ข้อจำกัดในการเข้าประเทศโดยใช้มาตรการกักตัวของแต่ละประเทศ

เนื่องจากสถานการณ์การติดเชื้อมีการเปลี่ยนแปลง ข้อจำกัดการเข้าประเทศและมาตรการกักกันจึงมีการเปลี่ยนแปลงทุกวัน
โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดล่วงหน้า

ข้อมูลล่าสุดบางส่วนบนเว็บไซต์ของเราอาจจะเป็นภาษาอังกฤษเนื่องจากอยู่ในกระบวนการแปล

หมายเหตุ

รัฐบาลญี่ปุ่นกำลังยกระดับการควบคุมเขตแดนและมาตรการกักกันสำหรับผู้ที่เข้าประเทศญี่ปุ่นให้เข้มงวดยิ่งขึ้นโปรดตรวจสอบลิงก์ด้านล่าง

ก่อนการเดินทาง

ข้อจำกัดในการเข้าประเทศและมาตรการกักตัวของญี่ปุ่นมีการอัพเดทข้อมูลทุกวัน โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดเป็นการล่วงหน้า

ข้อจำกัดในการเข้าประเทศญี่ปุ่น

ชาวต่างชาติที่เคยพักอาศัยในประเทศ/ภูมิภาคใดๆ ดังต่อไปนี้ ภายใน 14 วันก่อนที่การสมัครเข้าประเทศจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศญี่ปุ่น
โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศ

  • ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่ เว็บไซต์อาจไม่เป็นไปตามคำแนะนำในการเข้าถึง

ข้อจำกัดทางด้านวีซ่า

จะมีการเสนอมาตรการต่างๆ เช่น ข้อจำกัดเรื่องวีซ่า (การระงับในการปฏิเสธวิซ่าและการยกเลิกวีซ่าที่ได้ออกให้แล้ว) ภายใต้คำสั่งจากกระทรวงการต่างประเทศ มาตรการเหล่านี้จะยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปในช่วงเวลาปัจจุบัน ถึงแม้ว่าสถานการณ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ก็ตาม

สำหรับรายละเอียดโปรดไปที่เว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น

ที่สนามบินและบนเครื่องบิน

มาตรการในการกักตัวขั้นสูงกำลังดำเนินการที่สนามบินภูมิภาคและบนเครื่องบิน

โปรดตรวจสอบมาตรการในการกักตัวขั้นสูงที่สนามบินของภูมิภาค

บนเครื่องบิน

ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบริการบนเครื่องบินอันเนื่องมาจากผลกระทบของ COVID-19

ที่สนามบินในญี่ปุ่น

สำหรับผู้เดินทางที่เข้ามาในญี่ปุ่น

กระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการขอให้คุณดำเนินการดังต่อไปนี้ก่อนและหลังการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น

รัฐบาลญี่ปุ่นได้กำหนดมาตรการใหม่และมาตรการเพิ่มเติมสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามาในประเทศญี่ปุ่น
เราขอแนะนำให้ผู้โดยสารทุกท่านที่ออกเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นตรวจสอบเว็บไซต์ผ่านลิงก์ดังต่อไปนี้

ผู้เดินทางที่มีเที่ยวบินต่อจากญี่ปุ่น (ระหว่างประเทศและในประเทศ)

ผู้เดินทางที่มีการเปลี่ยนเครื่องบนเส้นทางระหว่างประเทศ

ผู้เดินทางที่ไม่ได้เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นและมีการเปลี่ยนเครื่องตรงไปยังประเทศที่สาม โดยการเปลี่ยนเครื่องไม่จำเป็นต้องส่งเอกสารใด ๆ และผ่านการทดสอบ PCR
อย่างไรก็ตามในกรณีต่อไปนี้จำเป็นต้องเข้าประเทศญี่ปุ่น โปรดทราบว่าชาวต่างชาติที่เดินทางมาจากประเทศต้องห้ามจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศญี่ปุ่น

  • รับส่งระหว่างสนามบินนานาชาติโตเกียว (สนามบินฮาเนดะ) และสนามบินนานาชาตินาริตะ
  • ผู้เดินทางที่มีเที่ยวบินต่อออกจากสนามบินนานาชาตินาริตะในวันรุ่งขึ้น

