การใช้ไมล์สะสม ตารางรางวัลบัตรโดยสารของมาเลฟฮังกาเรียนแอร์ไลน์ (MA)

ระบบคำนวณไมล์สะสมเส้นทางการบินสำหรับรางวัลตามระยะทาง
  • จำนวนไมล์สะสมที่ต้องใช้จะคำนวณจากระยะทางของกำหนดการเดินทางทั้งหมดที่ใช้รางวัล (ไมล์สะสมรวมของเส้นทางการบินแต่ละเส้นทางและ surface sector ด้วย)
  • รางวัลที่ออกให้สำหรับเด็กและทารกจะใช้ไมล์สะสมเท่ากับรางวัลที่ออกให้สำหรับผู้ใหญ่
  • นอกจากไมล์สะสมที่ต้องใช้เพื่อการแลกรับรางวัลตามที่ได้ระบุไว้ด้านล่างแล้ว จะมีการเก็บภาษีน้ำมันและภาษีอื่นๆ เพิ่มเติมด้วย
 
รางวัลการเดินทางเที่ยวเดียว
เขตพื้นที่ ระยะทางบินรวม (ไมล์) ชั้น Y ชั้น c
1 1 - 250 8,000 12,000
2 251 - 450 9,000 14,000
3 451 - 700 10,000 15,000
4 701 - 900 10,000 20,000
5 901 - 2,000 18,000 26,000
6 2,001 - 2,500 18,000 28,000
7 2,501 - 4,000 20,000 30,000
8 4,001 - 5,000 25,000 38,000
9 5,001 - 6,000 30,000 45,000
10 6,001 - 7,000 35,000 53,000
11 7,001 - 10,000 45,000 68,000
12 10,001 - 25,000 60,000 90,000
รางวัลการเดินทางไป - กลับ
เขตพื้นที่ ระยะทางบินรวม (ไมล์) ชั้น Y ชั้น C
1 1 - 500 15,000 24,000
2 501 - 900 18,000 28,000
3 901 - 1,400 20,000 30,000
4 1,401 - 1,800 20,000 40,000
5 1,801 - 4,000 35,000 52,000
6 4,001 - 5,000 35,000 55,000
7 5,001 - 8,000 40,000 60,000
8 8,001 - 10,000 50,000 75,000
9 10,001 - 12,000 60,000 90,000
10 12,001 - 14,000 70,000 105,000
11 14,001 - 20,000 90,000 135,000
12 20,001 - 50,000 120,000 180,000

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top