JAPAN AIRLINES

หมายเหตุเมื่อใช้รางวัลการอัพเกรดชั้นโดยสารระหว่างประเทศ

กฎและเงื่อนไขทั่วไป

 • การจองรางวัลทั้งหมดต้องทำโดยสมาชิก JMB
 • สมาชิกจะต้องเป็นผู้ทำการขอรางวัลเอง โดยไม่ต้องคำนึงถึงผู้ใช้บัตรโดยสารรางวัล
 • สำหรับเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี (เด็ก/ทารก) ต้องมีผู้ใหญ่ร่วมเดินทางไปด้วย
 • ไม่อนุญาตให้เดินทางด้วยรางวัลในวันที่ห้ามใช้รางวัล ในบางเวลาจำนวนที่นั่งสำหรับการเดินทางด้วยรางวัลอาจมีจำกัด (อาจไม่มีที่นั่งว่างสำหรับการใช้รางวัลใน
  บางเที่ยวบิน หรือบางเส้นทาง)

  วันที่ห้ามเดินทาง

 • จำนวนไมล์รวมที่ต้องการในการแลกรางวัลจะถูกหักจากบัญชี JMB ของสมาชิกที่สมัคร
 • สมาชิกที่ลงทะเบียน JALCARD Family Program สามารถรวมไมล์ของสมาชิกหลักและสมาชิกย่อยได้
 • สมาชิกที่ลงทะเบียนโปรแกรม JALCARD Family สามารถรวมไมล์ของสมาชิกหลัก และสมาชิกท่านอื่นที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันได้

  opens in new windowJAL Family Club

 • จำเป็นต้องมีจำนวนไมล์เพียงพอสำหรับการแลกรางวัลในขณะทำการขอรางวัล โปรดยืนยันว่า ท่านมีจำนวนไมล์เพียงพอ
 • การจองรางวัลไม่สามารถดำเนินการได้หากมีจำนวนไมล์ในบัญชี JMB ไม่เพียงพอ และไม่สามารถรวมไมล์สะสมจากโปรแกรมสะสมไมล์ของสายการบินอื่นๆ
  (รวมถึงสายการบินพันธมิตร JMB) กับโปรแกรมไมล์สะสะมของ JMB เพื่อแลกรับรางวัลได้

บัตรโดยสารที่สามารถใช้รางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารได้

 • บัตรโดยสารที่สามารถอัพเกรดได้
  บัตรโดยสารที่มีชั้นโดยสารที่จอง J/C/D/I*1/X*2/W/R/E*3/Y/B/H/K พิมพ์อยู่ที่คอลัมน์ CLASS ของบัตร
 • บัตรโดยสารที่ไม่มีสิทธิอัพเกรด
  ค่าตั๋วราคาท่องเที่ยวแบบจ่ายเบ็ดเสร็จสำหรับบุคคลหรือกลุ่ม ค่าโดยสารที่มีส่วนลดพิเศษ บัตรโดยสารที่เป็นรางวัล JMB หรือบัตรโดยสารที่เป็นไปตามข้อห้ามพิเศษ
  • *1 เที่ยวบินที่ออกเดินทางในวันที่/หลังจากวันที่ 5 พฤศจิกายน 2021 มีสิทธิ์สำหรับการอัพเกรด
  • *2 เที่ยวบินที่ออกเดินทางในวันที่/ก่อนวันที่ 4 พฤศจิกายน 2021 มีสิทธิ์สำหรับการอัพเกรด
  • *3 เที่ยวบินที่ออกเดินทางในวันที่/ก่อนวันที่ 31 มกราคม 2021 มีสิทธิ์สำหรับการอัพเกรด
  • *สําหรับการจองชั้นโดยสารอื่นๆ ที่ไม่ใช่ชั้นโดยสาร J และ Y เที่ยวบินเดินทางด้วยแพ็คเกจทัวร์ในประเทศหรือแพ็คเกจต่างประเทศแบบไดนามิกไม่สามารถอัพเกรดได้
  • *ค่าโดยสารบางประเภทไม่มีสิทธิ์อัพเกรดโดยไม่ขึ้นอยู่กับวิธีการจอง

