Đổi Vé thưởng quốc tế JAL sang hạng dịch vụ cao hơn tại sân bay vào ngày khởi hành chuyến bay

Với dịch vụ này, khách hàng có vé thưởng quốc tế JAL có thể đổi sang hạng dịch vụ cao hơn tại sân bay khởi hành.
Có thể sử dụng dịch vụ này khi có ghế trống ở hạng dịch vụ kế tiếp cao hơn hạng dịch vụ của vé thưởng.

Các chuyến bay đủ điều kiện sử dụng dịch vụ này

Chuyến bay quốc tế của JAL

Không bao gồm các chuyến bay sau đây.

 • Các chuyến bay liên danh do các hãng hàng không đối tác khai thác.
 • *Chuyến bay không đủ điều kiện có thể thay đổi mà không thông báo trước.

Hội viên đủ điều kiện

Hội viên JMB sử dụng số dặm của chính mình để bay trên các chuyến bay nêu trên.

 • Số dặm cần thiết sẽ được khấu trừ từ tài khoản của hội viên JMB.
 • Đối với các hội viên tham gia Chương trình JALCARD Family và hội viên Câu lạc bộ JAL Family Club, số dặm sẽ được tự động khấu trừ khỏi số dặm tích lũy chung của gia đình.
 • Hội viên JMB cũng có thể sử dụng số dặm dành cho thành viên gia đình có quan hệ huyết thống trong vòng hai thế hệ khi xuất trình Thẻ JMB hoặc JALCARD của họ hoặc nộp đơn đăng ký người được ủy quyền tại sân bay.

Đơn đăng ký ủy quyền của JMB (PDF 104KB)

 • *Để xem được tập tin PDF, bạn phải cài đặt phần mềm Adobe Reader trên máy vi tính.

opens in new windowVề PDF

Vé đủ điều kiện

Vé thưởng quốc tế JAL được xuất bởi Japan Airlines

 • *Không áp dụng cho chuyến bay liên danh do các hãng hàng không khác khai thác

Số dặm cần thiết

The required mileage for this service is the same as that for JAL International Upgrade Awards (one way).

 • Một số hạng dịch vụ có thể không có sẵn tùy theo đường bay hoặc máy bay được khai thác.
 • Vé thưởng được cấp cho trẻ em và em bé ngồi ghế riêng yêu cầu số dặm tương đương với số dặm cho vé thưởng được cấp cho người lớn. (Vé thưởng được cấp cho em bé ngồi chung ghế với người lớn sẽ được cấp ở mức 10% cấp độ số dặm áp dụng cho người lớn. Cấp độ số dặm dành cho em bé này chỉ áp dụng khi người lớn đi kèm sử dụng cùng loại vé thưởng.)
opens in new windowJAL International Upgrade Awards Chart

Lưu ý

 • Không áp dụng khi hết chỗ trong hạng dịch vụ cao hơn kế tiếp vào thời điểm làm thủ tục.
 • Yêu cầu đăng ký trước dịch vụ này sẽ không được chấp nhận. Bạn phải yêu cầu dịch vụ này vào ngày khởi hành.
 • Thay đổi hạng dịch vụ chỉ giới hạn ở hạng cao hơn kế tiếp.
  * Ví dụ: nếu bạn đã đặt ghế Hạng Phổ thông, bạn không thể đổi lên ghế Hạng Nhất.
 • Vui lòng đăng ký dịch vụ này tại sân bay khởi hành chuyến bay bạn yêu cầu nâng hạng. Khi sử dụng dịch vụ làm thủ tục liên chặng, vui lòng yêu cầu dịch vụ này tại sân bay khởi hành chuyến bay cần đổi sang hạng dịch vụ cao hơn.
 • Bạn không thể sử dụng dịch vụ này khi không có đủ suất ăn trên máy bay và không được cung cấp thêm suất ăn.

Đối với các điều kiện sử dụng khác, “Quy định Vé thưởng quốc tế JAL” của JMB sẽ được áp dụng.

Bản quyền © Japan Airlines. Đã đăng ký bản quyền.

Lên đầu trang