Làm thủ tục

Bắt đầu làm thủ tục
từ 07:30 (trừ khoảng thời gian từ 9:30-12:00).
Vui lòng đến quầy làm thủ tục quốc tế của JAL trên tầng khởi hành, tầng 4.
Làm thủ tục cho các chuyến bay liên danh (số hiệu chuyến bay 5-7000) tại quầy làm thủ tục cho hãng hàng không khai thác.
Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem [Thông tin về các chuyến bay liên danh].
Trang này sẽ mở trong cửa sổ mớiThông tin về các chuyến bay liên danh

Kiểm tra an ninh

Sau khi đi qua cửa khởi hành, hành lý xách tay của bạn sẽ được chụp X-quang.

Xuất nhập cảnh

Vui lòng xuống tầng 3 và xuất trình phiếu xuất nhập cảnh đã điền đầy đủ, hộ chiếu và thẻ lên máy bay cho nhân viên xuất nhập cảnh. (Công dân Nhật Bản không bắt buộc phải điền vào phiếu xuất nhập cảnh.)