การใช้ไมล์สะสม ตารางรางวัลบัตรโดยสารของแควนตัส (QF)

 • ไม่อนุญาตให้เดินทางแบบเที่ยวเดียว
 • รางวัลที่ออกให้สำหรับเด็กและทารกจะใช้ไมล์สะสมเท่ากับรางวัลที่ออกให้สำหรับผู้ใหญ่
 • นอกจากไมล์สะสมที่ต้องใช้เพื่อการแลกรับรางวัลตามที่ได้ระบุไว้ด้านล่างแล้ว จะมีการเก็บภาษีน้ำมันและภาษีอื่นๆ เพิ่มเติมด้วย
 
รางวัลที่แบ่งตามเขตพื้นที่ ชั้น Y ชั้น C ชั้น F
1 ภายในออสเตรเลียตะวันตก (*1)
 15,000 25,000 35,000
ภายในออสเตรเลียตะวันออก (*2)
 15,000 25,000 35,000
ภายในประเทศนิวซีแลนด์
 15,000 25,000 35,000
2 ออสเตรเลียตะวันออก=
ออสเตรเลียตะวันตก 20,000 40,000 60,000
นิวซีแลนด์ นิว แคลิโดเนีย 20,000 40,000 60,000
3 ออสเตรเลียตะวันตก=
นิวซีแลนด์ นิว แคลิโดเนีย 35,000 55,000 75,000
ออสเตรเลีย (*3)=
เอเชีย 1(*4) 35,000 55,000 75,000
4 ออสเตรเลีย=
เอเชีย 2(*5) 50,000 80,000 110,000
5 ออสเตรเลีย=
ฮาวาย 50,000 80,000 100,000
6 ยุโรป=
เอเชีย 1 60,000 90,000 120,000
เอเชีย 2 60,000 90,000 120,000
ออสเตรเลีย=
อินเดีย 60,000 90,000 120,000
แอฟริกา 60,000 90,000 120,000
7 สหรัฐอเมริกา และแคนาดา=
ออสเตรเลีย 75,000 100,000 130,000
นิวซีแลนด์ 75,000 100,000 130,000
8 ออสเตรเลีย=
ยุโรป 100,000 140,000 200,000
 • *1 สนามบินในรัฐที่อยู่ในออสเตรเลียตะวันตก
 • *2 สนามบินในรัฐที่อยู่นอกออสเตรเลียตะวันตก
  (สนามบินในรัฐนิวเซาท์เวล วิคตอเรีย ออสเตรเลียใต้ ควีนส์แลนด์ แทสมาเนีย นอร์ธเทิร์น ทอริเทอร์รี)
 • *3 สนามบินในประเทศออสเตรเลีย
 • *4 เอเซีย 1 = อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม
 • *5 เอเชีย 2 = ญี่ปุ่น เกาหลี จีน (รวมฮ่องกง) ไทย

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top