Phần thưởng nâng hạng quốc tế của JAL

Thông báo quan trọng

Hạng đặt chỗ sau đây sẽ không áp dụng Phần thưởng nâng hạng quốc tế của JAL.

Hạng đặt chỗ E: Không áp dụng trên các chuyến bay khởi hành vào hoặc sau ngày 1 tháng 2 năm 2021.

Hạng đặt chỗ X: Không áp dụng trên các chuyến bay khởi hành vào hoặc sau ngày 5 tháng 11 năm 2021.

Thông tin quan trọng

 • Khuyến mãi chỉ dành cho hội viên FLY ON

  Một số dặm nhất định sẽ được hoàn trả vào tài khoản ban đầu vào cuối tháng sau khi hoàn thành một chuyến bay đủ điều kiện.

  mở trong cửa sổ mới.Tháng 4 năm 2020 - Tháng 3 năm 2021

Phần thưởng nâng hạng quốc tế của JAL là gì?

Phần thưởng nâng hạng quốc tế của JAL cho phép bạn đổi dặm bay để chuyển sang hạng dịch vụ kế tiếp cao hơn hạng dịch vụ được ghi trong vé đã mua.

Tổng quan

Đường bay đủ điều kiện

JAL JAPAN AIRLINES

Những đường bay quốc tế của các hãng hàng không trong JAL Group sau đây đủ điều kiện sử dụng phần thưởng nâng hạng.

 • Japan Airlines (JAL)
 • *Các chuyến bay không có hạng dịch vụ cao hơn sẽ không đủ điều kiện.
 • *Phần thưởng nâng hạng không có sẵn trên các đường bay nội địa Nhật Bản.
 • *Phần thưởng nâng hạng không có sẵn trên các chuyến bay liên danh do các hãng hàng không khác khai thác hoặc trên các chuyến bay liên danh do JAL khai thác nhưng mang số chuyến bay của hãng hàng không khác.
 • *Các chặng bay khác có thể không đủ điều kiện. Các chuyến bay và đường bay không đủ điều kiện có thể thay đổi mà không thông báo trước.

Các vé đủ điều kiện sử dụng Phần thưởng nâng hạng

Vé đủ điều kiện nâng hạng
Các vé có hạng ghế đặt trước sau đây được in trong cột HẠNG.

Hạng Thương gia > Hạng Nhất
Hạng ghế đặt trước J/C/D/I*1/X*2
 • *1 Chuyến bay khởi hành vào/sau ngày 5 tháng 11 năm 2021 đủ điều kiện để nâng hạng.
 • *2 Chuyến bay khởi hành vào/trước ngày 4 tháng 11 năm 2021 đủ điều kiện để nâng hạng.
Hạng Phổ thông/Hạng Phổ thông đặc biệt > Hạng Thương gia
Hạng ghế đặt trước W/R/E*3/Y/B/H/K
 • *3Chuyến bay khởi hành vào/trước ngày 31 tháng 1 năm 2021 đủ điều kiện để nâng hạng.
Hạng Phổ Thông > Hạng Phổ thông đặc biệt
Hạng ghế đặt trước Y/B/H/K

Vé không đủ điều kiện nâng hạng

Giá vé tour cá nhân hoặc tour theo đoàn, giá vé giảm giá đặc biệt, vé thưởng của JMB và vé thuộc quy định đặc biệt.

 • *Đối với các hạng ghế đặt trước, ngoại trừ hạng ghế J và Y, các chuyến bay di chuyển với sản phẩm tour Gói linh động hoặc gói quốc tế sẽ không đủ điều kiện nâng cấp.
 • *Một số loại giá vé không đủ điều kiện nâng hạng, bất kể giá vé đủ điều kiện có được in trên vé hay không.
 • *Số lượng ghế được chỉ định cho phần thưởng nâng hạng là có hạn và có thể đã hết ghế trống ngay cả khi bạn đã mua vé đủ điều kiện.

Bản quyền © Japan Airlines. Đã đăng ký bản quyền.

Lên đầu trang