Đổi dặm lấy thưởng

Là khách hàng bay thường xuyên, bạn có thể đổi dặm bay để lấy nhiều phần thưởng đặc biệt.

Các phần thưởng và dịch vụ đặc biệt

Có nhiều phần thưởng để lựa chọn từ

Đổi dặm bay để nhận vé thưởng, phiếu ưu đãi và điểm có thể sử dụng cho chuyến đi và nhiều hơn nữa.