JAPAN AIRLINES

Tích lũy dặm JMB

Đặt phòng khách sạn

 1. Số dặm sẽ chỉ được ghi nhận nếu đặt phòng khách sạn được thực hiện thông qua giới thiệu từ trang web JAL ngoài Nhật Bản đến các trang web đặt phòng khách sạn có trong danh sách.
  Vui lòng nhấp vào biểu tượng trang web đặt phòng khách sạn trên trang web “Khách sạn, xe và nhiều dịch vụ khác” và hoàn tất việc đặt phòng khách sạn.
 2. Bất kể số đêm, loại phòng hoặc số lượng phòng bạn đã đặt cho mỗi lần lưu trú, số dặm sẽ chỉ được ghi nhận cho một lần đặt phòng. Một lần lưu trú tại cùng một khách sạn trong hơn 1 đêm vẫn được coi là "1 lần lưu trú".
 3. Số thẻ hội viên của JMB và tên hội viên được yêu cầu nhập vào các cột được chỉ định khi đặt phòng khách sạn trực tuyến.
  Dặm sẽ KHÔNG được ghi nhận nếu tên của hội viên JMB được cung cấp khác với tên khách lưu trú tại khách sạn.
 4. Mọi sửa đổi/bổ sung về thông tin cá nhân đã cung cấp sẽ không được chấp nhận. Vui lòng nhập thông tin cẩn thận để đảm bảo số dặm được ghi nhận thành công.
 5. Chúng tôi sẽ hiển thị số dặm trong tài khoản của bạn trong vòng 1-3 tháng.
 6. Yêu cầu cộng dặm sau khi lưu trú sẽ KHÔNG được chấp nhận.
 7. Để kiểm tra xem khách sạn bạn đặt thông qua đối tác đặt phòng khách sạn của chúng tôi có hợp lệ để tích lũy Trang này sẽ mở trong cửa sổ mới"dặm" hay không, vui lòng liên hệ với khách sạn liên quan.

Dịch vụ cho thuê xe

 1. Chỉ có hội viên JMB ký hợp đồng thuê xe mới được tích lũy dặm.
 2. Có thể không áp dụng tại một số quốc gia/khu vực.
 3. Để biết thêm thông tin về hạn chế độ tuổi và các điều khoản và điều kiện áp dụng khác, hãy liên hệ trực tiếp với công ty cho thuê xe.
 4. Khi thuê xe, các dịch vụ chiết khấu hoặc giải thưởng, giá công ty, các tour du lịch trọn gói do công ty du lịch cung cấp hoặc phiếu giảm giá sẽ không đủ điều kiện để tích lũy dặm.
To Page top