Vé thưởng quốc tế của JAL

Tin tức & Ưu đãi đặc biệt của JMB

Đóng

Please scroll horizontally.

Vé thưởng quốc tế của JAL là gì?

Vé thưởng quốc tế của JAL cho phép bạn đổi dặm lấy thưởng để bay trên chuyến bay quốc tế của JAL. Bạn có thể đổi lấy các phần thưởng với số dặm bắt đầu từ 7.500 dặm cho hành trình một chiều và 15.000 dặm cho hành trình khứ hồi.

Tổng quan

Đường bay áp dụng

Chuyến bay quốc tế của JAL

  • Vé thưởng quốc tế của JAL không áp dụng trên chuyến bay liên danh do các hãng hàng không khác khai thác.
  • Một số chuyến bay có thể bị hủy hoặc chỉ hoạt động vào một số ngày nhất định hoặc một số mùa nhất định. Ngoài ra, một số chặng bay có thể không đủ điều kiện. Các chuyến bay và đường bay không đủ điều kiện có thể thay đổi mà không thông báo trước.
  • Để tuân thủ quy định vận tải của Mỹ, các hành trình *1 giữa hai thành phố ở Mỹ (bao gồm Hawaii và Đảo Guam) ngang qua Nhật Bản phải có ít nhất một chuyến bay quốc tế do hãng hàng không của Mỹ khai thác.
    Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ Trung tâm thẻ hội viên JMB / Bộ phận Đặt vé thưởng JMB.
  1. Bao gồm các hành trình được cơ quan có thẩm quyền Mỹ xem là “ngang qua Nhật Bản”.

Đối với hành trình bao gồm các chặng nội địa Nhật Bản

  • Các đường bay nội địa của Japan Airlines (JAL) /Japan Transocean Air (JTA) có áp dụng vé thưởng.
  • Ryukyu Air Commuter (RAC) và các chuyến bay liên danh do các hãng hàng không khác khai thác không áp dụng vé thưởng
  • Khi đặt vé Hạng Nhất hoặc Hạng Thương gia cho chặng bay quốc tế của hành trình, Hạng J được phép đặt cho chặng bay nội địa nối chuyến nếu còn chỗ tại thời điểm đặt vé. (Không được phép di chuyển bằng vé thưởng Hạng Nhất cho chặng bay nội địa.)

Please scroll horizontally.