Phần thưởng nâng hạng quốc tế của JAL

Thông báo quan trọng

Hạng đặt chỗ sau đây sẽ không áp dụng Phần thưởng nâng hạng quốc tế của JAL.

Hạng đặt chỗ E: Không áp dụng trên các chuyến bay khởi hành vào hoặc sau ngày 1 tháng 2 năm 2021.

Hạng đặt chỗ X: Không áp dụng trên các chuyến bay khởi hành vào hoặc sau ngày 5 tháng 11 năm 2021.

Thông tin quan trọng

 • Khuyến mãi chỉ dành cho hội viên FLY ON

  Một số dặm nhất định sẽ được hoàn trả vào tài khoản ban đầu vào cuối tháng sau khi hoàn thành một chuyến bay đủ điều kiện.

  mở trong cửa sổ mới.Tháng 4 năm 2020 - Tháng 3 năm 2021

Thời hạn đặt vé thưởng

Mục đặt thưởng sẽ được chấp nhận từ 10:00 (giờ Nhật Bản), 330 ngày trước khi khởi hành chuyến bay.

Mục đặt chỗ được thực hiện trên trang web của JAL Đặt chỗ qua điện thoại
25 giờ (giờ tại thành phố khởi hành) trước khi khởi hành chuyến bay đi hoặc chuyến bay về tương ứng 24 giờ (giờ tại thành phố khởi hành) trước khi khởi hành chuyến bay đi hoặc chuyến bay về tương ứng

mở trong cửa sổ mớiTìm kiếm ngày bắt đầu mục đặt chỗ

mở trong cửa sổ mớiQuy đổi giờ tại thành phố khởi hành sang giờ địa phương

 • *Nếu thời hạn trên nằm ngoài giờ làm việc của Tổng đài hoặc Văn phòng JAL, thì thời hạn sẽ là ngày làm việc trước đó.
 • *Thông tin phần thưởng nâng hạng được lưu trong hồ sơ đặt chỗ điện tử của bạn - không có phần thưởng thật nào được cấp cho bạn. Khi làm thủ tục, vui lòng đề cập đến việc bạn đã yêu cầu phần thưởng nâng hạng.
 • *Đối với các mục đặt chỗ trong danh sách chờ, vui lòng kiểm tra xem ghế của bạn đã được xác nhận chưa bằng cách truy cập trang web của JAL hoặc khi bạn làm thủ tục tại sân bay. Số dặm sẽ được quy đổi và các sắp xếp cần thiết để cấp phần thưởng sẽ được thực hiện khi chuyến bay của bạn được xác nhận.

Nâng hạng tại sân bay đối với các chuyến bay quốc tế của JAL cũng có thể áp dụng.

Cách yêu cầu cấp thưởng

Yêu cầu phần thưởng nâng hạng được chấp nhận thông qua trang web JAL hoặc qua điện thoại.
Bạn có thể đặt chỗ từ 330 ngày trước ngày khởi hành của chặng bay chuyến về cuối cùng trong hành trình của mình.

[an error occurred while processing this directive]

To make requests by phone, please contact the JMB Award Reservations Desk/JMB Center below.

JMB Award Reservations Desk/JMB Center

Lưu ý khi yêu cầu phần thưởng

Tại thời điểm thực hiện đặt chỗ (bao gồm mục đặt chỗ trong danh sách chờ), bạn phải sở hữu vé cho phép sử dụng phần thưởng nâng hạng.

 • *Để yêu cầu phần thưởng thông qua trang web của JAL, số vé của bạn phải bắt đầu bằng “131”.
  Đối với tất cả các vé khác, vui lòng thực hiện yêu cầu qua điện thoại.

Khi đặt chỗ, tài khoản JMB của bạn phải có đủ tổng số dặm cần thiết để đổi lấy phần thưởng.

