การสะสมไมล์

 • ไมล์สะสมจากเที่ยวบิน
 • ไมล์สะสมจากการเข้าพักโรงแรม
 • ไมล์สะสมจากการซื้อสินค้า
 • ไมล์สะสมจากบริษัทพันธมิตรกับ JMB

สายการบิน JAL กรุ๊ป / ระบบการบินฮอกไกโด

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 [วันที่เดินทาง ] อัตราไมล์สะสมจากเที่ยวบินสำหรับเส้นทางระหว่างประเทศได้มีการเปลี่ยนแปลง

กรุณาแจ้งหมายเลขสมาชิก JMB ในขณะที่ทำการจองหรือทำการเช็คอิน
ไมล์สะสมจะคำนวนจาก "ไมล์สะสมจากเส้นทาง" และ "อัตราของการสะสม" โดยดูจากชั้นของการบริการ/ ราคาบัตรโดยสารที่จ่ายจริง
บัตรโดยสารที่ออกในนามของสมาชิกในอัตราค่าโดยสารที่มีสิทธิเท่านั้น ที่มีสิทธิได้รับการสะสมไมล์


 • อัตราค่าโดยสารที่มีสิทธิ์ได้รับไมล์สะสมจากเที่ยวบินของ JAL และหรือสายการบินในกลุ่มวันเวิลด์ยังมีสิทธิ์ได้สถานะ FLY ON
  คลิกที่นี่สำหรับ รายละเอียดเพิ่มเติม

ระหว่างประเทศ และในประเทศ (ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น)

กรณีเที่ยวบินที่ไม่มีสิทธิได้รับการสะสมไมล์

 • เดินทางในชื่อที่ไม่เหมือนกัน
 • บัตรโดยสารรางวัล ค่าโดยสารสำหรับทารก ค่าโดยสารที่ได้รับการลดราคาเป็นพิเศษ เช่น ค่าโดยสารของบริษัทท่องเที่ยว ค่าโดยสารของผู้นำทัวร์ บัตรโดยสารที่ออกโดยมีข้อกำหนดพิเศษเหล่านี้จะไม่ได้รับสิทธิ์
 • เที่ยวบินเช่าเหมาลำหรือเที่ยวบินขนส่งสินค้าของสายการบินพันธมิตรไม่ได้รับสิทธิในการสะสมไมล์
 • บัตรโดยสารบางประเภท หรือการจองที่นั่งในบางชั้นอาจจะไม่ได้รับการสะสมไมล์ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อตกลงที่ทำร่วมกับสายการบินพันธมิตร
 • ไมล์สะสมจะไม่ได้รับการสะสมให้สำหรับเที่ยวบินที่ไม่ได้เดินทางไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆ ก็ตาม (เนื่องจากความล่าช้า การยกเลิก ฯลฯ)
 • ห้ามลงทะเบียนไมล์สะสมซ้ำกับโปรแกรมอื่นๆ นอกจากของ JMB
 • ※ เปอร์เซนต์ของการสะสมไมล์อาจจะมีความแตกต่างกันสำหรับค่าโดยสารบางประเภท
 • ※ ค่าโดยสารที่รวมกับค่าทัวร์มีสิทธิ์ในการสะสมไมล์หากชั้นโดยสารนั้นๆ ตรงตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้
  โดยไม่ต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายของอัตราค่าโดยสารที่ได้ชำระไปแล้ว อัตราค่าโดยสารที่ทำการจองในชั้นโดยสารประเภทอื่นนอกจากที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ จะไม่มีสิทธิ์ในการสะสมไมล์
 • ※ จำนวนไมล์ที่คุณสามารถสะสมเมื่อใช้รางวัลอัพเกรด หรือการรับรองการอัพเกรดนั้น ขึ้นอยู่กับอัตราของบัตรโดยสารที่ได้ซื้อไว้
 • ※ ค่าโดยสารที่ได้รับสิทธิและเปอร์เซนต์การสะสมไมล์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อัตราไมล์สะสม

