เดินทางอย่างอุ่นใจกับฟรีค่าเปลี่ยนวัน

ขอขอบคุณสำหรับการเดินทางกับเจแปน แอร์ไลน์

เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันหลายๆ ประเทศ มีการจำกัดการเข้าประเทศโดยไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า ดังนั้นทางสายการบินฯ จึงได้มีมาตรการผ่อนคลายให้แก่ลูกค้าของเราได้เดินทางด้วยความอุ่นใจกับฟรีค่าเปลี่ยนวันโดยไม่ต้องคำนึงถึงกฎพื้นฐานค่าโดยสารระหว่างประเทศในปัจจุบันทั้งหมด

ขณะนี้มีผู้ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการของ JAL เป็นจำนวนมากและอาจใช้เวลาในการให้บริการในแต่ละสายเรียกเข้า ทางสายการบินจึงขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้นในขณะนี้

"ฟรีค่าเปลี่ยนวัน" ปรากฎและสามารถดำเนินการบนเว็บไซต์ JAL ในขณะที่คุณทำการซื้อบัตรโดยสาร และทำการเปลี่ยนแปลงการจอง

โปรดดูลิงก์ด้านล่างสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยกเลิกเที่ยวบิน  การลดความถี่ของเที่ยวบิน  การเปลี่ยนแปลงตารางการบิน  และบริการที่ไม่ได้กำหนดไว้

คุณสมบัติ

อัตราค่าโดยสารดังต่อไปนี้สามารถทำการเปลี่ยนแปลงการจองได้ฟรี

ประเภทบัตรโดยสาร และระยะเวลาที่มีสิทธิ์

อัตราค่าโดยสารระหว่างประเทศทั้งหมดที่ตรงกับเกณฑ์ต่อไปนี้ (Standard, Saver, Special, Special Saver fare types)

  • วันที่ซื้อบัตรโดยสาร: วันที่ 11 มิถุนายน ค.ศ. 2020 ถึง วันที่ 31 มีนาคม ค.ศ. 2021
  • วันเดินทาง: ทุกวัน จนถึง 360 วันนับจากวันที่ซื้อ
  • ไม่รวมค่าโดยสารจากญี่ปุ่นไปยังนิวแคลิโดเนีย / จากอินโดนีเซียไปยังญี่ปุ่น

ตัวอย่างเช่น หากคุณซื้อบัตรโดยสารใหม่ที่ออกเดินทางในเดือน กันยายน 2020 คุณสามารถเลื่อนวันเดินทางเป็นเดือน พ.ย. หรือหลัง พ.ย. และสามารถเปลี่ยนแปลงกี่ครั้งก็ได้ตามที่คุณต้องการโดยไม่มีค่าธรรมเนียมจนถึงวันที่ 31 มีนาคม ค.ศ. 2021 นี้

ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงภายหลังการซื้อ

Please scroll horizontally.

ตัวอย่างแผนการเดินทาง เที่ยวบินแรก เที่ี่ยวบินที่สอง
โตเกียว - ลอสแองเจลิส
JL062
ลอสแองเจลิส - โตเกียว
JL061

Please scroll horizontally.

วันที่ี่ขอเปลี่ยนแปลง เที่ยวบิินที่เปลี่ยนแปลงแล้ว
เที่ยวบินแรก เที่ยวบินที่สอง และเที่ยวบินลำดับถัดไป
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2021 ฟรีค่าเปลี่ยน (ไม่จำกัดจำนวนครั้งที่เปลี่ยน) ฟรีค่าเปลี่ยน (ไม่จำกัดจำนวนครั้งที่เปลี่ยน)
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2021 การเปลี่ยนแปลงครั้งแรก:
เปลี่ยนแปลงได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียม
ฟรีค่าเปลี่ยน (ไม่มีจำกัดจำนวนครั้งที่เปลี่ยน) *2
การเปลี่ี่ยนแปลงครั้งที่สอง และครั้งต่อไป:
เป็นไปตามกฎ *1 ของประเภทค่าโดยสารที่ใช้หลังจากได้ทำการเปลี่ยนแปลงครั้งแรกแล้ว
  1. กฎของค่าโดยสารที่ใช้หลังจากทำการเปลี่ยนแปลง อาจอนุญาตให้ทำการเปลี่ยนแปลงโดยมีค่าธรรมเนียม หรือไม่อนุญาตให้ทำการเปลี่ยนแปลงเลย โปรดตรวจสอบกฎของค่าโดยสารที่ใช้เมื่อทำการเปลี่ยนแปลง
  2. หากการเปลี่ยนแปลงค่าโดยสารที่เกี่ยวข้องเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของเที่ยวบินแรก กฎอาจอนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงโดยมีค่าธรรมเนียมหรืออาจไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงเลย โปรดตรวจสอบกฎของค่าโดยสารที่ใช้เมื่อทำการเปลี่ยนแปลง
  • เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงประเภทของค่าโดยสารและ / หรือกฎที่ใช้บังคับอาจมีการเปลี่ยนแปลง หากราคาค่าโดยสารมีการเปลี่ยนแปลง ส่วนต่างของราคาจะต้องถูกชำระ
  • หากมีการซื้อบัตรโดยสารที่มีการจำกัดวันเดินทาง และต่อมาเปลี่ยนเป็นวันเดินทางที่อยู่นอกช่วงเวลาที่ได้รับอนุญาต จะมีการเรียกเก็บส่วนต่างของค่าโดยสารพร้อมกับการเปลี่ยนกฎของประเภทบัตรโดยสาร
  • หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการเดินทางก่อนวันเดินทางเดิม ไม่สามารถนำกฎการเปลี่ยนแปลงฟรีมาใช้ได้
  • การขอคืนเงิน ขึ้นอยู่กับกฎของค่าโดยสารที่ซื้อ

27 กรกฎาคม 2020
Japan Airlines