เชื่อมต่อจากและถึงเมืองในประเทศญี่ปุ่นกับ JAL

  • เชื่อมต่อจากและถึงเมืองในประเทศญี่ปุ่นกับ JAL เชื่อมต่อจากและถึงเมืองในประเทศญี่ปุ่นกับ JAL

เที่ยวบินขาออกระหว่างประเทศ/ มาถึงสนามบิน

จากเที่ยวบินระหว่างประเทศสู่เที่ยวบินในประเทศที่ท่าอากาศยานนานาชาติ โตเกียว (ฮาเนดะ)

กรุณาตรวจสอบให้แน่ชัดเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนเที่ยวบินก่อนออกเดินทางทุกครั้ง เวลาการเปลี่ยนเครื่องขึ้นอยู่กับระยะเวลาการมาถึงและการรอขึ้นเครื่องของเที่ยวบิน ระยะเวลาการเปลี่ยนเครื่องในเที่ยวบินระหว่างประเทศอาจมีความหลากหลาย

กรุณาตรวจสอบสัมภาระของคุณและบอร์ดดิงพาส สำหรับเที่ยวบินในประเทศของคุณ ระยะเวลาการเปลี่ยนเที่ยวบินในประเทศของคุณอาจมีความหลายหลาย

หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการเปลี่ยนเที่ยวบินในประเทศที่เคาน์เตอร์เปลี่ยนเครื่องที่อาคารที่ 3 กรุณาใช้รถบัสระหว่างอาคารระหว่างประเทศ-อาคารในประเทศ ที่จะนำคุณสู่อาคารที่ 1

ขั้นตอนแรก

ขาเข้าระหว่างประเทศ (อาคารที่ 3 ชั้น 2)

เมื่อคุณมาถึงที่อาคารที่ 3 ชั้น 2 กรุณาผ่านด่านควบคุมโรค ขั้นตอนการตรวจลงตราเข้าเมืองและขั้นตอนทางศุลกากร
ผู้โดยสารทุกท่านจะต้องผ่านขั้นตอนทางศุลกากรที่สนามบินฮาเนดะ  กรุณารับสัมภาระที่สายพานกระเป๋าเพื่อดำเนินการทางศุลกากร

ขั้นตอนที่ 2

เคาน์เตอร์เปลี่ยนเครื่องในประเทศของ JAL (ชั้น 2)

โปรดทำตามขั้นตอนการขึ้นเครื่องให้เสร็จสิ้นและตรวจสัมภาระที่เคาน์เตอร์เช็คอินเปลี่ยนเครื่องเที่ยวบินภายในประเทศที่ชั้น 2

  • ถ้าคุณไม่มีสัมภาระ กรุณาไปที่จุดตรวจรักษาความปลอดภัยสำหรับผุ้โดยสารเปลี่ยนเครื่องในประเทศ (ขั้นตอนที่ 3)
  • ถ้าคุณไม่มีสัมภาระ แต่ไม่มีบัตรขึ้นเครื่องในประเทศ กรุณาไปที่ เคาน์เตอร์เช็คอินในประเทศของ JAL

ขั้นตอนที่ 3

จุดตรวจความปลอดภัยสำหรับผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่องในประเทศ

กรุณาเดินไปยังจุดตรวจความปลอดภัยสำหรับผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่องในประเทศ ที่อยู่บริเวณชั้น 2

ขั้ั้นตอนที่ 4

รถบัสระหว่างอาคาร (ขั้น 1)

กรุณาเดินไปยังจุดขึ้นรถบัสระหว่างอาคารที่อยู่ชั้น 1 เพื่อขึ้นรถบัสระหว่างอาคารสู่อาคารในประเทศอาคารที่ 1

ขั้นตอนที่ 5

ประตูขึ้นเครื่องบินเที่ยวบินในประเทศ

กรุณาเดินไปยังประตูขึ้นเครื่องบินเที่ยวบินในประเทศ ที่อาคารที่ 1

จากอาคารที่ 3 กรุณาขึ้นรถบัสระหว่างอาคารสู่อาคารที่ 1 เพื่อทำการเช็คอินเที่ยวบินในประเทศ

นอกจากนั้นผู้โดยสารยังสามารถเลือกใช้บริการรถไฟสายเคคิวหรือโตเกียวโมโนเรลไปยังอาคารที่1 กรุณาติดต่อขอรับบัตรรถไฟได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ขั้นตอนแรก

ขาเข้าระหว่างประเทศ (อาคารที่ 3 ชั้น 2)

เมื่อคุณมาถึงที่อาคารที่ 3 ชั้น 2 กรุณาผ่านด่านควบคุมโรค ขั้นตอนการตรวจลงตราเข้าเมืองและขั้นตอนทางศุลกากร

ขั้นตอนที่ 2

กรุณาใช้รถบัสระหว่างอาคารสู่อาคารที่ 1

กรุณาขึ้นรถ กรุณาใช้รถบัสระหว่างอาคารที่จุดจอดรถบัสอาคารที่ 3 ชั้น 1 สู่อาคารที่ 1 (ขาเข้าในประเทศชั้น 1)

  • ผู้โดยสารสามารถเลือกใช้ รถไฟฟ้าสายเคคิว หรือโตเกียวโมโนเรล บัตรโดยสารสามารถออกโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ในอาคาร