ค่าโดยสารจากญี่ปุ่น

  ชั้นโดยสาร ชั้นโดยสารที่ระบุ ค่าโดยสาร อัตราไมล์สะสม
เจแปน แอร์ไลน์ (JL)
ชั้นเฟิร์สคลาส
ชั้นเฟิร์สคลาส
F, A ค่าโดยสารชั้นเฟิร์สคลาส 150%
ชั้นธุรกิจ
ชั้นธุรกิจ
J, C, D, X ค่าโดยสารชั้นธุรกิจ (ค่าโดยสารราคาปกติและ JAL Business Saver เป็นต้น ) 125%
I ค่าโดยสารชั้นธุรกิจ (ค่าโดยสารชั้นธุรกิจที่รวมแพคเกจทัวร์โดยใช้บริการของสายการบิน JAL กรุ๊ปและแพคเกจทัวร์ต่างประเทศ เป็นต้น) 70%
ชั้นประหยัด
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม
ชั้นประหยัด
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม
W, Y, B, E* ค่าโดยสารชั้นประหยัด (ค่าโดยสารราคาปกติ, JAL Economy Saver Flex, JAL Economy Saver Premium, JAL Economy Saver เป็นต้น) 100%
H, K, M ค่าโดยสารชั้นประหยัด (Dynamic Saver Type A,B,C เป็นต้น) 70%
L, V, S, O, G, R ค่าโดยสารชั้นประหยัด (Dynamic Saver Type D,E,F, Individual Inclusive Tour Fares เป็นต้น) 50%
Q, N* ค่าโดยสารชั้นประหยัด (US Saver50, JAL Economy Saver Special เป็นต้น) 30%

ค่าโดยสารอื่นๆ นอกจากญี่ปุ่น

  ชั้นโดยสาร ชั้นโดยสารที่ระบุ อัตราไมล์สะสม
เจแปน แอร์ไลน์ (JL)
ชั้นเฟิร์สคลาส
ชั้นเฟิร์สคลาส
F, A 150%
ชั้นธุรกิจ
ชั้นธุรกิจ
J, C, D, X 125%
I 70%
ชั้นประหยัด
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม
ชั้นประหยัด
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม
W, Y, B, E* 100%
H, K, M 70%
L, V, S, O, G, R 50%
Q, N* 30%

* หากเป็นแพคเกจทัวร์ อัตราไมล์สะสมจะเท่ากับ 50%


* อัตราไมล์สะสมสำหรับสมาชิกที่ออกบัตรโดยสารและทำการสำรองที่นั่งก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เที่ยวบินภายหลังวันที่ 1 เมษายน 2556 (ตามวันเดินทาง) อัตราไมล์สะสม 70% สำหรับชั้นโดยสารที่ระบุด้วย L/V/S และ 50% สำหรับชั้นโดยสารที่ระบุด้วย Q/N

 • ※ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษและเที่ยวบินร่วม แต่ตารางข้างต้นระบุสำหรับเที่ยวบินร่วมที่มีเที่ยวบินหมายเลข JAL
 • ※ โดยปกติอัตราไมล์สะสมจะเท่ากับ 50% สำหรับเที่ยวบินเช่าเหมาลำ (หากชั้นโดยสารถูกระบุด้วย "I" อัตราไมล์สะสมจะเท่ากับ 70%)

