Những ngày hạn chế sử dụng vé thưởng

Những ngày hạn chế sử dụng đối với Các đường bay nội địa của JAL Group

Hiện tại, không có ngày hạn chế sử dụng đối với các đường bay nội địa của JAL group.
Xin lưu ý rằng số lượng ghế thưởng có hạn hoặc không còn ghế trống ngay cả khi ngày bay không phải là ngày hạn chế sử dụng.

  • Những ngày hạn chế sử dụng có thể thay đổi mà không cần báo trước. Vui lòng kiểm tra thông tin mới nhất khi đặt chỗ.