JAPAN AIRLINES (JAL)

Đặt chuyến bay

Các hành trình khác

Khứ hồi / Một chiều

Vui lòng xem lại thông tin dưới đây.

Đã xảy ra lỗi khi kết nối với hệ thống đặt chỗ. Lỗi có thể là:

 • Quá 10 phút kể từ thao tác cuối cùng.
 • Thao tác không đúng.

Vui lòng thử lại sau từ bước đầu tiên.

Vui lòng xem lại thông tin dưới đây.

Thông tin nhập không chính xác.

Vui lòng thử lại sau từ bước đầu tiên.

カレンダーから選択

yyyyY mmM

閉じる

カレンダーから選択

yyyyY mmM

閉じる

 • Người lớn
 • Thiếu niên
  (12-15 tuổi)
 • Trẻ em
  (2-11 tuổi)
 • Em bé
  (dưới 2 tuổi)

Lưu ý: Nếu hành trình của bạn bao gồm Deutsche Bahn AG, vui lòng liên hệ với chúng tôi để đặt chỗ bao gồm em bé hoặc khi thanh toán cho chuyến bay quốc tế<

Lưu ý: Nếu hành trình của bạn bao gồm Dịch vụ xe lửa Haruka, vui lòng liên hệ với chúng tôi để đặt chỗ nếu có em bé/trẻ em đi kèm, hoặc khi thanh toán chochuyến bay quốc tế

Tùy chọn tìm kiếm

Lên đầu trang

TRANG CHỦ

© Japan Airlines