การใช้ไมล์สะสม ตารางรางวัลบัตรโดยสารของลาน (LA/LP/XL)

ระบบคำนวณไมล์สะสมเส้นทางการบินสำหรับรางวัลตามระยะทาง
ต้องใช้ไมล์สะสมเท่ากับการเดินทางแบบไป-กลับ แม้ว่าจะเดินทางแบบเที่ยวเดียวก็ตาม
 
  • * คุณไม่สามารถใช้รางวัลบัตรโดยสารหนึ่งใบกับสายการบินเกินหนึ่งสายการบินได้
  • * ไม่มีรางวัลสำหรับเส้นทางที่ไม่ได้ระบุไว้ในตาราง
  • * รางวัลที่ออกให้สำหรับเด็กและทารกจะใช้ไมล์สะสมเท่ากับรางวัลที่ออกให้สำหรับผู้ใหญ่
  • * อาจมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและเส้นทางได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • * ไม่มีรางวัลการเลื่อนชั้นที่นั่ง
  • * นอกจากไมล์สะสมที่ต้องใช้เพื่อการแลกรับรางวัลตามที่ได้ระบุไว้ด้านล่างแล้ว จะมีการเก็บภาษีน้ำมันและภาษีอื่นๆ เพิ่มเติมด้วย

รางวัลประเภทไป - กลับ
เขตพื้นที่ ระยะทางบินรวม (ไมล์) ชั้น Y ชั้น C ชั้น F
1 1 - 400 15,000 20,000 30,000
2 401 - 700 18,000 25,000 35,000
3 701 - 1,400 20,000 30,000 40,000
4 1,401 - 4,000 25,000 40,000 50,000
5 4,001 - 6,000 35,000 50,000 70,000
6 6,001 - 8,000 45,000 65,000 85,000
7 8,001 - 10,000 48,000 70,000 90,000
8 10,001 - 12,000 50,000 75,000 100,000
9 12,001 - 15,000 65,000 100,000 130,000
10 15,001 - 20,000 80,000 115,000 155,000
11 20,001 - 25,000 85,000 125,000 170,000
12 25,001 - 30,000 95,000 150,000 215,000
13 30,001 ขึ้นไป 110,000 180,000 245,000
  • * ระยะทางของ surface sector จะรวมอยู่ในระยะทางรวมของหมายกำหนดการเดินทางที่ใช้รางวัล

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top