Phần thưởng nâng hạng quốc tế của JAL

Thông báo quan trọng

Hạng đặt chỗ sau đây sẽ không áp dụng Phần thưởng nâng hạng quốc tế của JAL.

Hạng đặt chỗ E: Không áp dụng trên các chuyến bay khởi hành vào hoặc sau ngày 1 tháng 2 năm 2021.

Hạng đặt chỗ X: Không áp dụng trên các chuyến bay khởi hành vào hoặc sau ngày 5 tháng 11 năm 2021.

Thông tin quan trọng

  • Khuyến mãi chỉ dành cho hội viên FLY ON

    Một số dặm nhất định sẽ được hoàn trả vào tài khoản ban đầu vào cuối tháng sau khi hoàn thành một chuyến bay đủ điều kiện.

    mở trong cửa sổ mới.Tháng 4 năm 2020 - Tháng 3 năm 2021

Số dặm cần thiết

Vui lòng tham khảo Biểu đồ Phần thưởng nâng hạng quốc tế của JAL.

  • *Phần thưởng được cấp cho trẻ em và em bé sẽ yêu cầu số dặm tương đương với số dặm cho phần thưởng được cấp cho người lớn.
  • *Số dặm cần thiết sẽ được khấu trừ sau khi chuyến bay của bạn được xác nhận.

Quy định và điều kiện riêng biệt có thể được áp dụng cho các chương trình khuyến mãi cho phép đổi phần thưởng nâng hạng với ít dặm hơn.

Hiệu lực

Phần thưởng nâng hạng chỉ có hiệu lực đối với chuyến bay và ngày bay đã đặt ban đầu. Nếu bạn không bay chuyến bay đã đặt vào đúng ngày đã đặt, phần thưởng sẽ mất hiệu lực. Trong trường hợp này, số dặm sẽ không được hoàn trả và phần thưởng không thể đổi sang phần thưởng khác.

Bản quyền © Japan Airlines. Đã đăng ký bản quyền.

Lên đầu trang