ผู้เดินทางที่มีการต่อเที่ยวบินภายในประเทศ

All travelers arriving from an international flight must stay at places designated by the quarantine chief (such as home) for 14 days from the day following their entry into Japan. Travelers must not use public transportation (including domestic flights) to get to their designated place of quarantine from the airport. Therefore, connections to domestic flights can be made from the 15th day after the 14 days of quarantine is completed.
Additionally, if you have a valid vaccination certificate approved by the Japanese government, undertake a self-administered test on/after the 10th day after entering Japan, and report a negative result to the Ministry of Health, Labour and Welfare (Health Monitoring Center for Overseas Entrants), a portion of your waiting period may be shortened. If your waiting period is shortened, you will be able to use public transportation, including domestic flights.
โปรดดู "สำหรับผู้เดินทางที่เข้ามาในญี่ปุ่น" สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเรียนให้ทราบว่าตารางเที่ยวบินอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดตรวจสอบข้อมูลเที่ยวบินก่อนออกเดินทาง

การเช็คอินและการจัดการบัตรโดยสารตามข้อจำกัดในการเข้าประเทศ

ขอเรียนให้ทราบว่าเนื่องจากข้อจำกัดในการเดินทาง  ทางเราอาจระงับการใช้งานฟังก์ชั่นเช็คอินทางเว็บและตู้เช็คอินด้วยตนเองในบางเส้นทาง

ผู้โดยสารที่ถูกปฏิเสธในการเข้าประเทศที่สนามบินขาออกหรือขาเข้า  ท่านสามารถขอเปลี่ยนวันเดินทางหรือขอคืนเงินบัตรโดยสารระหว่างประเทศของ JAL ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย  โดยไม่ต้องคำนึงถึงกฎของบัตรโดยสาร

  • หากคุณซื้อบัตรโดยสารจากช่องทางอื่น เช่น บริษัทตัวแทนการท่องเที่ยว โปรดติดต่อไปยังตัวแทนโดยตรง

ก่อนเดินทางออกจากญี่ปุ่น

เนื่องจากสถานการณ์การติดเชื้อมีการเปลี่ยนแปลง ข้อจำกัดการเข้าประเทศและมาตรการกักกันจึงมีการเปลี่ยนแปลงทุกวันโปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดล่วงหน้า

โปรดตรวจสอบเมืองปลายทางของคุณล่วงหน้า

เนื่องจากสถานการณ์การติดเชื้อมีการเปลี่ยนแปลง ข้อจำกัดการเข้าประเทศและมาตรการกักกันจึงมีการเปลี่ยนแปลงทุกวัน
ขอแนะนำเป็นอย่างสูงให้นักเดินทางตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากสถานทูต สถานกงสุล และหน่วยงานด้านสาธารณะสุขของประเทศปลายทาง

เนื่องจากเอกสารการเดินทางและเอกสารการกักกันไม่สมบูรณ์ อาจไม่ได้รับอนุญาติให้เข้าประเทศหรืออาจปฏิเสธการขึ้นเครื่อง

  • ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่ เว็บไซต์อาจไม่เป็นไปตามคำแนะนำในการเข้าถึง

กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ และกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมดำเนินการ TeCOT (ศูนย์ตรวจไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่สำหรับนักเดินทางต่างประเทศ) สำหรับลูกค้าที่จำเป็นต้องออกจากญี่ปุ่นTeCOT ให้บริการเว็บที่จะช่วยให้ท่านสามารถค้นหาและทำการจองกับสถาบันการแพทย์ที่สามารถตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ได้ท่านต้องลงทะเบียนสร้างบัญชีล่วงหน้าเพื่อใช้บริการ

ที่สนามบิน และบนเครื่องบินในประเทศญี่ปุ่น

มาตรการป้องกันและการร้องขอความร่วมมือสำหรับผู้โดยสารของเรา

เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงมาตรการป้องกันและสิ่งที่เราขอความร่วมมือสำหรับผู้โดยสารของเราเพื่อช่วยกันป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19

การเช็คอินและการจัดการบัตรโดยสารตามข้อจำกัดในการเข้าประเทศ

ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่าเนื่องจากข้อจำกัดในการเดินทาง ทางเราอาจระงับการใช้งานของฟังก์ชั่นเช็คอินผ่านเว็บและตู้เช็คอินด้วยตนเองในบางเส้นทาง
ผู้โดยสารที่ถูกปฏิเสธในการเข้าประเทศที่สนามบินขาออกหรือขาเข้า ท่านสามารถขอเปลี่ยนวันเดินทางหรือขอคืนเงินบัตรโดยสารระหว่างประเทศของ JAL ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย โดยไม่ต้องคำนึงถึงกฎของบัตรโดยสาร

  • หากคุณซื้อบัตรโดยสารจากช่องทางอื่น เช่น บริษัทตัวแทนการท่องเที่ยว โปรดติดต่อไปยังตัวแทนโดยตรง