ข้อจำกัดในการเข้าประเทศโดยใช้มาตรการกักตัวของแต่ละประเทศ

เนื่องจากสถานการณ์การติดเชื้อมีการเปลี่ยนแปลง ข้อจำกัดการเข้าประเทศและมาตรการกักกันจึงมีการเปลี่ยนแปลงทุกวัน
โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดล่วงหน้า

ข้อมูลล่าสุดบางส่วนบนเว็บไซต์ของเราอาจจะเป็นภาษาอังกฤษเนื่องจากอยู่ในกระบวนการแปล

หมายเหตุ

การจัดกัดพรมแดนเมื่อเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นเข้มงวดยิ่งขึ้น
โปรดอย่าลืมตรวจสอบที่หน้าเว็บไซต์ของ JAL ที่ชื่อว่า “ประกาศสำหรับผู้โดยสารทุกท่านที่ออกเดินทางไปยังญี่ปุ่น”

(สำหรับผู้โดยสารที่ต่อเครื่องไปยังเที่ยวบินภายในประเทศในญี่ปุ่น)

ขณะนี้ การดำเนินขั้นตอนการเข้าประเทศอาจใช้เวลานานสำหรับผู้โดยสารทุกท่านที่เดินทางมาถึงประเทศญี่ปุ่นด้วยเที่ยวบินระหว่างประเทศเนื่องจากขั้นตอนการกักตัวและมาตรการควบคุมเขตแดนอื่นๆ เพื่อรับมือกับสถานการณ์โควิด-19
โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ข้อจำกัดการเข้าประเทศและมาตรการกักตัว

โปรดป้อนเกณฑ์การค้นหาของคุณด้านล่างและตรวจสอบข้อมูลล่าสุด

  • การค้นหาของคุณจะถูกนำพาไปยังเว็บไซต์ Sherpa (เว็บไซต์ภายนอก) ซึ่งรวบรวมข้อกำหนดการเดินทางทั้งหมดไว้ในที่เดียว โปรดใช้ไซต์นี้ตามระเบียบที่เผยแพร่
  • ข้อมูลที่แสดงใน Sherpa อาจไม่ใช่ข้อมูลล่าสุด ดังนั้นก่อนออกเดินทาง อย่าลืมตรวจสอบข้อมูลล่าสุดกับสถานทูต สถานกงสุล หรือหน่วยงานด้านสุขภาพของทั้งประเทศที่ออกหนังสือเดินทางและประเทศที่คุณกำลังเดินทางไป

เกณฑ์การค้นหา

ปิด

ข้อจำกัดการเข้าประเทศและมาตรการการกักตัวมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งเนื่องจากลักษณะการระบาดของโรคที่พัฒนาขึ้น
เนื่องจากเอกสารการเดินทางและเอกสารการกักกันไม่สมบูรณ์ อาจไม่ได้รับอนุญาติให้เข้าประเทศหรืออาจปฏิเสธการขึ้นเครื่อง
เที่ยวบินที่ให้บริการโดยสารการบินอื่น (รวมถึงเที่ยวบินร่วม) สายการบินที่ให้บริการอาจมีข้อกำหนดหรือข้อจำกัดในการขึ้นเครื่องเป็นของตนเอง โปรดอย่าลืมตรวจสอบกับสายการบินที่ให้บริการสำหรับข้อมูลล่าสุดก่อนที่จะออกเดินทาง

ที่สนามบินและบนเครื่องบิน

มาตรการในการกักตัวขั้นสูงกำลังดำเนินการที่สนามบินภูมิภาคและบนเครื่องบิน

โปรดตรวจสอบมาตรการในการกักตัวขั้นสูงที่สนามบินของภูมิภาค

  • ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่ เว็บไซต์อาจไม่เป็นไปตามคำแนะนำในการเข้าถึง

บนเครื่องบิน

ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบริการบนเครื่องบินอันเนื่องมาจากผลกระทบของ COVID-19

ที่สนามบินในญี่ปุ่น

สำหรับผู้เดินทางที่เข้ามาในญี่ปุ่น

ด้วยแอป MySOS (แอปติดตามดูแลด้านสุขภาพและตำแหน่ง) ท่านสามารถดำเนินขั้นตอนการกักตัวบางข้อให้เสร็จสิ้นได้และข้ามการส่งเอกสารก่อนที่ท่านจะเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น (ต้องลงทะเบียน 6 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาเดินทางมาถึงตามตารางเวลาเที่ยวบินของท่าน)
เราขอแนะนำให้ผู้โดยสารทุกท่านที่ออกเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นตรวจสอบเว็บไซต์ผ่านลิงก์ดังต่อไปนี้

