Phần thưởng nâng hạng quốc tế của JAL

Thông báo quan trọng

Hạng đặt chỗ sau đây sẽ không áp dụng Phần thưởng nâng hạng quốc tế của JAL.

Hạng đặt chỗ E: Không áp dụng trên các chuyến bay khởi hành vào hoặc sau ngày 1 tháng 2 năm 2021.

Hạng đặt chỗ X: Không áp dụng trên các chuyến bay khởi hành vào hoặc sau ngày 5 tháng 11 năm 2021.

Thông tin quan trọng

 • Khuyến mãi chỉ dành cho hội viên FLY ON

  Một số dặm nhất định sẽ được hoàn trả vào tài khoản ban đầu vào cuối tháng sau khi hoàn thành một chuyến bay đủ điều kiện.

  mở trong cửa sổ mới.Tháng 4 năm 2020 - Tháng 3 năm 2021

Thay đổi / hoàn trả sau khi quy đổi dặm

 • Thay đổi đặt chỗ
  Không được phép thay đổi mục đặt chỗ thưởng nâng hạng. Nếu bạn muốn thay đổi đặt chỗ, bạn phải hủy và hoàn trả mục đặt chỗ nâng hạng hiện có, rồi thực hiện mục đặt chỗ nâng hạng mới.
 • Hủy / Hoàn trả
  Nếu bạn hoàn trả phần thưởng nâng hạng chưa qua sử dụng, bạn sẽ không mất phí hoàn.
  • *Số dặm không thể được khôi phục nếu bạn không bay chuyến bay đã đặt.
  • *Số dặm không thể được hoàn trả vào tài khoản của bạn nếu nó đã hết hạn vào thời điểm bạn yêu cầu khôi phục.
  • *Dịch vụ khôi phục số dặm cho phần thưởng chưa sử dụngáp dụng khi hủy phần thưởng nâng hạng chưa qua sử dụng sau khi khấu trừ số dặm.

Thời hạn hủy / Hoàn trả

 • Thời hạn hủy / hoàn trả : 
 • 24 giờ trước giờ khởi hành chuyến bay tương ứng với phần thưởng nâng hạng (giờ tại thành phố khởi hành)*.
  • *Cho đến khi hết giờ làm việc của tổng đài tại khu vực của bạn.

Ngoại lệ :

 • Khi bạn thay đổi phần thưởng nâng Hạng Phổ thông đặc biệt đã đặt thành phần thưởng nâng Hạng Thương gia tại sân bay vào ngày khởi hành.
 • Khi bạn hủy vé đã mua, hoặc thay đổi đặt chỗ.

Bản quyền © Japan Airlines. Đã đăng ký bản quyền.

Lên đầu trang