เจแปน ภายในประเทศ

กรณีเที่ยวบินที่ไม่มีสิทธิได้รับการสะสมไมล์

 • เดินทางในชื่อที่ไม่เหมือนกัน
 • เด็กทารกที่มีอายุต่ำกว่า 3 ปีและไม่ต้องการที่นั่งจะไม่สามารถสะสมไมล์ได้
 • ค่าโดยสารที่ได้รับการลดราคาเป็นพิเศษเช่น อัตราค่าโดยสารของบริษัทท่องเที่ยว บัตรโดยสารที่ไม่มีรายได้ (เช่น บัตรโดยสารสำหรับพนักงานสายการบิน) บัตรโดยสารรางวัล และอัตราค่าโดยสารแบบหมู่คณะ จะไม่สามารถรับไมล์สะสม
 • เที่ยวบินเช่าเหมาลำหรือเที่ยวบินขนส่งสินค้าไม่ได้รับสิทธิ
 • ไมล์สะสมจะไม่ได้รับการสะสมให้สำหรับเที่ยวบินที่ไม่ได้เดินทางไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆ ก็ตาม (เนื่องจากความล่าช้า การยกเลิก)
 • ห้ามลงทะเบียนไมล์สะสมซ้ำกับโปรแกรมอื่นๆ
 • ※ จำนวนไมล์ที่คุณสามารถสะสมเมื่อมีการขออัพเกรดที่นั่ง จะคำนวนจากอัตราค่าโดยสารของบัตรโดยที่ซื้อไว้
  การสะสมไมล์ (เพิ่มเติม 50% หรือ 10%) จะไม่ถูกสะสมสำหรับการอัพเกรดเมื่อใช้คูปองอัพเกรดเฟิร์สคลาสของ JAL หรือคูปองชั้น J (เช่น คูปองอิเล็กทรอนิกส์ชั้น J) บนเส้นทางภายในประเทศของ JAL

<อัตราการสะสม>

สายการบิน ค่าโดยสาร อัตราการสะสม
เจแปน แอร์ไลน์ (JAL)
เจแปน ทรานส์โอเชียน แอร์ (JTA)
เจแปน แอร์ คอมมูเตอร์ (JAC)
ริวคิว แอร์ คอมมูเตอร์ (RAC)
ค่าโดยสารราคาปกติ ค่าโดยสารสำหรับเด็ก ค่าโดยสารแบบไป-กลับ ค่าโดยสาร Shuttle Round-trip ค่าโดยสาร JAL Business KIPPU ส่วนลดสำหรับผู้ทุพพลภาพ ค่าโดยสาร Care Giver's Saver ค่าโดยสาร Special Transit ค่าโดยสาร Remote Island Fare เป็นต้น 100%
Tokubin 1, Tokubin 3, Tokubin 7, Tokubin 21, Sakitoku, Super Sakitoku,  Senior Citizen Stand-by, JMB Companion, Sky Mate Stand-by,  Shareholder's Saver Fare, Transit Fare 7, Transit Fare 28,  RAC Round-Trip Fare, etc. 75%
Individual Inclusive Tour Fare *1
(ใช้กับรายการทัวร์ภายในประเทศญี่ปุ่น เช่น JALPAK)
50%
เมื่อใช้ที่นั่งชั้นเฟิร์สคลาสด้วยค่าโดยสารที่มีสิทธิ์โดยจ่ายเงินส่วนที่เพิ่มขึ้นของชั้นเฟิร์สคลาส *2 รับเพิ่ม 50%
เมื่อใช้ที่นั่งชั้น J ด้วยค่าโดยสารที่มีสิทธิโดยจ่ายเงินส่วนที่เพิ่มขึ้นของชั้น J *2 รับเพิ่ม 10%
 • *1 โลโก้ JMB จะแสดงถึงทัวร์ที่มีสิทธิในโบรชัวร์ทัวร์
 • *2 ไมล์สะสมสำหรับชั้นเฟิร์สคลาส และชั้น J จะไม่ได้รับการสะสมไมล์หากบัตรโดยสารดังกล่าวไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับไมล์สะสม โดยไม่คำนึงว่าจะมีการเรียกเก็บเงินเพิ่มสำหรับชั้นเฟิร์สคลาสหรือชั้น J
 • ※ เนื่องจากเริ่มดำเนินการบินร่วมกับ ฮอกไกโด แอร์ ซิสเซ็ม (HAC) การสะสมไมล์ JMB ของเที่ยวบิน HAC จะสิ้นสุดลงทันทีที่เริ่มเข้าร่วมดำเนินการบินร่วมกัน โปรด คลิกที่นี่ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
 • ※ เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่นที่รวมอยู่ในบัตรโดยสารระหว่างประเทศ อัตราค่าโดยสาร Yokoso (welcome) Japan Airpass และ Welcome to Japan Fares จะได้รับไมล์ 150% สำหรับที่นั่งชั้นเฟิร์สคลาส อัตราสะสมไมล์ 110% สำหรับที่นั่งชั้น J และอัตราสะสมไมล์ 100% สำหรับที่นั่งปกติโดยไม่คำนึงถึงการสะสมไมล์ในระดับที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น
 • ※ ค่าโดยสารที่ได้แสดงไว้สามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ไมล์โบนัสพิเศษสำหรับสมาชิก JALCARD

