Mật khẩu dùng một lần (Từ ngày 20 tháng 10 năm 2021)

言語につきましては、以下ボタンから選択してください。
Please select your language from the buttons below.

日本語および英語以外の言語は、以下プルダウンより選択のうえ、次へボタンを押してください。
For languages other than Japanese and English, select from the pull-down menu below and click Next.

Thông báo quan trọng

Hoãn việc gia hạn Hệ thống xác thực JMB

Việc gia hạn Hệ thống xác thực JMB được lên lịch vào thứ Tư, ngày 20 tháng 10 năm 2021 đã bị hoãn.
Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về lịch gia hạn mới thông qua trang này vào một ngày sau đó.
Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này và cảm ơn bạn đã thông cảm.

Mật khẩu một lần

Một số quy trình*1 sẽ yêu cầu bạn nhập mật khẩu dùng một lần.

Mật khẩu dùng một lần có hiệu lực trong 10 phút và khi bạn đã sử dụng mật khẩu dùng một lần thì sẽ không thể sử dụng lại mật khẩu đó.

Mật khẩu dùng một lần sẽ được gửi đến địa chỉ email đã đăng ký của bạn, vì vậy vui lòng đảm bảo bạn đã kiểm tra trước địa chỉ email hiện tại của mình đã được đăng ký và có thể nhận email từ jmb_confirmation@jal.com.

  1. Các dịch vụ trước đây đã sử dụng Mật khẩu web để xác thực, chẳng hạn như quản lý tài khoản của bạn hoặc đổi một số phần thưởng nhất định
  • Mật khẩu web hiện tại sẽ bị ngừng hoạt động.

Cách xem hoặc thay đổi địa chỉ email của bạn

Dành cho hội viên sống bên ngoài lãnh thổ Nhật Bản

Chọn quốc gia/khu vực của quý khách, đăng nhập từ trang đầu Mileage, sau đó nhấp vào "Đăng ký/Thay đổi địa chỉ email" trong phần "Quản lý tài khoản".

  • Chỉ áp dụng trên PC.

Bạn chưa nhận được mật khẩu dùng một lần?

Vui lòng đảm bảo bạn có thể nhận email từ jmb_confirmation@jal.com.

Nếu không có vấn đề gì khi nhận email, địa chỉ email mà bạn đã cung cấp để nhận mật khẩu dùng một lần có thể đã bị nhập sai. Vui lòng liên hệ trực tiếp với bộ phận trợ giúp bên dưới để kiểm tra xem địa chỉ email đã đăng ký của bạn có đúng không.