เดินทางอย่างอุ่นใจกับฟรีค่าเปลี่ยนวัน

เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันหลายๆ ประเทศ มีการจำกัดการเข้าประเทศโดยไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า ดังนั้นทางสายการบินฯ จึงได้มีมาตรการผ่อนคลายให้แก่ลูกค้าของเราได้เดินทางด้วยความอุ่นใจกับฟรีค่าเปลี่ยนวันโดยไม่ต้องคำนึงถึงกฎพื้นฐานค่าโดยสารระหว่างประเทศในปัจจุบันทั้งหมด

ข้อตกลงนี้ยังอยู่บนเว็บไซต์ JAL ซึ่งคุณสามารถซื้อบัตรโดยสาร และทำการเปลี่ยนแปลงการจองได้เอง

 • แม้ในกรณีของค่าโดยสารที่มีสิทธิ์ เงื่อนไขนี้จะไม่ปรากฏในกฎของค่าโดยสารที่แสดงบนหน้าจอ "รายละเอียดการจอง" ในขณะทำการจองหรือหลังจากทำการจองเสร็จสิ้น โปรดอ้างอิงข้อมูลดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับค่าโดยสารที่มีสิทธิ์และเงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลง
 • สิ่งต่อไปนี้ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของรัฐบาล

โปรดดูลิงก์ด้านล่างสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยกเลิกเที่ยวบิน  การลดความถี่ของเที่ยวบิน  การเปลี่ยนแปลงตารางการบิน  และบริการที่ไม่ได้กำหนดไว้

ประเภทบัตรโดยสารที่มีสิทธิ์

ค่าโดยสารระหว่างประเทศทั้งหมดที่ออกระหว่างวันที่ 11 มิ.ย. 20 ถึง 30 ก.ย. 21 (ประเภทของค่าโดยสาร สแตนดาร์ด เซฟเวอร์ สเปเชียล เซฟเวอร์)

 • ค่าโดยสารจากอินโดนีเซียไปญี่ปุ่น สามารถใช้ได้หากวันที่ออกบัตรโดยสารอยู่ระหว่างวันที่ 30 ต.ค. 20 ถึง 30 ก.ย. 21
 • ไม่รวมค่าโดยสารจากญี่ปุ่นไปยังนิวแคลิโดเนีย
 • ไม่สามารถใช้ได้กับบัตรโดยสารรางวัล และค่าโดยสารเที่ยวเดียวของ JMB

การเปลี่ยนการเดินทาง

ภายในวันที่ 30 ก.ย. 21 คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการจองกี่ครั้งก็ได้ใน 360 วัน โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง
สำหรับการเปลี่ยนแปลงหลังวันที่ 1 ต.ค. 21 โปรดดูข้อมูลต่อไปนี้

 • เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงประเภทของค่าโดยสารและ / หรือกฎที่ใช้บังคับอาจมีการเปลี่ยนแปลง หากราคาค่าโดยสารมีการเปลี่ยนแปลง ส่วนต่างของราคาจะต้องถูกชำระ
 • หากมีการซื้อบัตรโดยสารที่มีการจำกัดวันเดินทาง และต่อมาเปลี่ยนเป็นวันเดินทางที่อยู่นอกช่วงเวลาที่ได้รับอนุญาต จะมีการเรียกเก็บส่วนต่างของค่าโดยสารพร้อมกับการเปลี่ยนกฎของประเภทบัตรโดยสาร
 • หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการเดินทางก่อนวันเดินทางเดิม ไม่สามารถนำกฎการเปลี่ยนแปลงฟรีมาใช้ได้
 • การขอคืนเงิน ขึ้นอยู่กับกฎของค่าโดยสารที่ซื้อ

การร้องขอเปลี่ยนการเดินทางไม่เกินวันที่ 30 ก.ย. 21

Please scroll horizontally.