ค่าภาษีและค่าจัดการ

 • เมื่อใช้รางวัลอัพเกรดชั้นโดยสาร สมาชิก JMB หรือผู้ใช้รางวัลจะเป็นผู้ออกค่าภาษีสนามบินและ/หรือค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าประกันและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 • ค่าภาษีผู้โดยสารทางอากาศ (Air Passenger Duty - APD) จะแตกต่างไปตามชั้นโดยสาร อาจมีการชำระส่วนตางของภาษีฯ หากอัพเกรดไปยังชั้นประหยัดพรีเมี่ยม
  หรือชั้นธุรกิจ
  [As of October 2020]
  AIR PASSENGER DUTY (UK)
  ต้องชำระ 96/98 ปอนด์อังกฤษ* สำหรับการเดินทางจากสหราชอาณาจักร
  [ผู้โดยสารอายุต่ำกว่า 16 ปี]
  ผู้โดยสารอายุต่ำกว่า 16 ปี จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระเงินเมื่อเดินทางในชั้นประหยัด แต่จะไม่ได้รับการยกเว้นเมื่อเดินทางในชั้นประหยัดพรีเมี่ยมหรือชั้นธุรกิจต้องชำระเงิน 176GBP/180GBP* เพื่ออัพเกรดจากชั้นประหยัดเป็นชั้นประหยัดพรีเมี่ยม/ชั้นธุรกิจ
  • *บังคับใช้กับบัตรโดยสารที่ออกในวันที่/หลังจาก 13 มีนาคม 2020 สำหรับเที่ยวบินที่เดินทางในวันที่/หลังจาก 1 เมษายน 2021
  AIR PASSENGER SOLIDARITY TAX / AIR PASSENGER SOLIDARITY TAX SURPLUS (France)
  จำเป็นต้องชำระส่วนต่างดังต่อไปนี้สำหรับการเดินทางจากฝรั่งเศส
  • AIR PASSENGER SOLIDARITY TAX: 40.56EUR
  • AIR PASSENGER SOLIDARITY TAX SURPLUS: 15.00EUR
  • *ไม่สามารถใช้การชำระเงินได้ในการอัพเกรดจากชั้นประหยัดเป็นชั้นประหยัดพรีเมียม
  DEPARTURE TAX (Malaysia)
  ต้องชำระ 130 ริงกิตมาเลเซียสําหรับการเดินทางจากกรุงมาเลเซีย
  • *ไม่สามารถใช้การชำระเงินได้ในการอัพเกรดจากชั้นประหยัดเป็นชั้นประหยัดพรีเมียม

ผู้โดยสารที่ต้องการการจัดเตรียมพิเศษ

 • ผู้โดยสารดังต่อไปนี้ อาจจำเป็นต้องได้รับการจัดเตรียมพิเศษ รวมถึงการเลือกหมายเลขที่นั่งด้วย โปรดติดต่อศูนย์บริการ JMB / ฝ่ายสำรองที่นั่งระหว่างประเทศ สำหรับรางวัลในภูมิภาคของคุณหลังการจองเสร็จสมบูรณ์ เพื่อสอบถามและขอรับบริการ

  opens in new windowฝ่ายสำรองที่นั่งสำหรับรางวัลบัตรโดยสารระหว่างประเทศ JMB/ศูนย์บริการ JMB

 • ลูกค้าที่ได้ขอการจัดเตรียมพิเศษต้องส่งคำร้องอีกครั้งหลังการอัพเกรด เนื่องจากข้อมูลจะยังไม่ถูกส่ง
  • -ผู้โดยสารที่ใช้รถเข็นนั่ง*
  • -ผู้โดยสารที่มีอุปสรรค์ในการมองเห็น*
  • -ผู้โดยสารที่มีอุปสรรค์ในการได้ยิน*
  • -ผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์ที่ตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้
   • *ต้องทำการส่งแบบฟอร์มข้อมูลทางการแพทย์ (MEDIF)
   • -เมื่อกำหนดการคลอดที่คาดอยู่ภายใน 4 สัปดาห์ (28 วัน)
   • -เมื่อมีความไม่แน่ใจเกี่ยวกับกำหนดการคลอดที่คาดการณ์
   • -ในกรณีของการตั้งครรภ์แฝด
   • -มีประวัติการคลอดก่อนกำหนด
  • -สมาชิก JMB ที่เดินทางพร้อมกับทารกที่ไม่มีที่นั่งของตนเอง และมีอายุต่ำกว่า 2 ปี ณ เวลาเริ่มเดินทาง (ต้องซื้อบัตรโดยสารเครื่องบิน)

