Làm thủ tục

Từ 06:00 cho tới 60 phút trước khi khởi hành.

Vui lòng xuất trình vé máy bay và hộ chiếu tại quầy của JAL dành riêng cho hạng ghế của bạn (quầy F/G/H).

Kiểm tra an ninh

Hành lý xách tay của bạn sẽ được chụp X-quang.

Thông tin về quy trình Kiểm tra nhanh (Làn ưu tiên kiểm tra an ninh)

Xuất nhập cảnh

Vui lòng xuất trình phiếu xuất nhập cảnh đã điền đầy đủ, hộ chiếu và thẻ lên máy bay.
(Công dân Nhật Bản không bắt buộc phải điền vào phiếu xuất nhập cảnh.)