จะได้ป้ายติดสัมภาระสำหรับสิทธิพิเศษสูงสุดในการรับสัมภาระก่อน

  • *บริการขอรับสัมภาระก่อนพร้อมให้บริการเฉพาะสมาชิก JMB ไดมอนด์ เท่านั้น
  • *บริการขอรับสัมภาระก่อนไม่พร้อมให้บริการเมื่อเช็คอินสัมภาระผ่านไปยังปลายทางจาก/ไปยังเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสายการบินอื่น
  • *อาจมีข้อจํากัดบางประการเมื่อเดินทางด้วยเที่ยวบินเช่าเหมาลําหรือเที่ยวบินร่วมบริการที่ดําเนินการโดยสายการบินอื่น ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก หน้านี้จะเปิดในหน้าต่างใหม่บริการที่ใช้ได้บนเที่ยวบินร่วมบริการ
  • *บริการนี้ไม่พร้อมให้บริการในเที่ยวบินที่ให้บริการโดยบริติช แอร์เวย์
 • oneworld เอเมอรัลด์

น้ำหนักสัมภาระเช็คอินพิเศษ

 • นอกเหนือจากน้ำหนักสัมภาระเช็คอินแบบมาตรฐานแล้ว สมาชิก JMB ไดมอนด์ ที่เดินทางด้วยเที่ยวบินของ JAL กรุ๊ป หรือเที่ยวบินสมาชิกสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld สามารถเช็คอินน้ำหนักสัมภาระพิเศษดังต่อไปนี้ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

  เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่นของ JAL กรุ๊ป สัมภาระที่อนุญาตมาตรฐาน + 20 กก.
  เที่ยวบินระหว่างประเทศของ JAL น้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตมาตรฐาน + สัมภาระเช็คอินเพิ่ม 1 ใบ (สูงสุด 32 กก. ต่อชิ้น)
  เที่ยวบินของสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld สัมภาระที่อนุญาตมาตรฐาน + สัมภาระเช็คอินเพิ่ม 1 ใบ หรือสัมภาระที่อนุญาตมาตรฐาน + 20 กก.

  หน้านี้จะเปิดในหน้าต่างใหม่ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับน้ำหนักสัมภาระที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย

  • *น้ำหนักสัมภาระเช็คอินพิเศษพร้อมให้บริการเฉพาะสมาชิก JMB ไดมอนด์เท่านั้น
  • *น้ำหนักสัมภาระเช็คอินมาตรฐานสูงสุดคือ 32 กก. ต่อชิ้น แม้ว่าจะเดินทางในชั้นประหยัดระหว่างประเทศของ JAL หรือชั้นประหยัดพรีเมียมก็ตาม
  • *น้ำหนักสัมภาระเช็คอินพิเศษอาจใช้ไม่ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภท ขนาด หรือน้ำหนักของสัมภาระ
  • *น้ำหนักสัมภาระเช็คอินพิเศษไม่พร้อมให้บริการเมื่อเช็คอินสัมภาระผ่านไปยังปลายทางจาก/ไปยังเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสายการบินอื่น
  • *อาจมีข้อจํากัดบางประการเมื่อเดินทางด้วยเที่ยวบินเช่าเหมาลําหรือเที่ยวบินร่วมบริการที่ดําเนินการโดยสายการบินอื่น ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก หน้านี้จะเปิดในหน้าต่างใหม่บริการที่ใช้ได้บนเที่ยวบินร่วมบริการ
 • oneworld เอเมอรัลด์

การเดินทางแทนผู้ที่สละสิทธิ์ก่อน

 • คุณจะสามารถใช้บริการเดินทางแทนผู้ที่สละสิทธิ์ก่อนเมื่อคุณรอที่นั่งจากเที่ยวบินของ JAL กรุ๊ป หรือจากเที่ยวบินสมาชิกสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld เพียงแสดงบัตรไดมอนต์ที่สนามบินในวันที่ออกเดินทาง

