Thông tin dịch vụ và du lịch

Các hạng dịch vụ/dịch vụ trên máy bay

Các hạng dịch vụ/dịch vụ trên máy bay

Chúng tôi cung cấp dịch vụ thân thiện và ấm áp cho tất cả hành khách của mình.

Hạng Nhất Hạng Thương gia
Hạng
Phổ thông đặc biệt
Hạng Phổ Thông

Thông tin về hành lý

Hành lý xách tay

Bạn có thể mang 1 kiện hành lý xách tay.

Hành lý ký gửi

JAL cho phép mang 2 kiện hành lý ký gửi miễn cước đối với Hạng Phổ thông và 3 kiện hành lý ký gửi miễn cước đối với Hạng Nhất và Hạng Thương gia.

Sân bay/Phòng chờ

Dịch vụ phòng chờ

Thông tin về dịch vụ, điều kiện và cơ sở vật chất của phòng chờ.

Hỗ trợ lên máy bay/Dịch vụ khác

Thông tin du lịch

Trang này sẽ mở trong cửa sổ mớiHướng dẫn đến Nhật Bản

Hướng dẫn đến Nhật Bản độc quyền của JAL. Khám phá các địa điểm yêu thích của bạn tại Nhật Bản.
Nhiều đề xuất và ưu đãi tại địa phương dành riêng cho hành khách của JAL.

Trang này sẽ mở trong cửa sổ mớiKhám phá Nhật Bản

Khám phá các kỳ quan, địa điểm và hoạt động tại Nhật Bản.

Trang này sẽ mở trong cửa sổ mớiNhững câu chuyện khác về Nhật Bản

Phiên bản bổ sung của "Những câu chuyện chưa kể về Nhật Bản" do Japan Airlines và Tripadvisor cung cấp.