ข้อมูลอื่นๆ

สมาชิกภาพ

คุณสามารถลงทะเบียนกับ JMB ตามที่อยู่ที่คุณพํานักอยู่ในปัจจุบันเท่านั้น
เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย รางวัลและจดหมายโต้ตอบของ JMB จะส่งไปยังที่อยู่ JMB ที่ลงทะเบียนของคุณเท่านั้น โปรดลงทะเบียนที่อยู่ปัจจุบันของคุณ
คุณไม่สามารถลงทะเบียนที่อยู่ของตัวแทนการเดินทางได้

ประเทศ/พื้นที่ที่มีสิทธิ์

โปรดดูข้อมูลต่อไปนี้สําหรับประเทศ/พื้นที่ที่มีสิทธิ์

เรียนรู้เพิ่มเติม
  • * JMB ไม่มีให้บริการในบางประเทศ/พื้นที่ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์ JMB ที่ดำเนินงานอยู่ในเขตที่อยู่ที่คุณลงทะเบียนไว้
  • * รางวัลและขั้นตอนการดําเนินการของ JMB อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ/พื้นที่
สถานที่ติดต่อเมื่อท่านย้ายที่อยู่
  สำหรับสมาชิก JMB/JAL แฟมิลี่คลับ สำหรับสมาชิก JALCARD
ภายในภูมิภาค JMB ไปที่เว็บไซต์ของ JAL* หรือติดต่อสำนักงานกลุ่ม
บริษัท JAL ที่ท่านลงทะเบียนสมาชิก
ติดต่อบริษัท JALCARD
ระหว่างภูมิภาค JMB ติดต่อศูนย์ / จุดให้บริการ JMB ในภูมิภาคที่ท่านย้ายไปอยู่ ในกรณีที่ท่านย้ายจากญี่ปุ่นไปยังภูมิภาคอื่นๆ ของ JMB หรือจากภูมิภาคอื่นๆ ของ JMB มาที่ญี่ปุ่น:
แจ้งที่อยู่ใหม่ของท่านให้บริษัท JALCARD ทราบ
เมื่อย้ายที่อยู่ระหว่างภูมิภาคนอกญี่ปุ่น:
ติดต่อบริษัท JALCARD หลังจากที่ท่านย้ายที่อยู่
  • * ท่านสามารถใช้หมายเลขสมาชิกเดิมได้หลังจากที่ย้ายที่อยู่
กรณีบัตรสูญหายหรือถูกขโมย
เมื่อบัตร JMB/JAL แฟมิลี่ การ์ด ของท่านสูญหาย ติดต่อสำนักงานกลุ่มบริษัท JAL ที่ท่านลงทะเบียนสมาชิก
เราจะออกบัตรใหม่ให้ท่าน
เมื่อบัตร JAL ฮั่งเส็ง ของท่านสูญหาย ติดต่อธนาคารฮั่งเส็ง
โทร. 2836-0838 (สายด่วนแจ้งบัตรหาย 24 ชั่วโมง)
เมื่อบัตร JALCARD ของท่านสูญหาย ติดต่อบริษัท JALCARD และแจ้งตำรวจ
โทร. +81-3-5460-5180 (รับสายตลอด 24 ชั่วโมง/สัปดาห์ละ 7 วัน)
การบริหารจัดการและการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

JAL ตระหนักดีถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกที่ใช้ในการบริหารจัดการ JMB โดยมีการดำเนินการด้วยความระมัดระวังสูงสุด และจัดเก็บข้อมูลไว้ในระบบรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดโดยใช้คอมพิวเตอร์ควบคุม ข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้จะถูกใช้ภายในกลุ่มบริษัท JAL เพื่อจุดประสงค์ต่างๆ เช่น
การสะสมไมล์ การบริหารจัดการการให้รางวัล การให้บริการการขนส่งและการท่องเที่ยว การให้บริการด้านโรงแรมที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางทางอากาศ การขนส่งวัสดุอุปกรณ์ทางการส่งเสริมการขายต่างๆ แบบสอบถามของกลุ่มบริษัท JAL และบริษัทที่เป็นพันธมิตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
จุดประสงค์ข้างต้น หากสมาชิกทำการร้องขอเพื่อสอบถาม เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลส่วนบุคคล ที่ได้ลงทะเบียนไว้ โดยติดต่อผ่านทางสำนักงาน JMB ที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง บริษัทฯจะทำการตอบสนองการร้องขอนั้นด้วยความรวดเร็วอย่างสมเหตุสมผล
หากท่านมีความเห็นใดๆเกี่ยวกับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล ทาง JALจะตอบสนองต่อความคิดเห็นของท่านที่สำนักงาน JMB แต่ละแห่ง
JAL จะไม่ส่งผ่านข้อมูลส่วนบุคคลให้บุคคลที่สามได้ทราบ ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้

  • 1) เมื่อสมาชิกได้ให้ความยินยอมไว้เป็นการล่วงหน้า
  • 2) เป็นไปตามกฎและเงื่อนไขของ JMB ที่จะแจ้งให้ท่านทราบหลังจากการลงทะเบียน
  • 3) เมื่อได้รับการร้องขอตามกฎหมายหรือกฎระเบียบของรัฐบาล

โปรดอ้างอิงตามข้อกำหนดข้อที่ 42 43 44 45 46 ของ กฎและเงื่อนไขของ JMB ที่หน้า 90
หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อศูนย์ JMB ในภูมิภาคของท่าน

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top