ระยะเวลาของโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2553 จนถึง 31 พฤษภาคม 2553 (วันขึ้นเครื่อง)
JAL THANKS Double Mileage Promotion
ท่านจะได้รับไมล์สะสมจากเที่ยวบินเพิ่มเติมในจำนวนเท่ากันกับจำนวนไมล์จากเที่ยวบินปกติที่ได้รับ  หากคุณได้ลงทะเบียนในโปรโมชั่นนี้ และเดินทางตามเส้นทางบินและราคาที่กำหนด ภายในระยะเวลาของโปรโมชั่น
กรุณาดูรายละเอียดสำหรับอัตราค่าโดยสารที่มีสิทธิ์ ได้ที่นี่

ระยะเวลาของโปรโมชั่น

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2553 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 (วันที่ออกเดินทาง)
ต้องทำการสมัครลงทะเบียนโปรโมชั่นล่วงหน้า โดยมีระยะเวลาลงทะเบียนดังนี้
※ ระยะเวลาลงทะเบียนโปรโมชั่นถึง 31 พฤษภาคม 2553 เวลา 23:59 น. (เวลาท้องถิ่นที่ญี่ปุ่น)
※ การลงทะเบียนโปรโมชั่นต้องเสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลาลงทะเบียนเพื่อมีสิทธิใช้โปรโมชั่นนี้

รายละเอียด

ท่านจะได้รับไมล์สะสมจากเที่ยวบินเพิ่มเติมในจำนวนเท่ากันกับจำนวนไมล์จากเที่ยวบินปกติที่ได้รับ หากคุณได้ลงทะเบียนในโปรโมชั่นนี้ และเดินทางตามเส้นทางบินและราคาที่กำหนด ภายในระยะเวลาของโปรโมชั่น

สมาชิกที่มีสิทธิ์

สมาชิกสะสมไมล์เจแปนแอร์ไลน์ (JMB) ทั่วทุกภูมิภาค (ภูมิภาคญี่ปุ่น ภูมิภาคอเมริกา ภูมิภาคยุโรป ・ ตะวันออกกลาง ・ แอฟริกา และภูมิภาคเอเชีย ・โอเชียเนีย) ที่ลงทะเบียนในโปรโมชั่นนี้

เส้นทางที่มีสิทธิ์

・ เส้นทางบินภายในประเทศญี่ปุ่น
เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่นของแจลกรุ๊ป (ทุกเส้นทางบินของ JAL/JEX/JTA/JAC/HAC และบางเส้นทางของ RAC*1)
*1 เส้นทางการบินที่มีสิทธิ์ของ RAC คือ นาฮา – คุเมะจิมะ/มิยาโกะ/โยนากุนิ และ อิชิกาคิ-มิยาโกะ/โยนากุนิ
・ เส้นทางบินระหว่างประเทศ
เที่ยวบินระหว่างประเทศของแจลกรุ๊ป (ทุกเส้นทางบินของJAL/JAZ)*2
*2 ไม่รวมเที่ยวบินร่วมที่ดำเนินการบินโดยสายการบินอื่น

อัตราค่าโดยสารที่มีสิทธิ์

・ เส้นทางบินในประเทศญี่ปุ่น
อัตราค่าโดยสารที่มีสิทธิ์ได้รับไมล์สะสม
・ เส้นทางบินระหว่างประเทศ
อัตราค่าโดยสารที่มีสิทธิ์ได้รับไมล์สะสม

การสะสมโบนัสไมล์

ไมล์สะสมจากเที่ยวบินในจำนวนเท่ากันจะได้รับการสะสมเพิ่มเติมจากจำนวนไมล์เที่ยวบินปกติที่ได้รับ

【ตัวอย่างเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น】
●เมื่อท่านเดินทางบนเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น (1 เที่ยวบิน) โดยใช้ราคาเต็มในชั้นประหยัด คุณจะได้ไมล์ ….

ไมล์สะสมจากเที่ยวบิน   โบนัสไมล์   ยอดรวม
100% ของไมล์ต่อที่ยวบิน + 100% ของไมล์ต่อที่ยวบิน = 200% ของไมล์ต่อที่ยวบิน

●เมื่อท่านเดินทางบนเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น (1 เที่ยวบิน) โดยใช้ราคาพิเศษแบบ “Tokubin Waribiki “ ในชั้นประหยัด คุณจะได้ไมล์ …

ไมล์สะสมจากเที่ยวบิน   โบนัสไมล์   ยอดรวม
75% ของไมล์ต่อที่ยวบิน + 75% ของไมล์ต่อที่ยวบิน = 150% ของไมล์ต่อที่ยวบิน
【ตัวอย่างเที่ยวบินระหว่างประเทศ】
●เมื่อท่านเดินทางบนเที่ยวบินระหว่างประเทศ (1 เที่ยวบิน) โดยใช้ราคาเต็มในชั้นธุรกิจ คุณจะได้ไมล์ …

ไมล์สะสมจากเที่ยวบิน   โบนัสไมล์   ยอดรวม
125% ของไมล์ต่อที่ยวบิน + 125% ของไมล์ต่อที่ยวบิน = 250% ของไมล์ต่อที่ยวบิน

●เมื่อท่านเดินทางบนเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น (1 เที่ยวบิน) โดยใช้ราคาพิเศษแบบ “Dynamic Saver” ในชั้นประหยัด คุณจะได้ไมล์ …

ไมล์สะสมจากเที่ยวบิน   โบนัสไมล์   ยอดรวม
70% ของไมล์ต่อที่ยวบิน + 70% ของไมล์ต่อที่ยวบิน = 140% ของไมล์ต่อที่ยวบิน

การลงทะเีีบียนแคมแปญ

※ สมาชิกสะสมไมล์ JMB ที่ลงทะเบียนโปรโมชั่นอื่นไว้ต้องทำการลงทะเบียนในโปรโมชั่นนี้ด้วย
※ โบนัสไมล์จะถูกสะสมเข้าในบัญชีโดยอัตโนมัติพร้อมกับไมล์สะสมจากเที่ยวบินที่ได้
※ หากท่านทำการลงทะเบียนโปรโมชั่นนี้ภายหลังการเดินทางของท่าน โบนัสไมล์จะถูกสะสมเข้าในบัญชีอัตโนมัติ 3 วันหลังจากวันที่ลงทะเบียน แต่สำหรับไมล์สะสมจากเที่ยวบินจะได้รับสะสมตามวันที่เดินทาง
※ หากท่านต้องการลงทะเบียนหลังจากเที่ยวบินออกเดินทางไปแล้ว (เที่ยวบินที่มีสิทธิ์ในโปรโมชั่นนี้) วันสุดท้ายที่ลงทะเบียนได้คือวันที่ 10 มิถุนายน 2553

ขั้นตอนการสมัครและลงทะเบียนแคมเปญ

สำหรับสมาชิกสะสมไมล์ JMB   หากยังไม่ได้เป็นสมาชิกสะสมไมล์ JMB
ท่านสามารถลงทะเบียนแคมเปญนี้โดยคลิ๊กที่ด้านล่าง
ดำเนินการลงทะเบียนแคมเปญ
ท่านสามารถเข้าร่วมแคมเปญนี้ได้โดยการสมัครเป็นสมาชิก
สะสมไมล์ JMB โดยคลิ๊กที่ “สมัครสมาชิกออนไลน์”
ด้านล่าง และกรอกข้อมูลที่จำเป็น
ไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกและค่าธรรมเนียมรายปี
สมัครสมาชิกออนไลน์

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top