JAPAN AIRLINES (JAL)

Đặt Vé thưởng quốc tế

Vui lòng chọn hành trình của bạn và nhấp “Tìm kiếm
Bạn sẽ được chuyển đến trang Lựa chọn chuyến bay.

Vui lòng xem lại thông tin dưới đây.

Đã xảy ra lỗi khi kết nối với hệ thống đặt chỗ. Lỗi có thể là:

 • Quá 10 phút kể từ thao tác cuối cùng.
 • Thao tác không đúng.

Vui lòng thử lại sau từ bước đầu tiên.

Vui lòng xem lại thông tin dưới đây.

Thông tin nhập không chính xác.

Vui lòng thử lại sau từ bước đầu tiên.

Chỉ có trên trang web của JAL Vé thưởng trên chuyến bay thuê chuyến đến Palau Đặt vé thưởng

カレンダーから選択

yyyyY mmM

閉じる

カレンダーから選択

yyyyY mmM

閉じる

 • Người lớn
  (16 tuổi trở lên)
 • Thiếu niên
  (12-15 tuổi)
 • Trẻ em
  (2-11 tuổi)
 • Em bé
  (dưới 2 tuổi)
 • Khoang Hạng Nhất không thể kết hợp với khoang khác.

Tùy chọn tìm kiếm

Để biết các điều kiện đổi vé thưởng trên trang web của JAL, có thể tìm thông tin tại đây.

Lên đầu trang

TRANG CHỦ

© Japan Airlines