ข้อจำกัดในการเข้าประเทศโดยใช้มาตรการกักตัวของแต่ละประเทศ

ด้วยมาตรการในการกักตัว ข้อจำกัดในการเข้าประเทศ ที่เข้มงวดขึ้นในหลาย ๆ ประเทศ และสถานการณ์ก็เปลี่ยนไปทุกวัน ดังนั้นโปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดล่วงหน้า

ข้อมูลล่าสุดบางส่วนบนเว็บไซต์ของเราอาจจะเป็นภาษาอังกฤษเนื่องจากอยู่ในกระบวนการแปล

Notice

The Japanese Government is fortifying border controls and quarantine measures for people entering Japan.
Please be sure to check the link below.

ก่อนการเดินทาง

ข้อจำกัดในการเข้าประเทศและมาตรการกักตัวของญี่ปุ่นมีการอัพเดทข้อมูลทุกวัน โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดเป็นการล่วงหน้า

ข้อจำกัดในการเข้าประเทศญี่ปุ่น

Foreign nationals who have stayed in any of the following countries/regions within 14 days prior to the application for landing are denied to enter Japan.
โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศ

*Link opens in new window. Site may not meet accessibility guidelines.

ข้อจำกัดทางด้านวีซ่า

จะมีการเสนอมาตรการต่างๆ เช่น ข้อจำกัดเรื่องวีซ่า (การระงับในการปฏิเสธวิซ่าและการยกเลิกวีซ่าที่ได้ออกให้แล้ว) ภายใต้คำสั่งจากกระทรวงการต่างประเทศ มาตรการเหล่านี้จะยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปในช่วงเวลาปัจจุบัน ถึงแม้ว่าสถานการณ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ก็ตาม

สำหรับรายละเอียดโปรดไปที่เว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น

ที่สนามบินและบนเครื่องบิน

มาตรการในการกักตัวขั้นสูงกำลังดำเนินการที่สนามบินภูมิภาคและบนเครื่องบิน

โปรดตรวจสอบมาตรการในการกักตัวขั้นสูงที่สนามบินของภูมิภาค

บนเครื่องบิน

ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบริการบนเครื่องบินอันเนื่องมาจากผลกระทบของ COVID-19

ที่สนามบินในญี่ปุ่น

สำหรับผู้เดินทางที่เข้ามาในญี่ปุ่น

กระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการขอให้คุณดำเนินการดังต่อไปนี้ก่อนและหลังการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น

รัฐบาลญี่ปุ่นได้กำหนดมาตรการใหม่และมาตรการเพิ่มเติมสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามาในประเทศญี่ปุ่น
เราขอแนะนำให้ผู้โดยสารทุกท่านที่ออกเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นตรวจสอบเว็บไซต์ผ่านลิงก์ดังต่อไปนี้

ผู้เดินทางที่มีเที่ยวบินต่อจากญี่ปุ่น (ระหว่างประเทศและในประเทศ)

ผู้เดินทางที่มีการเปลี่ยนเครื่องบนเส้นทางระหว่างประเทศ

ผู้เดินทางที่ไม่ได้เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นและมีการเปลี่ยนเครื่องตรงไปยังประเทศที่สาม โดยการเปลี่ยนเครื่องไม่จำเป็นต้องส่งเอกสารใด ๆ และผ่านการทดสอบ PCR
อย่างไรก็ตามในกรณีต่อไปนี้จำเป็นต้องเข้าประเทศญี่ปุ่น โปรดทราบว่าชาวต่างชาติที่เดินทางมาจากประเทศต้องห้ามจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศญี่ปุ่น

  • รับส่งระหว่างสนามบินนานาชาติโตเกียว (สนามบินฮาเนดะ) และสนามบินนานาชาตินาริตะ
  • ผู้เดินทางที่มีเที่ยวบินต่อออกจากสนามบินนานาชาตินาริตะในวันรุ่งขึ้น

