Vé thưởng quốc tế JAL

 • Du hành tới các điểm đến trên toàn thế giới - bắt đầu từ 7.500 dặm cho hành trình một chiều và 15.000 dặm cho hành trình khứ hồi

Tin tức & Ưu đãi đặc biệt của JMB

Thời hạn đặt vé thưởng

Mục đặt vé thưởng sẽ được chấp nhận từ 10:00 (giờ Nhật Bản), 360 ngày trước khi khởi hành chuyến bay (không bao gồm ngày khởi hành).

Bạn có thể đặt vé khứ hồi từ 360 ngày trước ngày khởi hành của chặng bay chuyến về cuối cùng trong hành trình của mình.

Mục đặt chỗ được thực hiện trên trang web của JAL Đặt chỗ qua điện thoại
48 giờ (giờ tại thành phố khởi hành) trước khi khởi hành chặng bay đầu tiên 24 giờ (giờ tại thành phố khởi hành) trước khi khởi hành chặng bay đầu tiên
 • *Nếu thời hạn trên nằm ngoài giờ làm việc của Tổng đài hoặc Văn phòng JAL, thì thời hạn sẽ là ngày làm việc trước đó.

mở trong cửa sổ mớiTìm kiếm ngày bắt đầu mục đặt chỗ

mở trong cửa sổ mớiQuy đổi giờ tại thành phố khởi hành sang giờ địa phương

Chỉ được phép đăng ký vào danh sách chờ đối với Hạng Nhất.
Thời hạn giữ chỗ trong danh sách chờ sau đây sẽ được áp dụng.

Hành trình Thời hạn giữ chỗ Hạng Nhất trong danh sách chờ
90 - 360 ngày trước khi khởi hành chặng bay đầu tiên Mục đặt chỗ trong danh sách chờ sẽ được giữ cho đến 82 ngày trước khi khởi hành chặng bay đầu tiên
8 - 89 ngày trước khi khởi hành chặng bay đầu tiên Mục đặt chỗ trong danh sách chờ sẽ được giữ cho đến 7 ngày sau khi đặt chỗ, hoặc 8 ngày trước khi khởi hành chặng bay đầu tiên, tùy theo thời điểm nào sớm hơn
Trong vòng 7 ngày trước khi khởi hành chặng bay đầu tiên Không cho phép đưa vào danh sách chờ
 • *Các yêu cầu trong danh sách chờ chưa được xác nhận và xuất vé khi hết thời hạn giữ chỗ của danh sách chờ sẽ bị hủy.
 • *Các chuyến bay trong danh sách chờ không cho phép thay đổi đặt chỗ.
  Để thực hiện thay đổi, vui lòng hủy mục đặt chỗ hiện tại, sau đó tạo mục đặt chỗ mới cho hành trình mong muốn.

Cách yêu cầu cấp thưởng

Yêu cầu vé thưởng phải được thực hiện thông qua trang web của JAL hoặc Bộ phận Đặt vé thưởng quốc tế JMB/Trung tâm JMB tại khu vực bạn đăng ký thành viên.
Bạn có thể đặt vé khứ hồi từ 360 ngày trước ngày khởi hành của chặng bay chuyến về cuối cùng trong hành trình của mình.

[an error occurred while processing this directive]

To make requests by phone, please contact the JMB Award Reservations Desk/JMB Center below.

JMB Award Reservations Desk/JMB Center

 • *mở trong cửa sổ mớiYêu cầu được thực hiện qua điện thoại sẽ áp dụng Phí dịch vụ xuất vé
 • *Các chương trình khuyến mãi vé thưởng chỉ áp dụng trên trang web của JAL sẽ chỉ có sẵn thông qua trang web của JAL. Không chấp nhận yêu cầu qua điện thoại.
 • *Khi sử dụng trang web của JAL, hệ thống sẽ tự động chọn và hiển thị các chuyến bay thẳng và chuyến bay nối chuyến giữa thành phố khởi hành và thành phố đến được chỉ định.
  Bạn chỉ có thể đặt chỗ trực tuyến cho các tùy chọn chuyến bay được hiển thị. Nếu chuyến bay bạn mong muốn không được hiển thị, vui lòng liên hệ với Bộ phận Đặt vé thưởng quốc tế JMB/Trung tâm JMB.

  mở trong cửa sổ mớiBộ phận Đặt vé thưởng quốc tế JMB/Trung tâm JMB

Lưu ý khi yêu cầu vé thưởng

Tại thời điểm đặt chỗ, bạn phải có tổng số dặm cần thiết để đổi dặm lấy thưởng trong tài khoản JMB. Nếu không có đủ số dặm, bạn sẽ không thể đặt chỗ.