วันที่ร้องขอเปลี่ยนการเดินทาง เที่ยวบินที่เปลี่ยนแปลงแล้ว
เที่ยวบินแรก เที่ยวบินที่สอง และเที่ยวบินลำดับถัดไป
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2021 ฟรีค่าเปลี่ยน (ไม่จำกัดจำนวนครั้งที่เปลี่ยน) ฟรีค่าเปลี่ยน (ไม่จำกัดจำนวนครั้งที่เปลี่ยน)
ตัวอย่างของการเปลี่ยนการเดินทาง
 1. เที่ยวบินแรก 2021/5/1 โตเกียว - ลอสแองเจลิส
 2. เที่ยวบินที่สอง 2021/5/9 ลอสแองเจลิส - โตเกียว
วันที่ซื้อ: 2021/2/20

ฟรีค่าเปลี่ยน

 1. เที่ยวบินแรก 2021/7/1 โตเกียว - ลอสแองเจลิส
 2. เที่ยวบินที่สอง 2021/7/9 ลอสแองเจลิส - โตเกียว
'วันที่ร้องขอเปลี่ยนการเดินทาง: 2021/10/20

ฟรีค่าเปลี่ยน

วันที่ร้องขอเปลี่ยนการเดินทางตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 21 เป็นต้นไป

Please scroll horizontally.

วันที่ร้องขอเปลี่ยนการเดินทาง เที่ยวบินที่เปลี่ยนแปลงแล้ว
เที่ยวบินแรก เที่ยวบินที่สอง และเที่ยวบินลำดับถัดไป
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2021 การเปลี่ยนแปลงครั้งแรก:
ฟรีค่าเปลี่ยน
ฟรีค่าเปลี่ยน (ไม่จำกัดจำนวนครั้งที่เปลี่ยน)*2
การเปลี่ยนแปลงครั้งที่สอง และครั้งต่อไป:
เป็นไปตามกฎ*1ของประเภทค่าโดยสารที่ใช้หลังจากได้ทำการเปลี่ยนแปลงครั้งแรกแล้ว
 1. กฎของค่าโดยสารที่ใช้หลังจากทำการเปลี่ยนแปลง อาจอนุญาตให้ทำการเปลี่ยนแปลงโดยมีค่าธรรมเนียม หรือไม่อนุญาตให้ทำการเปลี่ยนแปลงเลย โปรดตรวจสอบกฎของค่าโดยสารที่ใช้เมื่อทำการเปลี่ยนแปลง
 2. หากการเปลี่ยนแปลงค่าโดยสารที่เกี่ยวข้องเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของเที่ยวบินแรก กฎอาจอนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงโดยมีค่าธรรมเนียมหรืออาจไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงเลย โปรดตรวจสอบกฎของค่าโดยสารที่ใช้เมื่อทำการเปลี่ยนแปลง
ตัวอย่างของการเปลี่ยนการเดินทาง
 1. เที่ยวบินแรก
  2021/10/15 โตเกียว - ลอสแองเจลิส
 2. เที่ยวบินที่สอง
  2021/10/20 ลอสแองเจลิส - โตเกียว
วันที่ซื้อ: 2021/4/20

ฟรีค่าเปลี่ยน

การเปลี่ยนแปลงครั้งแรก
 1. เที่ยวบินแรก
  2021/11/5 โตเกียว - ลอสแองเจลิส
 2. เที่ยวบินที่สอง
  2021/11/10 ลอสแองเจลิส - โตเกียว
'วันที่ร้องขอเปลี่ยนการเดินทาง: 2021/10/10

เป็นไปตามกฎ ของประเภทค่าโดยสารที่ใช้หลังจากได้ทำการเปลี่ยนแปลงครั้งแรกแล้ว

การเปลี่ยนแปลงครั้งที่สอง และครั้งต่อไป
 1. เที่ยวบินแรก
  2021/11/5 โตเกียว - ลอสแองเจลิส
 2. เที่ยวบินที่สอง
  2021/11/15 ลอสแองเจลิส - โตเกียว
'วันที่ร้องขอเปลี่ยนการเดินทาง: 2021/10/15

ฟรีค่าเปลี่ยน

เป็นไปตามกฎ ของประเภทค่าโดยสารที่ใช้หลังจากได้ทำการเปลี่ยนแปลงครั้งแรกแล้ว

2/17/2021
สายการบินเจแปนแอร์ไลน์

3 สิทธิพิเศษสู่อเมริกา

ข้อมููลในการต่อเครื่องภายในประเทศญี่ปุ่น

ข้อมูลสำหรับการเดินทางล่าสุดที่เกี่ยวกับโรคโควิด-19