ขั้นตอนที่ 3

เคาน์เตอร์เปลี่ยนเครื่องในประเทศของ JAL (ชั้น 2)

เมื่อรถบัสระหว่างอาคารมาถึงที่อาคารที่ 1 ชั้น 1 กรุณาไปที่เคาน์เตอร์เช็คอินที่อยู่บริเวณอาคารฝั่งทิศเหนือหรือฝั่งทิศใต้ ที่อาคารที่ 1 ชั้น 2
มีเคาน์เตอร์เช็คอิน 2 ฝั่ง กรุณาตรวจสอบเที่ยวบินของคุณเพื่อไปยังจุดเช็คอินที่ถูกต้อง

  • ถ้าคุณไม่มีสัมภาระ กรุณาไปที่ขั้นตอนที่ 4 จุดตรวจรักษาความปลอดภัยขาออก
  • ถ้าคุณไม่มีบัตรขึ้นเครื่องเที่ยวบินในประเทศของ JAL และไม่มีสัมภาระ กรุณาไปที่เคาน์เตอร์เช็คอินที่บินในประเทศของ JAL

เจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์เช็คอินสำหรับผู้โดยสารที่ออกเดินทางสู่ชูโกกุ ชิโกกุ คิวชู และภูมิภาคโอกินาว่า (ปีกอาคารทิศใต้)

สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางสู่ชูโกกุ ชิโกกุ คิวชู
และภูมิภาคโอกินาว่า กรุณาเช็คอินและโหลดสัมภาระของท่าน ที่ เจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์เช็คอินสำหรับผู้โดยสารบริเวณปีกอาคารทิศใต้ อาคาร 1 ชั้น 2

เจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์เช็คอินสำหรับผู้โดยสารที่ออกเดินทางสู่ฮอกไกโด โทโฮคุ โฮโคริคุ โทไค และภูมิภาคคินคิ (ปีกอาคารทิศเหนือ)

สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางที่ออกเดินทางสู่ฮอกไกโด โทโฮคุ โฮโคริคุ โทไค และภูมิภาคคินคิ กรุณาเช็คอินและโหลดสัมภาระของท่าน ที่ เจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์เช็คอินสำหรับผู้โดยสารบริเวณปีกอาคารทิศเหนือ อาคาร 1 ชั้น 2

ชั้นตอนที่ 4

จุดรักษาความปลอดภัย (ชั้น 2)

กรุณาเดินจากเคาน์เตอร์เช็คอินเพื่อไปยัง จุดรักษาความปลอดภัย ที่ใกล้ที่สุด (ชั้น 2)

จุดรักษาความปลอดภัย (ปีกอาคารทิศเหนือ)

จุดรักษาความปลอดภัย (ปีกอาคารทิศใต้)

ขั้นตอนที่ 5

ประตูขึ้นเครื่องบินเที่ยวบินในประเทศ

กรุณาเดินไปยังประตูขึ้นเครื่องบินเที่ยวบินในประเทศ ที่อาคารที่ 1

จากเที่ยวบินในประเทศสู่เที่ยวบินระหว่างประเทศที่ท่าอากาศยานนานาชาติ โตเกียว (ฮาเนดะ)

เมื่อมีเที่ยวบินเชื่อมต่อระหว่างเที่ยวบินในประเทศสู่เที่ยวบินระหว่างประเทศที่ท่าอากาศยานฮาเนดะ กรุณาตรวจสอบกระบวนการที่เว็บไซต์ของท่าอากาศยานโตเกียว (ฮาเนดะ)

ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ

เมื่อมีการเชื่อมต่อที่ท่าอากาศยานนาริตะ

กรุณาตรวจสอบกระบวนการที่เว็บไซต์ของท่าอากาศยานนาริตะ

เมื่อใช้เที่ยวบินภายในประเทศเข้าหรือออกจากท่าอากาศยานฮาเนดะ

กรุณาตรวจสอบข้อมูลการขนส่งที่เว็บไซต์ของท่าอากาศยานฮาเนดะ
วิธีการเข้าสู่ท่าอากาศยานนาริตะ สามารถทำได้ผ่านทางรถไฟ (ผู้ให้บริการโดย รถไฟฟ้าสายเคคิว สายโทเอ สายเคเซ)และรถบัสรับส่งสนามบิน

ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ เซ็นแทร์

เมื่อมีการเชื่อมต่อที่ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ เซ็นแทร์

กรุณาตรวจสอบกระบวนการที่เว็บไซต์ของท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ เซ็นแทร์

ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ

เมื่อมีการเชื่อมต่อที่ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ

กรุณาตรวจสอบกระบวนการที่เว็บไซต์ของท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ

เมื่อมีการเชื่อมต่อเที่ยวบินในประเทศ ที่เดินทางจากและถึงสนามบินอิตามิ

กรุณาตรวจสอบข้อมูลการขนส่งที่เว็บไซต์ของสนามบินอิตามิ

เพลิดเพลินไปกับเสน่ห์ของเมืองต่าง ๆ ในประเทศญี่ปุ่นโดยการเชื่อมต่อระหว่างเที่ยวบินระหว่างประเทศสู่เที่ยวบินในประเทศ

กรุณาตรวจสอบข้อมูลผ่านทางเพจ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการบริการ และราคาของเที่ยวบินในประเทศญี่ปุ่น