การใช้ไมล์สะสม ตารางรางวัลบัตรโดยสารของฟินน์แอร์ (AY)

  • ไม่อนุญาตให้เดินทางแบบเที่ยวเดียว
  • รางวัลที่ออกให้สำหรับเด็กและทารกจะใช้ไมล์สะสมเท่ากับรางวัลที่ออกให้สำหรับผู้ใหญ่
  • นอกจากไมล์สะสมที่ต้องใช้เพื่อการแลกรับรางวัลตามที่ได้ระบุไว้ด้านล่างแล้ว จะมีการเก็บภาษีน้ำมันและภาษีอื่นๆ เพิ่มเติมด้วย
รางวัลที่แบ่งตามเขตพื้นที่ ชั้น Y ชั้น C
1 ภายในฟินแลนด์ทั้งหมด (ภายในประเทศ)
  15,000 -
2 ฟินแลนด์=
ยุโรป 1(*1) 20,000 40,000
3 ฟินแลนด์=
ยุโรป 2(*2) 25,000 50,000
4 สหรัฐอเมริกา=
ยุโรป 1(*1) (ผ่านฟินแลนด์) 50,000 80,000
ยุโรป 2(*2) (ผ่านฟินแลนด์) 50,000 80,000
ฟินแลนด์ 50,000 80,000
5 เอเชีย (*3)=
ฟินแลนด์ 55,000 85,000
6 เอเชีย (*3)=
ยุโรป 1(*1) (ผ่านฟินแลนด์) 70,000 100,000
ยุโรป 2(*2) (ผ่านฟินแลนด์) 70,000 100,000
7 ภายในเอเชียทั้งหมด (*3)
  25,000 40,000
  • *1 สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค เอสโทเนีย ลิธัวเนีย ลัตเวีย และรัสเซีย
  • *2 ประเทศอื่นๆ ในยุโรปที่ไม่ใช่ “ยุโรป 1”
  • *3 ญี่ปุ่น จีน (รวมฮ่องกง) และประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top