Làm thủ tục

Thời gian bắt đầu làm thủ tục

Vui lòng xuất trình vé máy bay và hộ chiếu tại quầy JAL dành riêng cho hạng ghế của bạn ở phía nam tầng khởi hành trên tầng 3 của tòa nhà chính. Bạn có thể làm thủ tục tại bất kỳ quầy nào, bất kể bạn nhập cảnh ở đâu, miễn sao điểm nhập cảnh đó phù hợp với hạng ghế du lịch của bạn.

Kiểm tra an ninh

Hành lý xách tay của bạn sẽ được chụp X-quang.

Xuất nhập cảnh

Vui lòng xuất trình phiếu xuất nhập cảnh đã hoàn thành, hộ chiếu và thẻ lên máy bay. (Công dân Nhật Bản không bắt buộc phải điền vào phiếu xuất nhập cảnh.)