  • *สําหรับเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น เราจะใช้หมายเลขสแตนด์บายลำดับสูงสุด [S] ชุดเดิมกับชั้นเฟิร์สคลาส Class J และชั้นประหยัด
  • *การบริการนี้อาจไม่พร้อมให้ใช้งานในบางเที่ยวบิน และอาจไม่พร้อมให้บริการในกรณีสภาพอากาศเลวร้าย เช่น พายุไต้ฝุ่นหรือหิมะตกหนัก
  • *การบริการนี้ไม่พร้อมให้บริการเมื่อเดินทางในเที่ยวบินร่วมบริการที่ให้บริการโดยสายการบินอื่น
 • oneworld เอเมอรัลด์

ประตูตรวจสอบความปลอดภัยพิเศษ

 • ประตูตรวจสอบความปลอดภัยพิเศษสำหรับสมาชิก JMB ไดมอนด์ และ JGC พรีเมียร์ตั้งอยู่ที่อาคาร 1 สนามบินฮาเนดะ สนามบินอิตามิ สนามบินชิโตเสะแห่งใหม่ สนามบินฟุกุโอกะ และสนามบินนาฮะ
  หลังจากเช็คอินแล้ว โปรดเดินตรงไปยังประตูตรวจสอบความปลอดภัยพิเศษ

  • *สมาชิก JMB ไดมอนด์ และผู้ร่วมเดินทางอีกหนึ่งท่านสามารถใช้บริการประตูตรวจสอบความปลอดภัยพิเศษ
  • *สมาชิกที่มีสิทธิ์ใช้บริการ JAL Touch & Go สามารถเข้าใช้ห้องรับรองได้ทันทีหลังจากมาถึงที่สนามบิน
  • *ทางเข้า JAL โกลเบิล คลับ จะเปิดให้บริการเมื่อเดินทางบนเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่นของ JAL กรุ๊ป ที่ออกเดินทางจากอาคาร 1 สนามบินฮาเนดะ สนามบินอิตามิ สนามบินชิโตเสะแห่งใหม่ หรือสนามบินฟุกุโอกะ

  หน้านี้จะเปิดในหน้าต่างใหม่ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทางเข้า JAL โกลเบิล คลับ

 • oneworld เอเมอรัลด์

ช่องทางพิเศษสำหรับจุดตรวจรักษาความปลอดภัย

 • สมาชิก JMB ไดมอนด์สามารถใช้ช่องทางพิเศษที่จุดตรวจสอบความปลอดภัยได้ในบางสนามบินโดยแสดงบัตรไดมอนด์และบัตรผ่านขึ้นเครื่อง

  สนามบินที่ให้บริการนอกประเทศญี่ปุ่นอาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ หน้านี้จะเปิดในหน้าต่างใหม่เว็บไซต์กลุ่มพันธมิตร oneworld

  • *สมาชิก JMB ไดมอนด์เท่านั้นที่สามารถใช้ช่องทางพิเศษสำหรับจุดตรวจรักษาความปลอดภัยได้
 • oneworld เอเมอรัลด์

การขึ้นเครื่องบินก่อน

 • เมื่อแสดงบัตรไดมอนด์และเอกสารยืนยันการขึ้นเครื่อง คุณจะได้รับสิทธิ์ขึ้นเครื่องก่อนเวลาขึ้นเครื่องปกติในเที่ยวบินของ JAL กรุ๊ปและเที่ยวบินของสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld

  • *การขึ้นเครื่องบินก่อนมีให้บริการเฉพาะสมาชิก JMB ไดมอนด์ เท่านั้น
  • *บริการนี้อาจไม่พร้อมให้บริการในบางสนามบินหรือบางเที่ยวบิน
  • *สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับลำดับการประกาศขึ้นเครื่อง กรุณาดูลิงก์ต่อไปนี้
 • oneworld เอเมอรัลด์

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top