Cách tiếp tục nếu bạn không thể đăng nhập (Từ ngày 20 tháng 10 năm 2021)

言語につきましては、以下ボタンから選択してください。
Please select your language from the buttons below.

日本語および英語以外の言語は、以下プルダウンより選択のうえ、次へボタンを押してください。
For languages other than Japanese and English, select from the pull-down menu below and click Next.

Số thẻ hội viên JMB

Số thẻ hội viên được hiển thị trên thẻ của bạn dưới dạng số gồm 9 hoặc 7 chữ số.

Quên số thẻ hội viên JMB của bạn?

Nếu bạn không có thẻ, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được cấp lại thẻ.

  • Bạn không có thẻ hội viên JMB?

Vui lòng liên hệ với Trung tâm thẻ hội viên JMB.

Quên mật khẩu của bạn?

Nếu bạn quên mật khẩu, vui lòng nhấp vào phần bên dưới để đặt lại mật khẩu.

Vì lợi ích của việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi không thể nhận câu hỏi về mật khẩu qua điện thoại hoặc email.

Bạn chưa nhận được mật khẩu dùng một lần?

Vui lòng đảm bảo bạn có thể nhận email từ jmb_confirmation@jal.com.

Nếu không có vấn đề gì khi nhận email, địa chỉ email mà bạn đã cung cấp để nhận mật khẩu dùng một lần có thể đã bị nhập sai. Vui lòng liên hệ trực tiếp với bộ phận trợ giúp bên dưới để kiểm tra xem địa chỉ email đã đăng ký của bạn có đúng không.