Kiểm dịch

Nếu bạn lo lắng về tình hình sức khỏe của mình trong thời gian ở nước ngoài, vui lòng báo cho phòng tư vấn sức khỏe hoặc thông báo cho nhân viên kiểm dịch.

Xuất nhập cảnh

Vui lòng xuất trình hộ chiếu.

Nhận hành lý

Vui lòng kiểm tra bảng thông tin để tìm băng chuyền hành lý cho số hiệu chuyến bay của bạn, bạn sẽ lấy hành lý của mình tại đây.

Hải quan

Nếu bạn không có gì cần khai báo, hãy đi tới bàn kiểm tra màu xanh lá cây. Xuất trình hộ chiếu của bạn, sau đó hộ chiếu sẽ được nhân viên an ninh kiểm tra.
Bạn có thể nhận được câu hỏi về điểm đến và mục đích du lịch của mình. Nếu bạn đang mang các mặt hàng vượt quá phạm vi miễn thuế, hãy đến bàn kiểm tra có đèn đỏ.
Tất cả hành khách phải nộp tờ khai hải quan, bất kể họ có điều gì cần khai báo hay không.