นักเดินทางที่มีเที่ยวบินต่อเครื่องจากประเทศญี่ปุ่น

ผู้เดินทางที่มีการเปลี่ยนเครื่องบนเส้นทางระหว่างประเทศ

ผู้เดินทางที่ไม่ได้เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นและมีการเปลี่ยนเครื่องตรงไปยังประเทศที่สาม โดยการเปลี่ยนเครื่องไม่จำเป็นต้องส่งเอกสารใด ๆ และผ่านการทดสอบ PCR
อย่างไรก็ตามในกรณีต่อไปนี้จำเป็นต้องเข้าประเทศญี่ปุ่น โปรดทราบว่าชาวต่างชาติที่เดินทางมาจากประเทศต้องห้ามจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศญี่ปุ่น

  • รับส่งระหว่างสนามบินนานาชาติโตเกียว (สนามบินฮาเนดะ) และสนามบินนานาชาตินาริตะ
  • ผู้เดินทางที่มีเที่ยวบินต่อออกจากสนามบินนานาชาตินาริตะในวันรุ่งขึ้น

นอกจากนี้ สำหรับผู้โดยสารที่เปลี่ยนเครื่องผ่านญี่ปุ่นไปยังประเทศอื่น โปรดดูที่ข้อมูลข้อจำกัดการเข้าประเทศสำหรับแต่ละประเทศและมาตรการการกักตัว

นักเดินทางที่ต่อเครื่องไปยังเที่ยวบินภายในประเทศ

ท่านจะสามารถใช้บริการขนส่งสาธารณะได้ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นได้ก็ต่อเมื่อท่านเดินทางไปยังบ้านของท่านเพื่อรอเท่านั้น 
ขณะนี้ การดำเนินขั้นตอนการเข้าประเทศอาจใช้เวลานานสำหรับผู้โดยสารทุกท่านที่เดินทางมาถึงประเทศญี่ปุ่นด้วยเที่ยวบินระหว่างประเทศเนื่องจากขั้นตอนการกักตัวและมาตรการควบคุมเขตแดนอื่นๆ เพื่อรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 แม้ว่าแผนการเดินทางของท่านจะเป็นไปตามเวลาต่อเครื่องขั้นต่ำที่สายการบินกำหนด แต่อาจจะเป็นไปได้ว่าท่านจะไม่สามารถต่อเครื่องได้ โปรดตรวจสอบว่าได้พิจารณาแผนการเดินทางที่มีเวลาเพียงพอสำหรับการต่อเครื่อง
โปรดดูรายละเอียดที่เว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ

หากท่านสามารถดำเนินขั้นตอนการเข้าประเทศเสร็จสิ้นล่วงหน้าโดยมีเวลาเพียงพอที่จะโดยสารเที่ยวบินที่ออกเดินทางเร็วกว่าได้ เราอาจจะสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามพนักงานของ Japan Airlines หลังจากดำเนิน ขั้นตอนการเข้าประเทศเสร็จสิ้น

การเช็คอินและการจัดการบัตรโดยสารตามข้อจำกัดในการเข้าประเทศ

ขอเรียนให้ทราบว่าเนื่องจากข้อจำกัดในการเดินทาง  ทางเราอาจระงับการใช้งานฟังก์ชั่นเช็คอินทางเว็บและตู้เช็คอินด้วยตนเองในบางเส้นทาง

ผู้โดยสารที่ถูกปฏิเสธในการเข้าประเทศที่สนามบินขาออกหรือขาเข้า  ท่านสามารถขอเปลี่ยนวันเดินทางหรือขอคืนเงินบัตรโดยสารระหว่างประเทศของ JAL ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย  โดยไม่ต้องคำนึงถึงกฎของบัตรโดยสาร

  • หากคุณซื้อบัตรโดยสารจากช่องทางอื่น เช่น บริษัทตัวแทนการท่องเที่ยว โปรดติดต่อไปยังตัวแทนโดยตรง