 • Phải hoàn tất việc đặt vé thưởng thông qua Bộ phận Đặt vé thưởng quốc tế JMB/Trung tâm JMB hoặc trang web JAL đối với tất cả các chặng bay.
 • Không thể xuất vé thưởng cho hành trình mở.
 • Số dặm sẽ được khấu trừ và quy trình xuất vé thưởng sẽ bắt đầu ngay sau khi hoàn thành việc đặt/yêu cầu vé thưởng.
 • Trên trang web của JAL, có thể đặt chỗ cho tối đa chín hành khách trong một giao dịch. Tuy nhiên, nếu chỉ còn ít hơn chín ghế trống cho phép đặt vé thưởng thì bạn chỉ có thể đặt chỗ với số lượng ghế còn trống.

Danh sách chờ đối với Hạng Nhất

 • Chỉ được phép đăng ký vào danh sách chờ đối với một hành trình.
  Bạn được phép yêu cầu đưa vào danh sách chờ đối với 1 chặng bay mỗi chiều trên mỗi hành trình. Nếu hành trình bao gồm (các) chặng bay đã xác nhận, bạn không được phép đăng ký thêm mục đặt chỗ trong danh sách chờ đối với (các) chặng bay đã xác nhận.
 • Danh sách chờ ưu tiên sẽ áp dụng cho hội viên JMB FLY ON (hội viên JMB Diamond, JGC Premier, JMB Sapphire và JMB Crystal) và hội viên JAL Global Club.
 • Nếu không đủ số ghế trống được yêu cầu cho tất cả hành khách trên cùng một mục đặt chỗ thì tất cả các hành khách trong mục đặt chỗ này sẽ được đưa vào danh sách chờ.

Hành khách có yêu cầu đặc biệt

Vì các hành khách sau đây có thể cần hỗ trợ đặc biệt, vui lòng liên hệ với mở trong cửa sổ mớiBộ phận Đặt vé thưởng quốc tế JMB/Trung tâm JMBtại khu vực bạn đăng ký thành viên sau khi hoàn tất việc đặt chỗ.mở trong cửa sổ mớiBộ phận Đặt vé thưởng quốc tế JMB/Trung tâm JMBnêu trên cũng phụ trách xử lý việc chọn ghế tại khu vực bạn đăng ký thành viên.

 • Hành khách mang thai thuộc bất kỳ trường hợp nào sau đây:
  • Khi ngày dự sinh là trong vòng bốn tuần tính tới ngày khởi hành (28 ngày)
  • Khi bạn không chắc chắn về ngày dự sinh
  • Trong trường hợp mang đa thai
  • Nếu bạn từng có tiền sử sinh non
 • Khi bạn có yêu cầu hỗ trợ băng ca, thiết bị y tế, hoặc bình dưỡng khí oxy y tế
 • Khi trẻ em từ 5 đến 11 tuổi không có người lớn đi kèm (trẻ em dưới 5 tuổi cần có người lớn đi kèm đặt chỗ)

Cách nhận vé thưởng

Vui lòng truy xuất và in hành trình/biên nhận vé điện tử từ trang web của JAL. Vui lòng lưu ý rằng tùy chọn này có thể không khả dụng đối với một số hành trình.

 • *Có thể thanh toán mọi khoản thuế hoặc phí áp dụng bằng thẻ tín dụng đã được chấp nhận.
  Được áp dụng như là một biện pháp bảo mật khi gọi đến Bộ phận Đặt vé thưởng quốc tếJMB tại Nhật Bản, bạn sẽ được yêu cầu xác thực thông tin thẻ tín dụng bằng cách nhập số thẻ tín dụng, ngày hết hạn và mã bảo mật từ bàn phím số của điện thoại.

Bản quyền © Japan Airlines. Đã đăng ký bản quyền.

Lên đầu trang