Thông báo quan trọng

Giá vé hạng ghế E đặt trước sẽ không đủ điều kiện để Nâng hạng vé thưởng quốc tế của JAL trên các chuyến bay khởi hành vào hoặc sau ngày 1 tháng 2 năm 2021.

Thông tin quan trọng