JAPAN AIRLINES (JAL)

Đặt Vé thưởng trên hãng hàng không đối tác của JMB

Vui lòng chọn các điều kiện mong muốn và nhấp “Tìm kiếm”.
Bạn sẽ được chuyển đến trang Lựa chọn chuyến bay.

 • *New bookings and booking changes for S7 Airlines Award Tickets have been suspended since October 25, 2022.

Lưu trú tại nhiều thành phố

Vui lòng xem lại thông tin dưới đây.

Đã xảy ra lỗi khi kết nối với hệ thống đặt chỗ. Lỗi có thể là:

 • Quá 10 phút kể từ thao tác cuối cùng.
 • Thao tác không đúng.

Vui lòng thử lại sau từ bước đầu tiên.

Vui lòng xem lại thông tin dưới đây.

Thông tin nhập không chính xác.

Vui lòng thử lại sau từ bước đầu tiên.

Chọn hãng hàng không đối tác

Để đăng ký vé thưởng trên các Hãng hàng không đối tác chưa có tên trong danh sách, vui lòng liên hệ Bộ phận Đặt vé thưởng quốc tế của JMB/Trung tâm thẻ hội viên JMB.

Chọn loại hành trình

Chọn chuyến bay

* Vui lòng nhập tên thành phố hoặc mã thành phố bằng tiếng Anh (3 ký tự).

Đối với "Điểm đến", vui lòng nhập thành phố bạn sẽ lưu lại hơn 24 giờ.

Chặng bay 1

カレンダーから選択

yyyyY mmM

閉じる

Chặng bay 2

カレンダーから選択

yyyyY mmM

閉じる

Chặng bay 3

カレンダーから選択

yyyyY mmM

閉じる

Chặng bay 4

カレンダーから選択

yyyyY mmM

閉じる

Chọn hạng ghế và số lượng hành khách

 • Người lớn
  (16 tuổi trở lên)
 • Thiếu niên
  (12-15 tuổi)
 • Trẻ em
  (2-11 tuổi)
 • Em bé
  (dưới 2 tuổi)

Tùy chọn tìm kiếm

Để biết các điều kiện đổi dặm lấy thưởng trên trang web của JAL, vui lòng nhấp vào đây.

Lên đầu trang

TRANG CHỦ

© Japan Airlines