JAPAN AIRLINES (JAL)

vé thưởng oneworld

Vui lòng chọn những điều kiện bạn mong muốn và nhấp "Tìm kiếm".
Bạn sẽ được chuyển đến trang Lựa chọn chuyến bay.

Notice on selecting dates

Vui lòng xem lại thông tin dưới đây.

Đã xảy ra lỗi khi kết nối với hệ thống đặt chỗ. Lỗi có thể là:

 • Quá 10 phút kể từ thao tác cuối cùng.
 • Thao tác không đúng.

Vui lòng thử lại sau từ bước đầu tiên.

Vui lòng xem lại thông tin dưới đây.

Thông tin nhập không chính xác.

Vui lòng thử lại sau từ bước đầu tiên.

Hành trình 1

カレンダーから選択

yyyyY mmM

閉じる

Hành trình 2

カレンダーから選択

yyyyY mmM

閉じる

Hành trình 3

カレンダーから選択

yyyyY mmM

閉じる

Hành trình 4

カレンダーから選択

yyyyY mmM

閉じる

Hành trình 5

カレンダーから選択

yyyyY mmM

閉じる

Hành trình 6

カレンダーから選択

yyyyY mmM

閉じる

 • Người lớn
  (16 tuổi trở lên)
 • Thiếu niên
  (12-15 tuổi)
 • Trẻ em
  (2-11 tuổi)
 • Em bé
  (Dưới 2 tuổi)

Tùy chọn tìm kiếm

Lên đầu trang

TRANG CHỦ

© Japan Airlines