คำแนะนำสนามบิน สนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทร์

อัพเดท: 2019/10/25

หมายเหตุ

เพื่อหลีกเลี่ยงความคับคั่งของผู้โดยสารที่เดินทางออกจากสนามบินชูบุ (นาโกย่า) และเชื่อมต่อกับเที่ยวบินระหว่างประเทศผ่านทาง ฮาเนดะ / นาริตะ กรุณาเช็คอินล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมง

ข้อมูล

ข้อมูลเกี่ยวกับเที่ยวบินร่วมบริการของ Jetstar Japan
การเช็คอินสำหรับเที่ยวบินร่วมบริการของ Jetstar Japan (GK) สามารถเช็คอินได้ที่เคาน์เตอร์เช็คอิน GK ตั้งแต่ 2 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางและจะปิด 30 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง

แผนผังอาคารผู้โดยสาร

การขึ้นเครื่อง

โปรดผ่านจุดตรวจความปลอดภัยอย่างน้อย 20 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง และมาที่ประตูขึ้นเครื่องอย่างน้อย 10 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง ไม่เช่นนั้นคุณอาจไม่สามารถขึ้นเครื่องได้

การเช็คอินสำหรับเที่ยวบินร่วมบริการรหัส GK สามารถดำเนินการได้ที่เคาน์เตอร์เช็คอิน GK การเช็คอินจะเริ่มตั้งแต่ 2 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางของเที่ยวบิน

คุณสามารถเรียกดูข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกที่ต้องการได้โดยการเลือกเมนูแบบเลื่อนลง

เปิดในหน้าต่างใหม่คำอธิบายสัญลักษณ์

ขาเข้า

คุณสามารถเรียกดูข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกที่ต้องการได้โดยการเลือกเมนูแบบเลื่อนลง

เปิดในหน้าต่างใหม่คำอธิบายสัญลักษณ์