สมาชิกจะได้รับไมล์สะสมโบนัสดังต่อไปนี้:

  บัตร JAL ไดเนอร์ส บัตรคลับ-เอ การ์ด บัตรสมาชิกคลับ-เอ การ์ด สมาชิกบัตร JAL แบบปกติ หรือสมาชิกนาวี
โบนัสสำหรับเที่ยวบินแรก*1*2
5,000 ไมล์ 1,000 ไมล์
โบนัสสำหรับเที่ยวบินแรกรายปี *2
2,000 ไมล์ 1,000 ไมล์
โบนัสสำหรับเที่ยวบิน *3
25% ของส่วนไมล์สะสม 10% ของส่วนไมล์สะสม
 • *1 โบนัสสำหรับเที่ยวบินแรกจะได้รับเมื่อทำการลงทะเบียนเที่ยวบินแรกของคุณด้วยบัตร JALCARD สำหรับผู้ที่ได้รับโบนัสสำหรับเที่ยวบินแรกและ/หรือลงทะเบียนสมาชิกด้วยบัตร JALCARD ซ้ำ และ/หรือมีบัตร JALCARD หลายใบ จะไม่ได้รับสิทธิสำหรับโบนัสสำหรับเที่ยวบินแรก
 • *2 โบนัสสำหรับเที่ยวบินแรกรายปีจะได้รับในแต่ละปีเมื่อคุณเดินทางด้วยเที่ยวบินแรกถัดจากปีที่คุณได้ลงทะเบียนด้วยบัตร JALCARD ไว้ บัตร JALCARD ปกติ หรือสมาชิกนาวี ผู้ถือบัตรต้องสมัคร บัตร JAL ไดเนอร์ส/ บัตร JALCARD/ บัตร JALCARD คลับ-เอ การ์ด เพื่อที่จะได้รับโบนัสสำหรับเที่ยวบินแรกจำนวน 5,000 ไมล์ 5,000 ไมล์จะได้รับหลังจากครบเงื่อนไขของเที่ยวบิน แต่จะไม่ได้รับในส่วนของโบนัส 1,000 ไมล์ซ้ำสำหรับ บัตร JALCARD ปกติ หรือบัตรนาวี
 • *3 โบนัสสำหรับเที่ยวบินจะได้รับในแต่ละครั้งเมื่อคุณบิน ข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรม JMB FLY ON เงื่อนไขของการรับโบนัสที่ดีกว่าจะมาเป็นลำดับแรก
 • ※ โบนัสสำหรับเที่ยวบินแรก โบนัสสำหรับเที่ยวบินแรกรายปีสามารถสะสมได้จากการใช้บริการเที่ยวบินของ JAL/JTA/JAC/RAC (ในเส้นทางที่กำหนดไว้) และในค่าโดยสารที่สะสมไมล์ได้
 • ※ เมื่อคุณเปลี่ยนจากบัตร JMB card มาเป็น บัตร JALCARD กรุณากรอกหมายเลขสมาชิกของบัตร JMB ด้วยในขณะที่กรอกใบสมัครบัตร JALCARD หมายเลขสมาชิก JMB จะได้รับการสะสมไมล์โดยอัตโนมัติ

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top