 • Nếu không có đủ số dặm, bạn sẽ không thể đặt chỗ.
 • Danh sách chờ cho Phần thưởng nâng hạng quốc tế của JAL sẽ được giữ chỗ cho đến 24 giờ trước khi khởi hành chuyến bay (giờ tại thành phố khởi hành). Các yêu cầu trong danh sách chờ chưa được xác nhận khi hết thời hạn giữ chỗ của danh sách chờ sẽ bị hủy. Nếu bạn vẫn muốn nâng hạng sau khi yêu cầu trong danh sách chờ đã bị hủy, vui lòng liên hệ nhân viên tại sân bay vào ngày bay.
 • Số dặm sẽ được khấu trừ và quy trình cấp phần thưởng sẽ bắt đầu ngay sau khi hoàn thành việc đặt/yêu cầu ghế thưởng.
 • Danh sách chờ có thể tạm thời không có sẵn hoặc đã đóng đối với một số chuyến bay.
 • Mỗi chặng bay được phép có một mục đặt chỗ trong danh sách chờ.
  Nếu bạn mua vé Hạng Phổ thông với giá vé đủ điều kiện sử dụng phần thưởng nâng hạng, bạn được phép yêu cầu đưa vào danh sách chờ cho Hạng Phổ thông đặc biệt hoặc Hạng Thương gia, nhưng không được dùng cả hai. Tuy nhiên, nếu bạn đã đặt phần thưởng nâng hạng cho một chặng bay, bạn sẽ không được đưa vào danh sách chờ cho chặng bay đó.
 • Danh sách chờ ưu tiên cho mục đặt vé thưởng và mục đặt chỗ thưởng nâng hạng sẽ áp dụng cho hội viên JMB FLY ON (hội viên JMB Diamond, JGC Premier, JMB Sapphire và JMB Crystal) và hội viên JAL Global Club.
 • Nếu không đủ ghế trống cho tất cả hành khách trên cùng một mục đặt chỗ thì tất cả các hành khách trong mục đặt chỗ này sẽ được đưa vào danh sách chờ.
 • Nếu một mục đặt chỗ được thực hiện thông qua đại lý du lịch cho hai hành khách trở lên và không phải tất cả hành khách trong cùng mục đặt chỗ đó đều muốn nâng hạng, thì hồ sơ đặt chỗ của những hành khách muốn nâng hạng phải được tách riêng khỏi những hành khách không muốn nâng hạng. Vui lòng liên hệ với đại lý du lịch để tách riêng mục đặt chỗ trước khi bạn thực hiện yêu cầu nâng hạng.

Thanh toán thuế và phí khác

Các khoản tiền thuế hành khách hàng không sau đây thay đổi tùy theo hạng khoang hành khách. Hành khách phải đóng khoản tiền chênh lệch sau mỗi lần nâng lên Hạng Phổ thông đặc biệt hoặc Hạng Thương gia.

[Kể từ Tháng 10 năm 2020]
AIR PASSENGER DUTY (UK)
96GBP/98GBP* là bắt buộc khi khởi hành từ UK.
[Hành khách dưới 16 tuổi]
Hành khách dưới 16 tuổi sẽ được miễn thanh toán khi ngồi ghế Hạng Phổ thông nhưng không được miễn thanh toán khi ngồi ghế Hạng Phổ thông đặc biệt hoặc Hạng Thương gia. Theo đó, hành khách phải đóng 176GBP/180GBP* khi nâng từ Hạng Phổ thông lên Hạng Phổ thông đặc biệt/Hạng Thương gia.
 • *Áp dụng cho vé xuất vào/sau ngày 13 tháng 3 năm 2020 đối với các chuyến bay khởi hành vào/sau ngày 1 tháng 4 năm 2021.
AIR PASSENGER SOLIDARITY TAX / AIR PASSENGER SOLIDARITY TAX SURPLUS (France)
Số tiền chênh lệch sau là bắt buộc khi khởi hành từ France.
 • AIR PASSENGER SOLIDARITY TAX: 40.56EUR
 • AIR PASSENGER SOLIDARITY TAX SURPLUS: 15.00EUR
 • *Khoản thanh toán không được áp dụng khi nâng từ Hạng Phổ thông lên Hạng Phổ thông đặc biệt.
DEPARTURE TAX (Malaysia)
130MYR là bắt buộc khi khởi hành từ Malaysia.
 • *Khoản thanh toán không được áp dụng khi nâng từ Hạng Phổ thông lên Hạng Phổ thông đặc biệt.

Dịch vụ tiêu chuẩn

 • Các dịch vụ tiêu chuẩn như chọn ghế trước trên hạng ghế mới và quyền sử dụng phòng chờ sân bay dành cho hành khách Hạng Nhất và Hạng Thương gia cũng được áp dụng cho ghế thưởng.

Lưu ý

 • Nếu bạn nối chuyến giữa chuyến bay do hãng hàng không khác khai thác (bao gồm chuyến bay liên danh mang số chuyến bay của JAL) và chuyến bay do JAL khai thác, thì hạn mức hành lý miễn cước dành cho hạng ghế mới sẽ không được áp dụng cho chặng bay do hãng hàng không khác khai thác.
 • Nếu bạn nối chuyến từ chuyến bay do hãng hàng không khác khai thác, hạn mức hành lý miễn cước dành cho hạng ghế mới sẽ không được áp dụng khi hành lý được làm thủ tục liên chặng tại quầy làm thủ tục của hãng hàng không khác.
 • Để được hưởng hạn mức hành lý miễn cước của hạng ghế mới cho chặng bay được nâng hạng, bạn phải làm thủ tục lại tại quầy sân bay quá cảnh.

Bản quyền © Japan Airlines. Đã đăng ký bản quyền.

Lên đầu trang