JAPAN AIRLINES

Áp dụng Thuế du lịch quốc tế tại Nhật Bản

Vui lòng lưu ý rằng Thuế du lịch quốc tế sẽ được áp dụng như sau.

Ngày hiệu lực

Áp dụng cho vé được xuất vào/sau ngày 7 tháng 1 năm 2019 (Thứ Hai) và cho chuyến bay vào/sau ngày 7 tháng 1 năm 2019 (Thứ Hai).

  • *Thuế này sẽ được tính vào tiền vé cùng với giá vé khi xuất vé.
  • *Thuế này cũng được áp dụng khi vé được xuất trước khi ngày hiệu lực nêu trên thay đổi vào/sau ngày hiệu lực.

Mức thuế (tất cả sân bay tại Nhật Bản)

Chuyến bay quốc tế: JPY 1.000 (không áp dụng thuế tiêu thụ)

  • *Mức thuế phổ biến đối với hành khách người lớn và trẻ em.
  • *Hành khách quá cảnh/nối chuyến từ chuyến bay quốc tế này sang chuyến bay quốc tế khác trong vòng 24 giờ sẽ được miễn thuế này khi quá cảnh/nối chuyến trong cùng một vé.

Vui lòng tham khảo trang web của Cục thuế quốc gia để biết thêm chi tiết.

This page will open in a new windowTrang web chính thức của Cục thuế quốc gia

Ngày 13 tháng 12 năm 2018
Japan Airlines

To Page top