ข้อมูลเกี่ยวกับสนามบิน
มาตรการการป้องกันบนเครื่องบินและที่สนามบิน และข้อจำกัดการเข้าประเทศ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยกเลิกเที่ยวบินและการเปลี่ยนแปลงตารางการบิน การเปลี่ยนแปลงการให้บริการภายในห้องรับรองและบนเครื่องของเรา และข้อจำกัดในการเข้าประเทศและมาตรการฆ่าเชื้อ

เที่่ยวบินระหว่างประเทศ

ข้อมูลเกี่ยวกับการยกเลิกเที่ยวบิน การลดความถี่ของเที่ยวบิน การเปลี่ยนแปลงตารางการบินและบริการที่ไม่ได้กำหนดไว้ในเส้นทางภายในประเทศเนื่องจากผลกระทบของ COVID-19

การเปลี่ยนแปลงตารางการบิน

ค้นหาเวลาเข้าและออกเดินทางแบบสด

ให้บริการตั้งแต่ 2 วันก่อนถึงวันขึ้นเครื่อง

ข้อจำกัดในการเข้าประเทศและมาตรการกักกัน

แต่ละประเทศได้มีการอัพเดทข้อมูลเกี่ยวกับข้อจำกัดในการเข้าประเทศ หรือมาตรการกักกันในแต่ละวันอันเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา
มีรายงานของผู้โดยสารที่ไม่สามารถเข้าประเทศ หรือถูกปฏิเสธการขึ้นเครื่องจากสายการบินอื่นในสนามบินที่มาต่อเครื่องแม้จะมีเอกสารการเดินทาง
ผู้โดยสารควรตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากสถานทูต  สถานกงสุล  และองค์กรณ์สุขภาพของประเทศปลายทาง

บริการอาหารและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเที่ยวบิน

ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการบริการในเที่ยวบินเนื่องจากผลกระทบของ COVID-19

เที่่ยวบินระหว่างประเทศ

ทุกชั้นโดยสาร

  • เราจะให้บริการเซ็ตของผ้าเช็ดที่ทำจากกระดาษเปียกเป็นการชั่วคราว
  • ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 20 เป็นต้นไป เรางดให้บริการรับชำระด้วยเงินสดสำหรับการขายสินค้าบนเครื่องบินชั่วคราว
  • รูปแบบการชำระเงินที่ยอมรับ: บัตรเครดิต คูปอง JAL JAL Travel Coupons และบัตรของขวัญ JAL

เฟิร์สคลาส ชั้นธุรกิจ และชั้นประหยัด


เฟิร์สคลาส

We will temporarily stop the magazine service from March 28, 2020.
เมนู à la carte บางรายการถูกยกเลิกหรือทำให้เรียบง่ายขึ้น
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการส่งมอบบริการ


ชั้นธุรกิจ

We will temporarily stop the magazine service from March 28, 2020.
อาหารจะถูกห่อหุ้มหรือเสิร์ฟเป็นรายบุคคลพร้อมฝาปิด
รูปแบบการให้บริการจะเปลี่ยนจากการให้บริการบนจาน เป็นให้บริการบนถาดแทน
เมนู à la carte บางรายการถูกยกเลิกหรือทำให้เรียบง่ายขึ้น


ชั้ั้นประหยัด

อาหารจะถูกห่อหุ้มหรือเสิร์ฟเป็นรายบุคคลพร้อมฝาปิด

ข้อมููลที่สนามบินและสาขาต่างๆ

เวลาทำการของเคาน์เตอร์เช็คอินเที่ยวบินระหว่างประเทศ

เพื่อตอบสนองต่อการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส เวลาทำการของเคาน์เตอร์เช็คอินที่สนามบินต่างๆ จะมีการเปลี่ยนแปลง

การปิดสนามบินลอนดอน ฮีทโธรว์ อาคาร 3 เป็นการชั่วคราว

ในสถานการณ์ COVID-19 สนามบินลอนดอน ฮีทโธรว์ อาคาร 3 จะปิดให้บริการ

อาคารผู้โดยสาร

Until July 28, 2020

ย้ายไปที่อาคาร 2

From July 29, 2020

ย้ายไปที่อาคาร 5
เคาน์เตอร์เช็คอิน โซน C

โปรดยืนยันที่ตั้งของเคาน์เตอร์เช็คอินของเจแปนแอร์ไลน์ ผ่านทางกระดานข้อมูลของเที่ยวบินที่ติดตั้งอยู่ในอาคาร

สัมภาระเช็คอินที่อาคาร 5

เนื่องจากข้อจำกัดที่อาคาร 5 ผู้โดยสารที่นำสัตว์เลี้ยงหรือสัมภาระที่ถือขึ้นเครื่องที่มีขนาดความยาวมากกว่า 2.4 ม. จะต้องแจ้งล่วงหน้า

การขอล่วงหน้า

สัตว์เลี้ยงหรือสัมภาระที่ถือขึ้นเครื่องที่มีขนาดความยาวกว่า 2.4 ม.

กรุณาติดต่อสำนักงานเจแปนแอร์ไลน์หรือสำนักงานขายที่ใกล้ที่สุด

หากคุณต้องการข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกของสนามบิน กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสนามบินลอนดอน ฮีทโธรว์

  • ลิงก์เปิดในหน้าต่างใหม่ ไซต์อาจไม่ปฏิบัติตามแนวทางการเข้าถึงได้