JAPAN AIRLINES

Thanh toán

Các phương thức thanh toán được chấp nhận trên trang web của JAL:

JALCARD, Visa, MasterCard, American Express, Diners Club International, JCB, UATP

thẻ tín dụng

Để đảm bảo giao dịch trực tuyến an toàn

Khi mua vé bằng thẻ tín dụng trên trang web của chúng tôi, bạn có thể được yêu cầu nhập mật khẩu cá nhân vào trang bảo mật để xác thực hoàn thành giao dịch trực tuyến.

Đối với hành khách sử dụng thẻ tín dụng JAL, giá vé bạn mua bằng ngoại tệ sẽ được quy đổi sang tiền Yên Nhật theo phương thức do Japan Airlines quy định.

mở trong cửa sổ mớiXác thực bằng mã bảo mật là gì?

mở trong cửa sổ mớiMã bảo mật là gì?

To Page top