การใช้ไมล์สะสม แลกรางวัลการเข้าพักโรงแรม

โรงแรมที่มีสิทธิ์

โปรดทราบว่าสายการบินจะยกเลิกรางวัลห้องพักในโรงแรมตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2010 เป็นต้นไป
* สามารถใช้รางวัลห้องพักในโรงแรมได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2010 (วันที่เช็คเอาท์วันสุดท้าย : 1 เมษายน 2010)
ขอขอบพระคุณท่านผู้โดยสารทุกท่าน

โรงแรมที่มีสิทธิ์

คุณสามารถเข้าพักโรงแรมที่ร่วมโครงการได้ทั่วโลก

อายุการใช้งาน

รางวัลจะใช้ได้กับวันและผู้เข้าพักที่มีชื่อตรงตามที่ระบุไว้ในใบรับรองรางวัลเท่านั้น

เงื่อนไขการใช้รางวัล

รางวัลแต่ละรายการจะสามารถใช้ได้ตามจำนวนคืน ชนิดของห้อง และโรงแรมที่ระบุไว้ในใบรับรองรางวัลเท่านั้น
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีไมล์สะสมเพียงพอเมื่อทำการขอรับรางวัล มิฉะนั้นเราจะไม่สามารถยอมรับคำขอดังกล่าวได้
การจองรางวัลโรงแรมต้องได้รับการยืนยันก่อนที่จะมีการตัดไมล์สะสมออกจากบัญชี JMB ของคุณ
  • * รางวัลการเข้าพักโรงแรมจะครอบคลุมเฉพาะค่าห้องพักเท่านั้น คุณจะต้องชำระค่าใช้จ่ายอื่นๆ เอง
  • * คุณต้องแสดงใบรับรองรางวัลเมื่อทำการเช็คอินที่โรงแรม มิฉะนั้นคุณจะต้องชำระค่าห้องพักในอัตราปกติ

ข้อห้ามสำหรับรางวัลการเข้าพักโรงแรม

  • จำนวนห้องพัก ชนิดของห้องพัก และวันที่เข้าพักสำหรับรางวัลจะมีจำนวนจำกัด
  • ไม่อนุญาตให้ขอห้องหรือเตียงชนิดพิเศษได้

การเปลี่ยนแปลงรางวัลการเข้าพักโรงแรม

เมื่อทำการขอรับรางวัลแล้ว จะไม่อนุญาตให้เปลี่ยนวัน ชื่อผู้เข้าพัก ประเภทของห้อง และประเภทของเตียง
นอกจากนั้นยังไม่อนุญาตให้เปลี่ยนประเภทของรางวัลด้วย

การคืนไมล์สะสมเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่

การขอคืนไมล์สะสมต้องกระทำก่อนวันเช็คอินเป็นเวลาอย่างน้อย 14 วันพร้อมแสดงใบรับรองรางวัลและต้องชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ ด้วย
คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับ “บริการการแก้ไขไมล์สะสมสำหรับรางวัลที่ยังไม่ได้ใช้”

วิธีการขอรับและวิธีการรับรางวัลการเข้าพักโรงแรม

กรุณาติดต่อไปที่ศูนย์ JMB หรือสำนักงาน JAL ที่คุณลงทะเบียนสมาชิก เพื่อทำการจองรางวัลการเข้าพักโรงแรม
และสามารถทำการจองห้องพักล่วงหน้าได้ก่อนวันเข้าพักเป็นเวลา 14วัน จนถึง 6 เดือน
(เนื่องจากข้อกำหนดสัญญาของเรา บางกรณีอาจจะไม่สามารถทำการจองโรงแรมล่วงหน้าสำหรับรางวัลเป็นเวลา 6 เดือนได้)
คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับวิธีการขอรับและการรับรางวัล

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top