* สามารถขอรับบริการการจัดเตรียมพิเศษจากหน้าจอ "ยืนยันการสำรองที่นั่ง" ผ่านทางเว็บไซต์ JAL ขอเรียนให้ทราบว่าการให้บริการดังกล่าวอาจไม่สามารถ ทำผ่านเว็บไซต์ JAL ได้ในบางกรณี รวมถึงการจองที่ทำผ่านเอเยนต์

การขอคืนไมล์สะสมสำหรับรางวัลที่ไม่ได้ใช้

 • คุณสามารถขอคืนไมล์สะสมไปยังบัญชี JMB สำหรับรางวัลที่ไม่ได้ใช้ โปรดติดต่อศูนย์บริการ JMB / ฝ่ายสำรองที่นั่งระหว่างประเทศสำหรับรางวัลในภูมิภาคของคุณ

  opens in new windowฝ่ายสำรองที่นั่งสำหรับรางวัลบัตรโดยสารระหว่างประเทศ JMB/ศูนย์บริการ JMB

 • รางวัลทั้งหมดต้องยังไม่ถูกใช้ และต้องยังไม่หมดอายุ คุณสามารถทำการขอคืนไมล์สะสมก่อนที่เที่ยวบินที่คุณจองจะออกเดินทาง มิฉะนั้นไมล์สะสมจะไม่สามารถคืนกลับสู่บัญชี JMB ของคุณ
 • ไม่สามารถเรียกคืนไมล์สะสมที่หมดอายุในขณะทำการขอคืนไมล์สะสมได้
 • ต่อไปนี้เป็นเวลาสิ้นสุดสำหรับการยกเลิก/ขอคืนเงินจากรางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารที่ยังไม่ได้ใช้
  กำหนดเวลาของการยกเลิก / การขอคืนเงิน
  24 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางของเที่ยวบินรางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารของคุณ (เวลาของเมืองที่ออกเดินทาง)
  • *จนกว่าจะสิ้นสุดเวลาทำการของศูนย์ให้บริการในภูมิภาคของคุณ

  ข้อยกเว้นต่อไปนี้มีผลบังคับใช้

  • -เมื่อคุณเปลี่ยนรางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารของชั้นประหยัดพรีเมียมที่คุณจอง ไปเป็นชั้นธุรกิจในวันที่ออกเดินทาง
  • -เมื่อคุณยกเลิกบัตรโดยสารที่ซื้อ หรือเปลี่ยนการจองของคุณ
 • การจองที่ทำผ่านเว็บไซต์ JAL

  ขั้นแรก โปรดลงชื่อเข้าใช้บัญชี JMB ของคุณเพื่อขอรางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารบนเว็บไซต์ของ JAL

  กำหนดเวลาในการแลกรางวัล

  • จะรับการร้องขอรางวัลบนเว็บไซต์ JAL จนกว่าจะถึง 25 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางของเที่ยวบินขาออกที่เกี่ยวข้อง หรือเที่ยวบินขากลับ (เวลาของเมืองที่ออกเดินทาง)

  การจอง

  • เวลาที่ทำการจอง/ร้องขอ (รวมถึงการร้องขอการเข้าชื่อรอ) คุณจะต้องซื้อบัตรโดยสารแล้วซึ่งสามารถใช้ได้กับรางวัลอัพเกรดชั้นโดยสาร
  • ขอเรียนให้ทราบว่า การเปลี่ยนแปลงการจองสำหรับบัตรโดยสารที่ซื้อหลังจากที่คุณขอรับรางวัลการอัพเกรด (รวมถึงคำขอการลงชื่อรอ) ไม่สามารถดำเนินการได้บนเว็บไซต์ JAL หากต้องการเปลี่ยนการจองกรุณาติดต่อฝ่ายสำรองที่นั่งสำหรับรางวัลเส้นทางระหว่างประเทศ JMB / ศูนย์การจอง JMB (มีค่าธรรมเนียมการให้บริการ)
  • รางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารสามารถใช้ได้กับการเดินทางเที่ยวเดียว
  • คุณไม่สามารถใช้ 2 รางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารรวมกันเพื่อ "ขยับขึ้น" จากชั้นประหยัดไปเป็นเฟิร์สคลาส (โดยใช้รางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารจากชั้นประหยัดไปเป็นชั้นธุรกิจ ด้วยรางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารจากชั้นธุรกิจเป็นเฟิร์สคลาส)
  • กรณีดังต่อไปนี้ ไม่สามารถดำเนินการผ่านทางเว็บไซต์ JAL ได้ กรุณาติดต่อ ศูนย์บริการ JMB / ฝ่ายสำรองที่นั่งระหว่างประเทศสำหรับรางวัล เพื่อให้ความช่วยเหลือ

