ข้อมูลเกี่ยวกับสนามบิน
มาตรการการป้องกันบนเครื่องบินและที่สนามบิน และข้อจำกัดการเข้าประเทศ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยกเลิกเที่ยวบินและการเปลี่ยนแปลงตารางการบิน การเปลี่ยนแปลงการให้บริการภายในห้องรับรองและบนเครื่องของเรา และข้อจำกัดในการเข้าประเทศและมาตรการฆ่าเชื้อ

เที่่ยวบินระหว่างประเทศ

ข้อมูลเกี่ยวกับการยกเลิกเที่ยวบิน การลดความถี่ของเที่ยวบิน การเปลี่ยนแปลงตารางการบินและบริการที่ไม่ได้กำหนดไว้ในเส้นทางภายในประเทศเนื่องจากผลกระทบของ COVID-19

การเปลี่ยนแปลงตารางการบิน

ค้นหาเวลาเข้าและออกเดินทางแบบสด

ให้บริการตั้งแต่ 2 วันก่อนถึงวันขึ้นเครื่อง

ข้อจำกัดในการเข้าประเทศและมาตรการกักกัน

แต่ละประเทศได้มีการอัพเดทข้อมูลเกี่ยวกับข้อจำกัดในการเข้าประเทศ หรือมาตรการกักกันในแต่ละวันอันเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา
มีรายงานของผู้โดยสารที่ไม่สามารถเข้าประเทศ หรือถูกปฏิเสธการขึ้นเครื่องจากสายการบินอื่นในสนามบินที่มาต่อเครื่องแม้จะมีเอกสารการเดินทาง
ผู้โดยสารควรตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากสถานทูต  สถานกงสุล  และองค์กรณ์สุขภาพของประเทศปลายทาง

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน

ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการบริการในเที่ยวบินเนื่องจากผลกระทบของ COVID-19

เที่่ยวบินระหว่างประเทศ

ทุกชั้นโดยสาร

  • เราจะให้บริการเซ็ตของผ้าเช็ดที่ทำจากกระดาษเปียกเป็นการชั่วคราว
  • ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 20 เป็นต้นไป เรางดให้บริการรับชำระด้วยเงินสดสำหรับการขายสินค้าบนเครื่องบินชั่วคราว
  • รูปแบบการชำระเงินที่ยอมรับ: บัตรเครดิต คูปอง JAL JAL Travel Coupons และบัตรของขวัญ JAL

เฟิร์สคลาส ชั้นธุรกิจ และชั้นประหยัด


เฟิร์สคลาส

We will temporarily stop the magazine service from March 28, 2020.
เมนู à la carte บางรายการถูกยกเลิกหรือทำให้เรียบง่ายขึ้น
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการส่งมอบบริการ


ชั้นธุรกิจ

We will temporarily stop the magazine service from March 28, 2020.
อาหารจะถูกห่อหุ้มหรือเสิร์ฟเป็นรายบุคคลพร้อมฝาปิด
รูปแบบการให้บริการจะเปลี่ยนจากการให้บริการบนจาน เป็นให้บริการบนถาดแทน
เมนู à la carte บางรายการถูกยกเลิกหรือทำให้เรียบง่ายขึ้น


ชั้ั้นประหยัด

อาหารจะถูกห่อหุ้มหรือเสิร์ฟเป็นรายบุคคลพร้อมฝาปิด

ข้อมููลที่สนามบินและสาขาต่างๆ

เวลาทำการของเคาน์เตอร์เช็คอินเที่ยวบินระหว่างประเทศ

เพื่อตอบสนองต่อการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส เวลาทำการของเคาน์เตอร์เช็คอินที่สนามบินต่างๆ จะมีการเปลี่ยนแปลง