หมายเหตุ

WHO ได้กำหนด "การกลายพันธุ์ที่น่ากังวล" สายพันธุ์ใหม่ (Omicron) ของ COVID-19 และข้อจำกัดการเข้าประเทศและกฎในการกักตัวของแต่ละประเทศและภูมิภาคอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โปรดตรวจสอบเว็บไซต์ขององค์กรรัฐบาลและสถานทูตของประเทศปลายทางและประเทศที่มีการต่อเครื่องเพื่อดูข้อมูลล่าสุดก่อนเดินทาง

ข้อจำกัดการเข้าประเทศและมาตรการกักตัว

เนื่องจากสถานการณ์การติดเชื้อมีการเปลี่ยนแปลง ข้อจำกัดการเข้าประเทศและมาตรการกักกันจึงมีการเปลี่ยนแปลงทุกวัน

  • การค้นหาของคุณจะถูกนำพาไปยังเว็บไซต์ Sherpa (เว็บไซต์ภายนอก) ซึ่งรวบรวมข้อกำหนดการเดินทางทั้งหมดไว้ในที่เดียว โปรดใช้ไซต์นี้ตามระเบียบที่เผยแพร่
  • ข้อมูลที่แสดงใน Sherpa อาจไม่ใช่ข้อมูลล่าสุด ดังนั้นก่อนออกเดินทาง อย่าลืมตรวจสอบข้อมูลล่าสุดกับสถานทูต สถานกงสุล หรือหน่วยงานด้านสุขภาพของทั้งประเทศที่ออกหนังสือเดินทางและประเทศที่คุณกำลังเดินทางไป

เกณฑ์การค้นหา

ปิด

ข้อจำกัดการเข้าประเทศและมาตรการการกักตัวมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งเนื่องจากลักษณะการระบาดของโรคที่พัฒนาขึ้น
เนื่องจากเอกสารการเดินทางและเอกสารการกักกันไม่สมบูรณ์ อาจไม่ได้รับอนุญาติให้เข้าประเทศหรืออาจปฏิเสธการขึ้นเครื่อง

นอกเหนือจากข้อจำกัดในการเข้าประเทศ ทาง JAL อาจใช้มาตรการพิเศษตามคำขอของแต่ละประเทศ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดด้านล่าง
เที่ยวบินที่ให้บริการโดยสารการบินอื่น (รวมถึงเที่ยวบินร่วม) สายการบินที่ให้บริการอาจมีข้อกำหนดหรือข้อจำกัดในการขึ้นเครื่องเป็นของตนเอง โปรดอย่าลืมตรวจสอบกับสายการบินที่ให้บริการสำหรับข้อมูลล่าสุดก่อนที่จะออกเดินทาง

มีบริการช่วยเหลือของ JAL ก่อนออกเดินทาง

ข้อมูลการบริการตรวจ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น

สำหรับผู้โดยสารที่วางแผนเดินทางไปต่างประเทศ สถาบันทางการแพทย์ที่มีบริการตรวจ PCR แสดงไว้ที่นี่

ที่สนามบิน และบนเครื่องบินในประเทศญี่ปุ่น

มาตรการป้องกันและการร้องขอความร่วมมือสำหรับผู้โดยสารของเรา

เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงมาตรการป้องกันและสิ่งที่เราขอความร่วมมือสำหรับผู้โดยสารของเราเพื่อช่วยกันป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19

การเช็คอินและการจัดการบัตรโดยสารตามข้อจำกัดในการเข้าประเทศ

ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่าเนื่องจากข้อจำกัดในการเดินทาง ทางเราอาจระงับการใช้งานของฟังก์ชั่นเช็คอินผ่านเว็บและตู้เช็คอินด้วยตนเองในบางเส้นทาง
ผู้โดยสารที่ถูกปฏิเสธในการเข้าประเทศที่สนามบินขาออกหรือขาเข้า ท่านสามารถขอเปลี่ยนวันเดินทางหรือขอคืนเงินบัตรโดยสารระหว่างประเทศของ JAL ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย โดยไม่ต้องคำนึงถึงกฎของบัตรโดยสาร

  • หากคุณซื้อบัตรโดยสารจากช่องทางอื่น เช่น บริษัทตัวแทนการท่องเที่ยว โปรดติดต่อไปยังตัวแทนโดยตรง