Dịch vụ hành lý

Hội viên Câu lạc bộ JAL Global có thể tận dụng các dịch vụ hành lý.

Hạn mức hành lý ký gửi bổ sung

Ngoài hạn mức hành lý ký gửi tiêu chuẩn, hội viên JGC bay trên các chuyến bay của JAL Group hoặc các chuyến bay của thành viên liên minh oneworld có thể ký gửi miễn phí hành lý bổ sung sau đây.

Các chuyến bay nội địa của JAL Group Hạn mức tiêu chuẩn + 20 kg
Chuyến bay quốc tế của JAL Hạn mức tiêu chuẩn + 1 hành lý ký gửi bổ sung (tối đa 32 kg mỗi kiện)
Chuyến bay của thành viên trong liên minh oneworld
 • Dành cho các hội viên JGC Diamond và JGC Premier
  Hạn mức tiêu chuẩn + 1 hành lý ký gửi bổ sung hoặc Hạn mức tiêu chuẩn + 20 kg
 • Dành cho các hội viên JGC Sapphire, JGC Crystal và JGC
  Khi đi vé Hạng Phổ thông
  Hệ thống tính kiện: Hạn mức hành lý tiêu chuẩn + 1 hành lý ký gửi bổ sung (tối đa 23 kg mỗi kiện bổ sung), tổng cộng tối đa 2 kiện
  *Dịch vụ này không áp dụng khi Hạn mức hành lý miễn cước tiêu chuẩn là 2 kiện.
  Hệ thống cân: Hạn mức hành lý tiêu chuẩn + 15 kg
 • Hạn mức hành lý ký gửi bổ sung chỉ áp dụng cho hội viên JGC.
 • Hạn mức hành lý ký gửi bổ sung có thể không áp dụng tùy theo loại, kích thước hoặc trọng lượng của hành lý.
 • Một số hạn chế có thể áp dụng khi bay trên các chuyến bay thuê riêng hoặc các chuyến bay liên danh do các hãng hàng không khác khai thác. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo các dịch vụ được cung cấp trên các chuyến bay liên danh.
 • Hạn mức hành lý ký gửi bổ sung không được áp dụng khi hành lý được ký gửi tới/từ các chuyến bay do các hãng hàng không khác khai thác.
 • Hạn mức hành lý ký gửi tiêu chuẩn tối đa là 32 kg mỗi kiện, ngay cả khi bay ở Hạng Phổ thông hoặc Hạng Phổ thông đặc biệt trên chuyến bay quốc tế của JAL.

Dịch vụ hành lý ưu tiên

Bằng cách xuất trình thẻ JGC khi làm thủ tục lên máy bay, hội viên JGC bay trên các chuyến bay của JAL Group hoặc các chuyến bay của thành viên trong liên minh oneworld sẽ được gắn thẻ ưu tiên cho hành lý.

 • Dịch vụ hành lý ưu tiên chỉ áp dụng cho hội viên JGC.
 • Một số hạn chế có thể áp dụng khi bay trên các chuyến bay thuê riêng hoặc các chuyến bay liên danh do các hãng hàng không khác khai thác. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo các dịch vụ được cung cấp trên các chuyến bay liên danh.
 • Dịch vụ hành lý ưu tiên không được áp dụng khi hành lý được ký gửi tới/từ các chuyến bay do các hãng hàng không khác khai thác.
 • Dịch vụ này không áp dụng cho các chuyến bay do British Airways khai thác.