How to request Partner Airlines Award Tickets from the JAL Mileage Bank top page

Vui lòng đăng nhập vào tài khoản JMB để yêu cầu phần thưởng. Sau khi đăng nhập, vui lòng làm theo các bước sau trên trang đầu Ngân hàng tích lũy dặm JAL.

1Nhấp vào “Đổi dặm lấy thưởng (Vé máy bay)” trong phần “Menu hội viên”.

2Click "Book JMB Partner Airlines Award Ticket" from the "International award ticket" menu.

Khu vực của bạn

mở trong cửa sổ mớiĐể biết các điều kiện đổi vé thưởng và thay đổi đặt chỗ trên trang web của JAL, có thể tìm thông tin tại đây.

When making requests by phone, please contact the JMB Award Reservations Desk/JMB Center below.

JMB Award Reservations Desk/JMB Center