   opens in new windowสำนักงาน JAL กรุ๊ป และติดต่อเรา

   • -เมื่อคุณต้องการจองที่นั่งให้เด็กทารกที่จะนั่งกับผู้ใหญ่
   • -เมื่อผู้โดยสารที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี และเดินทางเพียงลำพัง หรือต้องการจองที่นั่งให้กับทารก
   • -เมื่อต้องการขอบริการ JAL Family Service
   • -เมื่อต้องการขนสัมภาระขนาดใหญ่ / เครื่องดนตรี และ/หรือซื้อที่นั่งเพิ่มสำหรับผู้โดยสารคนเดียวกัน (extra seat)
   • -เมื่อใช้ค่าโดยสาร JMB One-Way
   • -เมื่อได้รับการร้องขอเป็นพิเศษ หรือบริการ

  กำหนดการเดินทาง

  • ข้อจำกัดและเงื่อนไขทั้งหมดของการเดินทางของบัตรโดยสารที่ซื้ออาจนำมาใช้กับรางวัลอัพเกรดชั้นโดยสาร
  • 1 รางวัลการอัพเกรดชั้นโดยสารสำหรับแต่ละเส้นทางบิน 2 รางวัลการอัพเกรดชั้นโดยสารสำหรับกำหนดการเดินทางที่เริ่มต้นออกเดินทางนอกประเทศญี่ปุ่น และญี่ปุ่นเป็นจุดเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางอื่นนอกประเทศญี่ปุ่น

  การเข้าชื่อรอ

  • สำหรับคำขอการเข้าชื่อรอ โปรดตรวจสอบว่าที่นั่งของคุณได้รับการยืนยันบนเว็บไซต์ JAL แล้วหรือไม่ หรือเมื่อคุณเช็คอินที่ท่าอากาศยาน ไมล์สะสมจะถูกหักออกจากบัญชีของคุณ และจะดำเนินการจัดเตรียมที่จำเป็นในการมอบของรางวัลเมื่อที่นั่งของคุณได้รับการยืนยันแล้ว
  • การเข้าชื่อรอสำหรับรางวัลการอัพเกรดชั้นโดยสารระหว่างประเทศ JAL จะคงไว้จนถึง 24 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง (เวลาของเมืองที่ออกเดินทาง) คำขอการเข้าชื่อรอที่ไม่ได้รับการยืนยันหลังสิ้นสุดระยะการเก็บข้อมูลจะถูกยกเลิก หากคุณยังต้องการอัพเกรดหลังจากคำขอการเข้าชื่อรอของคุณถูกยกเลิกแล้ว โปรดสอบถามที่ท่าอากาศยานในวันที่คุณเดินทาง

  การเปลี่ยนแปลงการจองรางวัล

  หลังจากแลกไมล์สะสมแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการจองรางวัลการอัพเกรดได้ หากคุณต้องการเปลี่ยนการจอง คุณต้องยกเลิกและขอคืนเงินสำหรับการจองรางวัลการอัพเกรดเดิม แล้วค่อยทำการจองรางวัลการอัพเกรดใหม่

  • *ขอเรียนให้ทราบว่า ค่าธรรมเนียมการเรียกคืนไมล์สะสมจะไม่ใช้สำหรับรางวัลอัพเกรด ไม่สามารถคืนไมล์สะสมได้หากหมดอายุในขณะที่มีคำขอคืนสถานะ

  อื่นๆ

  • ข้อมูลที่ให้หรือประกาศผ่านการสื่อสารล่าสุด จะมีความสำคัญเหนือกว่าข้อมูลก่อนหน้าเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้รางวัล
  • เงื่อนไขของการใช้รางวัลอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • หากมีเส้นทางบินบนเที่ยวบินระหว่างประเทศ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของการขนส่งระหว่างประเทศ

   opens in new windowเงือนไขของการขนส่งระหว่างประเทศ

  • โปรดตรวจสอบอายุการใช้งานของหนังสือเดินทาง และวีซ่าเข้าประเทศทุกครั้ง กรณีที่ต้องใช้วีซ่า กรุณาดำเนินการด้วยตัวคุณเอง
  To Page top