ผู้เดินทางที่มีการต่อเที่ยวบินภายในประเทศ

ผู้เดินทางทุกคนที่เดินทางมาจากเที่ยวบินระหว่างประเทศจะต้องอยู่ในสถานที่ที่หัวหน้าเขตกักตัวกำหนด (เช่นบ้าน) เป็นเวลา 14 วันนับจากวันหลังจากเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น ผู้เดินทางจะต้องไม่ใช้ระบบขนส่งสาธารณะ (รวมถึงเที่ยวบินภายในประเทศ) เพื่อไปยังสถานที่กักตัวที่กำหนดจากสนามบิน ดังนั้นการเชื่อมต่อไปยังเที่ยวบินภายในประเทศสามารถทำได้ตั้งแต่วันที่ 15 หลังจากสิ้นสุดการกักกัน 14 วัน
โปรดดู "สำหรับผู้เดินทางที่เข้ามาในญี่ปุ่น" สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเรียนให้ทราบว่าตารางเที่ยวบินอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดตรวจสอบข้อมูลเที่ยวบินก่อนออกเดินทาง

การเช็คอินและการจัดการบัตรโดยสารตามข้อจำกัดในการเข้าประเทศ

ขอเรียนให้ทราบว่าเนื่องจากข้อจำกัดในการเดินทาง  ทางเราอาจระงับการใช้งานฟังก์ชั่นเช็คอินทางเว็บและตู้เช็คอินด้วยตนเองในบางเส้นทาง

ผู้โดยสารที่ถูกปฏิเสธในการเข้าประเทศที่สนามบินขาออกหรือขาเข้า  ท่านสามารถขอเปลี่ยนวันเดินทางหรือขอคืนเงินบัตรโดยสารระหว่างประเทศของ JAL ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย  โดยไม่ต้องคำนึงถึงกฎของบัตรโดยสาร

  • หากคุณซื้อบัตรโดยสารจากช่องทางอื่น เช่น บริษัทตัวแทนการท่องเที่ยว โปรดติดต่อไปยังตัวแทนโดยตรง

ก่อนเดินทางออกจากญี่ปุ่น

ด้วยมาตรการในการกักตัว  ข้อจำกัดในการเข้าประเทศ ที่เข้มงวดขึ้นในหลาย ๆ ประเทศ  และสถานการณ์ก็เปลี่ยนไปทุกวัน

มีรายงานของผู้โดยสารที่ไม่สามารถเข้าประเทศ หรือถูกปฏิเสธการขึ้นเครื่องจากสายการบินอื่นในสนามบินที่มาต่อเครื่องแม้จะมีเอกสารของการเดินทาง  ผู้โดยสารควรตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากสถานทูต  สถานกงสุล  และองค์กรณ์สุขภาพของประเทศปลายทาง

โปรดตรวจสอบเมืองปลายทางของคุณล่วงหน้า

กรอบการทำงานพิเศษที่เรียกว่า “Business Track” และ “Residence Track” ได้หยิบนำมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางเพื่อธุรกิจข้ามพรมแดน และผู้มีสถานะของการพักอาศัยเป็น “นักศึกษา” “ผู้อยู่ในอุปการะ” และอื่นๆ นอกเหนือจากผู้เดินทางเพื่อธุรกิจข้ามพรมแดนจากทุกประเทศและทุกภูมิภาคจะได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นมากขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2020
โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศ

ที่สนามบิน และบนเครื่องบินในประเทศญี่ปุ่น

มาตรการป้องกันและการร้องขอความร่วมมือสำหรับผู้โดยสารของเรา

เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงมาตรการป้องกันและสิ่งที่เราขอความร่วมมือสำหรับผู้โดยสารของเราเพื่อช่วยกันป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19

การเช็คอินและการจัดการบัตรโดยสารตามข้อจำกัดในการเข้าประเทศ

ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่าเนื่องจากข้อจำกัดในการเดินทาง ทางเราอาจระงับการใช้งานของฟังก์ชั่นเช็คอินผ่านเว็บและตู้เช็คอินด้วยตนเองในบางเส้นทาง
ผู้โดยสารที่ถูกปฏิเสธในการเข้าประเทศที่สนามบินขาออกหรือขาเข้า ท่านสามารถขอเปลี่ยนวันเดินทางหรือขอคืนเงินบัตรโดยสารระหว่างประเทศของ JAL ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย โดยไม่ต้องคำนึงถึงกฎของบัตรโดยสาร

  • หากคุณซื้อบัตรโดยสารจากช่องทางอื่น เช่น บริษัทตัวแทนการท่องเที่ยว โปรดติดต่อไปยังตัวแทนโดยตรง