Thông báo

Lưu ý
Đối với các chuyến bay liên danh được khai thác bởi các hãng hàng không khác tại Sân bay Tokyo (Narita), vui lòng làm thủ tục tại quầy của hãng hàng không đó. Vui lòng xác nhận trước nhà ga của bạn.
Trang này sẽ mở trong cửa sổ mớiĐối với chuyến bay liên danh
Thông tin
Bạn có thể làm thủ tục từ 7 giờ sáng đối với tất cả các chuyến bay do JAL khai thác.